Mar Gharok

Två av orkklanernas sköldar
Illustrerade av Johan Sundman

Faktaruta

Allmän information

Kategori: Landområde
Plats: Nordvästra Talanrien, norr om Nirai
Klimat: Fyra årstider, väldigt kalla vintrar och relativt karga somrar
Regioner: Mar Gharok
Andra namn: Orkmarkerna
Statsskick: Klaner med egna ledare
Regent: Klanerna är självstyrande
Övriga ledare: Krigsledare och shamaner
Huvudstad: Ingen gemensam stad mellan klanerna
Viktiga städer: Gar Oroth, Gar Lughana, Gar Mal’rokh

Övrig information

Invånare: Orker
Folkmängd: 300 000
Språk: Orkiska
Valuta: Byteshandel
Politisk situation inrikes: Ostabil
Politisk situation utrikes: Ostabil
Bundsförvanter: Eventuella allianser klaner sinsemellan
Religion: Naturreligioner och dyrkan av krigshjälten Mal’rokh

Orkernas krigsflagga i Mal’rokhs ära
Illustrerad av Johan Sundman

I nordväst i grässlätterna under Järnbergen lever orkernas i sina klansamhällen. Det är stora till växt och många av klanerna är krigarfolk. Många har olika nyanser av mörk hudton, och ofta är de stora och muskulösa och har en kultur som cirkulerar runt spiritualism i allting och där man lägger djurens, förfädernas och naturens andar högt. Klanerna styrs av ofta shamaner eller den starkaste krigaren i klanen, och orkerna gör sällan någon skillnad på kvinnor eller män. De är jägare som lever på landet men varje klan har en något av en egen kultur. Vissa är mer aggressiva än andra, där klanens medlemmar måste visa sitt värde genom att kriga och döda, medan andra är fridfulla och vill leva ifred. Det är de krigiska klanernas plundringar som ger orkerna så dåligt rykte i världen.

Historia

Så länge man minns har det alltid funnits orkklaner i Mar Gharok. De gjorde sig speciellt fruktade runt om i världen genom kriget som började i början av andra tidsåldern, känt som Orkkriget, som påbörjas då en stor krigsherre vid namn Mal’rokh bland orkernas stammar i Mar Gharok förenade orkerna under sin banér. De marcherar mot Tarnaq, Zirthimar, Nirai och Nela’thaënas för att visa sin styrka och vidja Mar Gharoks gränser. Efter flera år av krig krossades orkernas armé av världsrådet Cirkelns allierade i en gemensam militär aktion, men Mal’rokh blev en symbol och martyr för orkerna, speciellt för de stammar med en kultur mer centrerad kring strid. Sedan dess har inte orkerna gjort mycket väsen om sig världspolitiskt, förutom eventuella räder av olika klaner som terroriserat landsvägarnas resenärer och handlare.

Mal’rokhs banér
Illustrerad av
Johan Sundman

De flesta känner till ulvklanen Gar Oroth som är en av de största städerna i Mar Gharok. De är den mest diplomatiska orkstammen med en civilisation som ofta skickat handlare och resenärer ut till världen för fredliga förhandlingar. De har till och med under vissa perioder haft ambassadörer i vissa länder. Deras diplomati har gjort det möjligt för kringresande orker att bl.a. arbeta som legoknektar eller vakter runt om i världen.

En annan klan som många känner till är den krigscentrerade klanen Gar Mal’rokh, en klan som styrs av en stark hierarki där orkerna måste bevisa sitt värde genom strider och samlade troféer från sina vinster.

Folkets utseende

Orkerna är oftast längre än människor, och varierar från ca 2-3 meter i längd. De har mörkgrön och mörkbrun hy. Krigarna är oftast bredaxlade och muskulösa, medan shamanerna brukar ha ett mer tanigt utseende. Trots det är de kraftigare byggda än exempelvis människor, och har stora hörntänder som sticker fram över läpparna även då munnen är stängd, vilket ger dem ett farligt utseende.

Namn

Orkerna bär oftast bara sitt tilltalsnamn, i kombination med vilken klan de tillhör.

