Beluar Lithaís

Spelas av: Savage

Namn: Beluar Lithaís
Kön: Man
Ålder:  86
Längd: 172 cm
Tyngd: 72 kg
Ögonfärg: Blå
Hårfärg: Mörkbrun
Födelseort: Nela’thaënas
Folkslag: Alv
Språk: Aela, Allmänna språket

Lojalitet: Erethil, Nela’thaënas bevarelse
Civilstånd: Änkling

Bakgrund

Mycket är inte tillkänt om Beluar, då denne varit något av en enstöring för flera år och aldrig varit speciellt social eller inflytelserik, eller sällan närvarande i högt uppsatt sällskap.

 

Personlighet (Enligt femfaktorteorin)

Konventionell – Brukar inte spekulera i onödan. Är inte intresserad av ovanliga idéer, fantasi eller omväxlande erfarenheter. Är inte särskilt intellektuellt nyfiken eller villig att prova nya saker. Inte särskilt kreativt sinnad och är benägen till att ha konventionella övertygelser. Undviker i regel onödiga risker eller hjältemodiga äventyr.

Samvetsgrann, noggrann – Han har en tendens att vara självdisciplinerad, att agera plikttroget och målinriktat. Han planerar snarare än att agera spontant. Han kan också ofta uppfattas ofta som envis.

Introvert – Har en tendens att undvika större sociala samlingar och är utmattad av längre tider av socialt sällskap. Uppfattas ofta inte som socialt manövrerande. Tystlåten i grupper. Gillar allmänt inte småprat och delar oftast inte mera om sig själv generöst.

Medelmåttigt tillmötesgående – Tenderar inte att vara medkännande eller överdrivet samarbetsvillig. Lägger ibland eget intresse framför att komma överens med andra, men är inte heller mot att alliera sig med andra med liknande mål. Är dock något oroad över andras välbefinnande och kan göra saker för andra ifall de verkar vara i stor nöd.

Icke Neurotisk – Är inte lätt upprörd, och är inte känslomässigt reaktiv. Han tenderar snarare att vara lugn och känslomässigt stabil. Han har ofta inte svårigheter att tänka klart, att fatta beslut, eller att hantera stress.

Familj

Mycket lite är tillkänt om Beluars familj eller generationerna innan honom själv. Är inte från en förmögen eller politiskt inflytelserik familj.

Egenskaper och förmågor

– Begåvad bågskytte

– Känner till djur och växter

– Bra på att spåra

– Bra överlevnadsförmågor, självförsörjande

– Insiktsfull

– Skarpsynt

– Musikalisk, spelar luta

Svagheter

– Traumatiserad

– Utan klara mål

– Hämndlysten

– Röker pipa mer än behagligt

 

Länkar till rollspelstrådar

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.