Grå gillet

Grå gillets sigill, illustrerad av Johan Sundman

Monster är högst verkliga. De finns överallt och väntar bara på en chans att få förstöra för dig och döda allt du älskar. De smyger runt knuten och försöker locka ut dig i den mörka natten. Redo att göra hemska saker med dig. För länge sedan gick modiga människor ihop i försvar och tog det som sin uppgift att befria världen från monster.
Ingen vet riktigt hur länge som Grå Gillet har existerat, men kanske kan både din mormor och farsfarfar kan berätta om när De Grå besökte byn…

Om gillet

Som medlem i Gillet befinner man sig i en organisation med makt nog att förändra historien, där ens värde mäts efter prestationer och troféer. Gillet är monsterjägare som arbetar under olika kontrakt, i stora delar av världen. Men Gillets huvudsäte finns i Karm. Grå Gillet har ärvt riddarnas ideal av för frihet och fred.

Men organisationen drivs också utav en framåtsträvande upptäckarlust, fast större delen av Gillets medlemmar drivs av jakten på profit. Det är ett välkänt faktum att De Grå inte jobbar gratis.

I denna saliga blandning av folk finns såklart många motsättningar och inre konflikter, men en stark kraft binder dem samman: kontrakten. Kontraktet är deras bevis på status i världen – och kontraktet är något närmast heligt som man gör sitt bästa för att följa.

Monster?

Vad som är ett monster är väl inte klart definierat.Vissa baserar det på enbart varelsens natur, andra baserar det på varelsens avsikter. Vissa monster är mer välkomnade in i samhället på grund av sina fördelar, exempelvis troll som vars styrka och förmåga att bygga gör dem värdefulla kompanjoner för vem som helst.

Grå Gillet kategoriserar monster till varelser som anses vara ett hot mot samhället, men de skiljer mellan monster och bestar. Monster har någon form av medvetenhet som inte en best har.

De Grå kan försöka resonera med ett monster om det bär någon form av intelligens, innan de avlägsnar monstret. Men det är inte heller ovanligt att De Grå går in i dödlig strid med “monster” som uppvisat att de besitter avancerad intelligens bara för att “monstret” visat sig vara illasinnat.

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.