Samhälle

Orkklanernas samhällen varierar väldigt mycket beroende på vilken klan man kommer ifrån. Hör man till ulvklanen Gar Oroth har man ofta en fredligare uppväxt än i den krigiska klanen Gar Mal’rokh.

Orkernas kultur centrerar sig kring jakt, och respekten för de djur och byten man fångar, men även vördnaden för sin familj, sina förfäder och det spirituella i naturen.

Orkernas samhällen har ofta många krigare för att skydda sina länder och klander från andra rivaliserande orkklaner, men även shamaner som styr och leder klanerna på spirituellt plan.

Medan vissa orkklaner är mer fredliga, som Gar Lughana som lever i ett med naturen och dyrkar mångudinnan Lughana, har andra klaner en kultur mer baserad på krig, där man redan som barn måste visa sin styrka genom att ständigt slåss, kriga, och samla troféer från sina offer.

Orkernas byar består oftast av enkla byggnader

Lag och ting

Orkklanerna har ingen gemensam lagstiftning som de följer. Det finns vissa kulturella grundprinciper som många av klanerna delar med varandra. Klanerna är autonoma, med sina egna ledare, men vid stora händelser eller konflikter klanerna emellan hålls ibland ting där sådana dispyter löses eller gemensam handling bestäms.

Religion

Orkerna har ingen enhetlig tro, men de flesta klaner idkar någon form av naturreligion där man tillber och vördar djurens, naturens eller förfädernas andar. Andra idoliserar stora krigare som  tillhört sin klan, som nästan får gudaliknande status. Många klander dyrkar krigshjälten och ledaren Mal’rokh, krigsherren som förenade orkerna under andra tidsåldern – och hans namn kan ofta höras som ett krigsrop. Hans död och martyrdom har gjort honom till en legend, ett namn värt att kriga för.

I klanen Gar Lughana tillber man en mångudinna vid namn Lughana, som sägs skydda sina följare och är ett med natten och naturen.

Heliga platsen Usraghn

På en platå omgiven av raviner i Mar Gharok finns en helig plats vid namn Usraghn som alla orkklaner lägger vikt på. Hur länge den stått där förblir ett mysterium, men många av orkklanerna anser att de uråldriga stenpelarna som formar en cirkel på toppen av Usraghn skapades av naturen själv. Legenderna säger att den kända krigshjälten Mal’rokh föddes då hans mor besökte platsen för att be förfäderna om deras välsignelse, och på denna plats och i ravinerna runt omkring Usraghn har Mar Gharoks största hjältar blivit begravda, bl.a. Mal’rokh själv. Det går dock inte att neka att platsen har mycket energi, och magiker som besökt platsen har teoretiserat om att stenpelarna laddas av landets energiströmmar.

Militär styrka

Någon enhetlig militär styrka har det inte funnits sedan det stora orkkriget då krigshjältem Mal’rokh förenade orkklanerna under andra tidsåldern. Alla klaner står på egna fötter, och i ovanliga fall har vissa klaner förenats för att utplåna någon annan klan.

Mar Gharok

Mar Gharok är ett väldigt öppet naturnäraland, fyllt med klippor, kullar och grässlätter. Längs med rödfloden och de mer sydliga delarna av landet är det mer bördigt, medan det mot järnbergen i norr är mer kargt.

Senaste händelser

Se tidslinjen

Allianser

Inga nämnvärda, förutom klaner som då och då allierar sig med varandra för att krossa någon gemensam fiende – eller för att skydda sig mot en aggressiv klan.

Rollspelstips  

De som rollspelar som orker och vill resa fredligt och fritt i världen tillhör ofta någon av de fredligare klanerna – eller någon som valt att lämna den brutala klankulturen bakom sig. Alternativt kan man vara en ork som vuxit upp någon annanstans i världen, t.ex. i handelsstaden Celeras. Annars kan man exempelvis vara en legoknekt, handlare, livvakt, helare eller hitta på någon annan situation där en ork rör sig omkring i världen. 

Bilder

https://www.artstation.com/artwork/34l3J

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.