Erethilism

Bland alverna i Nela’thaënas samt människorna i Mahadwen och Tervall kallas Skaparen för Erethil. Istället för att se på Skaparen som en man, som inom Athalismen, har kulten som byggts upp i dessa regioner gett Skaparen en kvinnlig gestalt. Tron kallas för erethisk tro, eller erethilism, en trosutövare för ereit (plur. ereiter). Vid Spegelsjön i alvernas rike Nela’thaënas finns ett enormt tempel ägnat till Erethil som många vallfärdar till, medan små naturtempel oftast finns utanför byar och städer i Mahadwen. Erethil anses vara världens skapare och moder, som vakar över sin skapelse genom nattens och stjärnornas sken.

Erethilism bland alverna

Månceremonier

Eftersom Erethil förknippas med månen och stjärnorna, håller alverna regelbundna ceremonier under fullmånen. Dessa religiösa tillställningar består av böner, sånger, danser och offergåvor för att hedra gudinnan och söka hennes välsignelse.

Heliga platser

Alver har en djup koppling till naturen, och flera platser i Nela’thaënas är religiösa samlingsplatser som anses ha en stark koppling till Erethil. Exempel på sådana är gläntor i skogen där nattens sken är starkt. Under ritualerna som utförs där kommunicerar alverna med den naturliga världen, att tackar för skogens gåvor, samt söker vägledning från Erethil genom meditation och riter.

Stjärnskådning

På grund av Erethils himmelska natur har alverna observatorier och platser där de undersöker astronomiska händelser, som de tolkar som Erethils budskap. Alverna samlas även under förmörkelser, meteorskurar eller andra himmelska fenomen och ser dem som olika tecken från Erethil.

Sånger och melodier

Alver är kända för sin musikaliska skicklighet. I sin dyrkan av Erethil komponerar de i hennes ära vackra psalmer och melodier som hedrar gudinnan. Dessa sånger framförs under religiösa ceremonier och spelas oftast på instrument tillverkade av naturliga material som alverna sjungit fram ur naturen med hjälp av magi.

Drömtydning

Erethils tros vara närvarande under drömmar och möjlig att kommuniceras med i det undermedvetnas rike. Alverna utövar konsten att tolka drömmar och tror att deras gudinna kommunicerar med dem genom drömmar. Under ceremonier samlas alverna och delar och analyserar sina drömmar och söker förståelse av gudinnans råd och tecken.

Rituell dans

Alver är kända för sina graciösa rörelser, och dans är en integrerad del av deras religiösa traditioner. De har ceremoniella danser som symboliserar aspekter av Erethils natur. Dessa danser framförs under ceremonier och även som en form av personlig hängivenhet.

Rituella offer

För att visa sin hängivenhet och be om Erethils välsignelse utför alverna olika offerriter. De erbjuder oftast naturliga symboliska offer, såsom blommor, månstenar, örter eller till och med tillverkade föremål som flätade smycken eller handsnidade symboler.

Meditation och kontemplation

Alver värdesätter inre harmoni och sinnesfrid. De söker ofta upp platser som har personlig betydelse för dem, såsom avskilda dalgångar eller lugna vattenfall, dit de går för att meditera och kommunicera med Erethil. Genom tyst reflektion försöker de fördjupa sin koppling till Gudinnan och få andliga insikter, som oftast kombineras med danser och olika former av rörelser.

Ceremoniella kampsporter och krigsföring

Alvernas hängivenhet till Erethil uttrycker sig oftast i kroppslig skicklighet och mentalt fokus som formats till olika kampsportsläror. Exempel på detta är måndansen, en kampsport som fokuserar på smidighet, skönhet och vackra rörelser. Alver som utövar måndansen strävar efter att efterlikna naturens former och skepnader i sina rörelser. Den innehåller noggrant fotarbete och akrobatiska tekniker, vilket gör att utövare kan röra sig snabbt och slå med precision samtidigt som de bibehåller en känsla av harmoni och balans. Liknande former av kampsport ger sig i uttryck i svärdkonsten och bågskyttet som alverna är kända för i hela världen.

 

Erethilism och traditioner i Mahadwen

 

Religion och traditioner

I Mahadwen dyrkar folket gudinnan Erethil, en religionskultur som de delar med alverna i Nela’thaënas.

Hästars betydelse för Mahadwen

Hästar är mycket vördade i Mahadwen, och den religiösa traditionen kretsar kring idén att hästar är gudomliga varelser med koppling till Erethil och himlavalven. Mahadwens befolkning tror att hästens ande helig och att den ger lycka och skydd till de som tar hand om dem. Ceremonier som involverar ridning, välsignelser av hästar och ceremoniella hästkapplöpningar. Oftast begravs hästen tillsammans med sin ryttare, och man tror att hästens själ leder ryttaren till Erethils stjärnor där förfädernas själar vakar över världen.

Årstidernas kretslopp

Mahadwens traditioner betonar den religiösa synen på livets cykliska natur och årstidernas skiftande. Folket hyllar de olika årstiderna och jordbrukets cykler, och tror att varje årstid representerar en annan aspekt av det gudomliga. De firar skördefester, solstånd och dagjämningar och utför böner och ritualer för att hedra naturens balans.

Förfädernas betydelse

Folket i detta rike hyser en djup vördnad för sina förfäder. De tror att deras förfäder vakar över och vägleder dem. Ritualer och ceremonier genomförs för att hedra och kommunicera med de avlidnas andar. Offer ges, förfäders helgedomar upprätthålls och berättelser om heroiska förfäder förs vidare genom generationer för att hålla deras minne vid liv. Varje barn lär sig sin familjeberättelse utantill, för att kunna föra den vidare till sina egna barn.

Pilgrimsfärder till Nen Siraniye

Erethils ljus tros reflekteras starkast om nätterna i Spegelsjön Nen Siraniye i alvernas skogar norr om Mahadwen, där hennes största tempel ligger. Hennes heliga vatten rinner genom Mahadwen på den västra delen av landet. En helig flod, som många besöker, badar i och utför riter för att rena sig, för att sedan resa längs med norrut till Spegelsjön.

Tapperhetskultur

Mahadwen har en stark krigarkultur, där det läggs stark tonvikt på tapperhet, ära och lojalitet. Folket ägnar sig i kampsport och stridsträning som en form av andlig disciplin där de och deras häst lär sig samspela. Ceremonier involverar framförande av uråldriga stridshymner och sånger, som åkallar välsignelser från Mahadwens legendariska krigshjältar och från förfädernas styrka och stöd.

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.