Magi

Magi i Talanrien

Medan Talanrien som värld har lite egen magi eller magiska källor i sig är paralellvärlden Fae fylld med magi. En följd av splittringen av världen blev att paralellvärlden Fae skapades, där magin finns kvar i sin rena och okontrollerade form. De energier som formar allting som lever och existerar i Fae är så starka att de läcker in i Talanrien på vissa platser som lärda kallat för kraftcentrum. Vissa individer i Talanrien har förmågan att känna av dessa energiströmmar, kontrollera dem och manipulera dem – de som kollektivt kallas för magiker. Bland lärda kallas magi för det Arkanafrån engelskans the Arcane Arts – ett allmänt ord för magi och kunskapen om magi i en generell och övergripande term.

Magiker i Talanrien

Bland Talanriens invånare finns det en liten andel i de flesta länder som är magiutövare. Alverna har det största antalet magiker, där ungefär fem till tio procent av befolkningen har magiska förmågor. Bland människorna rör det sig om betydligt färre antal, där ungefär två till fem procent är magiker. Bland dvärgarna är det så sällsynt att man inte ens brukar tala om att de har magiker. De flesta folk i Talanrien har en liten grupp av magiker inom sina samhällen.

Magins härkomst har till stor del förblivit ett mysterium för de dödliga, som utforskats av många bl.a. i magikerstaden Caras Idhrenin. Det som de flesta är överens om är att det finns platser i världen där magins flöde är starkt och läcker in i Talanrien, och detta flöde av magisk energi är något som magiutövare kan kontrollera och manipulera. Få känner till existensen av dimensionen Fae.

Magiskt utövande och kroppens energi

Magiskt utövande har en grundprincip som återkommer i all magi, och det är att magin utgår ifrån utövarens kroppsenergi. Varje gång magiker kallar på förmågan inom sig att manipulera och forma det magiska flödet i världen omkring sig drar utövaren energi ur sig själv. Om en magiker läker ett sår snabbt drar det så mycket energi av kroppen som det hade tagit att läka såret naturligt. På samma vis om magikern lyfter ett tungt objekt med magi tar det lika mycket kraft som det hade gjort att lyfta det för hand.

Magiker med talang och träning kan lära sig att kringgå en del av dessa direkta påfrestningar på kroppen. Med hjälp av avancerade magiska ekvationer som optimerar energin för att minska påfrestningen på utövaren – ungefär på samma vis som en hävstång eller ett block kan hjälpa flyttande av tunga objekt.

Detta resulterar i att magikerna måste tränas väldigt noga för att lära känna sina egna limitationer, och lära sig att utöva optimerad magisk utövning för att inte utmatta sig själva för mycket. Ifall en magiker använder för mycket energi resulterar det oftast utan undantag i död.

Magiskt utövande med hjälp av demoner eller andar

Förutom att använda sin kroppsenergi finns det magiker som använder sig av hjälpmedel för att få mer kraft. Dessa kallas för Marlokk (plur. marlokker) – från engelskans Warlock – en mörk magiker som gör avtal med demoner och andar, eller förslavar dem, för att få sin styrka. Ordet kommer från mara (mardröm, satmara, demonväsen), och att locka (lokku) till sig dessa demoner. Det är en farlig metod för att bli starkare, som kan leda till att magikern förlorar kontrollen över sin egna kropp och bli besatt ifall demonen eller anden visar sig ha starkare viljestyrka än magikern.

Magiska studier

De som studerat magi vid magiskolan Caras Idhrenin och tagit examen efter många år av studier kallas för Arkanist – från engelskans Arcanist – en person som studerat/behärskar och förstår magi på en djupare nivå.
Barn som har förmågan brukar visa de första tecknen ungefär i fem-sex års ålder, och senast i puberteten, ofta i samband med känslomässiga händelser – exempelvis förstöra eller flytta objekt i ilska eller rädsla.

Enligt gemensamma lagar måste alla barn i människornas riken med magisk förmåga skickas till Caras Idhrenin, där de får skolning och träning – för att inte vara en fara för sig själva eller omvärlden.

Organisationen Tredje ögat som är en autonom organisation under Caras Idhrenin har i uppdrag att leta upp barn världen över och ta dem till Caras Idhrenin för skolning, samt att leta upp magiker som lärt sig själva i hemlighet. Dessutom har de i uppdrag att ställa magiker som använt magin i brottsliga syften inför rätta.

