Helvetet

Helvetet

Helvetet är en dimension som är separerad från Talanrien, bebodd av demoner som förvisades från Talanrien i exil från världen. Långt innan tideräkningens början var majoriteten av världens invånare änglar och demoner – varelser som i sin rena form var skapade av ordning och kaos, motpoler till varandra.

En tid levde dessa två folk sida vid sida, tills deras olika naturer började strida om dominans och kontroll över världen. Oräkneliga år av krig och förstörelse följdes tills Skaparen till sist återvände för att rädda det som fanns kvar av världen, och med sina sista krafter skapades både Himmelriket och Helvetet för att separera ordning från kaos.

Helvetets relation med Talanrien

Talanriens folk vet väldigt lite om Helvetet eftersom väldigt få, eller knappt någon, någonsin lyckats ta sig över gränsen som separerar den dödliga världen från demonernas rike. Däremot har Helvetet alltid fascinerat de dödliga folken, och deras religioner är fyllda med myter och legender om den mytomspunna platsen. De flesta anser att det är en farlig plats, något man fruktar, där de syndigas själar straffas efter döden – roten till all ondska i världen. Likväl finns det en hel del kulter som dyrkar Helvetet och dess demoner.

Helvetets portar

På det enorma berget Alanthës topp i norra Talanrien skapas portalen till Himmelriket och under berget rötter portalen till Helvetet – de enda vägarna ut och in ur de båda dimensionerna. Ett urval änglar utsågs till väktare på bergstoppen, och vakar det nästan helt oåtkomliga berget från inkräktare.

Porten kan inte öppnas av änglar eller demoner. Däremot finns en gammal profetia som förutspår att Helvetets portar en dag ska öppnas av en dödlig med starka magiska krafter, och släppa demonerna in i Talanrien än en gång och att världens undergång blir följden.

Demoner i exil

Medan de flesta demoner förvisades till Helvetet lyckades några få undfly deras rensning från världen. De mest kända av dem är Lloth, demonen som styr mörkeralverna i Dar Zakhar, samt Ayperos som skapade vampyrerna. Några få andra demoner av varierande natur lyckades gömma sig i världens mörka hörn, och sprider kaos omkring sig där de är.

Demoner

Demoner är väsen som följer sin natur och sina impulser i dess rena form. Att kalla dem onda är som att kalla elden som bränner ned skogen ond. De är snarare kaos personifierad, odödliga varelser fyllda med magins energier som gör dem både mäktiga och farliga, och finns i många varierande skepnader och former med olika krafter som reflekterar deras personligheter.

Medan de är odödliga utanför Talanrien kan inte någon odödlig längre existera i Talanrien utan att anta en dödlig skepnad. Detta innebär att de demoner som är i exil i Talanrien, även om de är mäktiga magiska varelser, kan dödas. Likväl om demoner skulle lämna Helvetet och ta sig till Talanrien skulle de under sin vistelse i den dödliga världen förlora sin odödlighet, tills de återvände hem till sitt egna rike.

Demonernas politik, rike och ledare

Helvetet är ett enormt rike uppdelat mellan demonernas ledare i mindre kungariken, som är i konstant krig med varandra. Medan de en gång var förenade i sitt krig mot änglarna strider de även sinsemellan om dominans och makt över Helvetet.

Under demonernas krig mot änglarna leddes de av tretton stycken av de mäktigaste demonerna, som enkelt kallades för de Tretton. Medan några av de Tretton lyckades undfly rensningen är den största delen av dem kvar i Helvetet som ledare över sina följare.

De originella medlemmarna av de Tretton var bland annat Aodarnel, Zerachiel, Ayperos, Lloth, Rirya, Celdunos. Snarare än att vara en del av ett råd längre har de delat upp riket i kungariken runt om i Helvetet, och kallar sig själva för drottningar eller konungar.

Demoner och de besatta

Medan demoner inte kan existera i Talanrien i annat än en dödlig och fysisk form, och längre inte korsa gränserna förrän den dagen då porten öppnas, finns det de som lyckats ta kontroll över dödligas kroppar genom demonisk besittning. Oftast handlar det om ritualer där magiker åkallat på demoner för att få mer kraft, t.ex. marlokker – mörka magiker som gör avtal med demoner och andar, eller förslavar dem för att få sin styrka. Men ifall demonen visar sig vara för stark kan den ta kontroll över sammankallaren. Det finns även kulter som dyrkar demoner, vars medlemmar låter sig med flit bli besatta av demoner.

Oskyldiga personer kan också bli besatta, ifall en demons värd dör och demonens själ snabbt är tvungen att välja en värd innan den förstörs eller skickas tillbaka till Helvetet.

Demondyrkan och kultister

De tretton demonledarna är alla dyrkade av dödliga i någon form – antingen av kultister, magiker som söker kraft, eller religiösa samfund som håller sig dolda. Den största folkgruppen som dyrkar demonerna är mörkeralverna som dyrkar demonen Lloth som sin gudinna.

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.