Magiska yrken

De som har magiska förmågor är väldigt eftertraktade och uppskattade i världen. Möjligheterna är otaliga, men de flesta regenter, eller de med medel nog, brukar anlita magiker som rådgivare och skydd – en symbol av makt och rikedom. Andra typer av yrken kan vara helare, eller magiker för att hjälpa grödor gro eller lyfta förbannelser.
Andra yrken kan vara mer praktiska, som att tillverka eftertraktade föremål – såsom lampor som aldrig slocknar. Organisationen Tredje ögat rekryterar också magiker för att hjälpa dem finna barn med magiska krafter, eller jaga olagliga magiker.

Olika typer av magi

Magins utövande är oftast enbart begränsad till magikerns fantasi och träning, men magin har akademiskt i Caras Idhrenin strukturerats i olika kategorier. Ofta har magikerna talang för några av de olika kategorierna, och väljer att specialisera sig på en eller några av dem. Nedan nämns några av magikategorierna, men i världen finns det många fler typer av magi.

Elementärmagi – förmågan att manipulera och forma de fyra elementen eld, luft, jord och vatten efter ens vilja.

Helandekonst – förmågan att läka sår och bota sjukdomar.

Naturmagi – delvis kopplad till helandekonsterna, är förmågan att få plantor och grödor att växa och forma dem efter ens vilja. Detta är t.ex. ofta något druider specialiserar sig inom.

Illusionism – förmågan att skapa illusioner, exempelvis att få sig själv att se annorlunda ut utan att fysiskt förändra sig själv, eller skapa bilder och minnen som inte finns. Illusioner är något som vältränade magiker ofta kan känna av och ibland även se igenom.

Telepati – förmågan att kunna läsa tankar, och kommunicera på långa avstånd. Telepatisk förmåga och illusionism är ofta sammanlänkade.

Teleportering – förmågan att kunna skapa portaler, samt att förflytta objekt eller individer från en plats till en annan. En väldigt energikrävande form av magi, beroende på hur stort föremålet eller personen är som ska förflyttas och beroende på avståndets längd.

Telekinesis – förmågan att flytta objekt med tankekraft.

Nekromanti – en konst Caras Idhrenin förbjudit, där utövaren kontrollerar döda kroppar för att få dem att agera enligt utövarens behag. En nekromantiker kan även ibland få döda kroppar att tala för att få ur dem viktig information, eller läsa deras minnen.

Avsvärjelse – Förmågan att skapa skyddande sköldar och utöva magi som neutraliserar andra magiker.

Blodmagi – En förbjuden konst där man använder värmen, energin och kraften i blodet för att utöva magi. Bl.a. kan en blodmagiker kontrollera andra genom att styra blodet i deras kropp. Flera ritualer där man frammanar demoner är grundade i blodsmagi, varav det blivit en förbjuden magiform.

Voodoo – En samling av olika magiska kunskaper som inte undervisas i Caras Idhrenin, utan är en form av magisk utövning som ofta hör hemma i mindre samhällen och är starkt kopplad till deras kultur där man har stark koppling till det andliga och spirituella. Det är en bred form av utövning där olika former av förbannelser kan skada ens fiender, eller besvärjelser kan skydda en mot faror, öka ens tur eller förstärka ens förmågor. De flesta som utför voodoo brukar finnas i de små byarna i Harvadars regnskogar, orkernas samhällen samt mindre vandrarsamhällen i Iselem.

Runmagiker – en skild kategori för sig, som inte ens kräver att utövaren nödvändigtvis har magiska förmågor själv. De använder sig av uråldriga kraftiga runor, symboler och ord som själva skapar energi, för att med hjälp av olika kombinationer skapa olika effekter. För att effektivt förstå och använda sig av denna konst måste man ha stor förståelse för magi. En runmagiker kan exempelvis rista runor i en sköld som gör att all eld avvärjas runt om skölden. Runornas kraft laddas av energierna de har tillgång till runt om sig – exempelvis personen som håller i den runförstärkta skölden, och hur väl de är utformade och kan alltså inte avvärja magi i all evighet.

Spiritualism – En något kontroversiell magiform som anses ogrundad inom akademiska och vetenskapliga kretsar. Man brukar säga att de magikunniga völvorna i Kaldrland som kommunicerar med gudarna för att få visioner utövar spirituell magi. Benämningen är samma för andra kulturer där magiutövaren får visioner eller krafter som kan hjälpa dem.

Ritualer

Det finns flera former av magiska ritualer som kräver flera magiska utövare för att slutföra, då ingen ensam magiker skulle kunna skapa eller ha tillräckligt med energi för att nå slutresultatet. Exempelvis finns det helande ritualer där flera helare tillsammans kan återställa en kropp från stora skador.

Det finns även ett stort antal förbjudna ritualer, som bl.a. utövats i hemlighet av olika kulter och hemliga organisationer där utövarna kunnat frammana demoner eller låta någon i ritualen bli besatt av en demon, eller orsaka stor skada.

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.