Om Talanrien

Post has published by Talanrien

Vad är forumrollspel? Skapa dina karaktärer

Världen Talanrien är stor och betyder bokstavligen de dödligas jord. Den är befolkad av många folkslag med mångfald i kultur och tradition. Världen är fylld med magiska varelser utanför klassificeringen gott och ont, som inte följer någon annan än sina egna lagar. Det är en värld fylld med konflikt, allianser, hjältedom, själviskhet och politiskt spel. Det är en värld fylld med skönhet, kärlek och intrig.

Alla folk har sina egna mål som de ser som rättvisa, det som enligt den ene är rätt kan för den andre ses som ont och således bör den insiktsfulle se förbi svart och vitt och istället försöka förstå vad som ligger bakom det hela. Medan mörkeralver, vättar och orker ofta ses som symboler för ondska och mörker bland världens folk bör man minnas att det finns två sidor av myntet. En av de förenande faktorerna i världen mellan de olika folken är tron på Skaparen, trots att trosutövandet varierar på många vis.

Talanrien är en värld som inte är förskönad förutom i skaldernas sånger. Här kan du läsa om världen i korthet.

Från öst till väst, från norr till söder i tätbevuxna skogar och storslagna städer finns varelser; alla skogens väsen, från det lilla skogsväsenet bysen som ställer till besvär, genom att förvränga synen lockar bysen människor att gå vilse. Huldra som skogsrå finns även dem i de högresta skogarna, besläktade med varandra trots deras olikheter.

I vattnets djup finns Me’er folket bland fiskar, men även andra vattenväsen så som näcken och olika sorters andar. Vandrar man vidare mot bergen kan man mötas av bergsråer, bergstroll och rådare som vakar över sin domän. Vid första anblick ser det ut som om varelser och monster endast finns i skrymslen i skog, berg och hav men även i stora städer som små, på gården eller i husknuten kan det finnas vättar,  gårdstomtar, häxor och älvor.

Talanrien befolkas av väldigt många folk och kulturer med sina egna språk och dialekter. Men då det kommer till handel använder man det allmänna språket som originellt härstammar från konungariket Tarnaq och var det ledande språket i världen i flera århundraden innan riket föll. Det är det officiella språket i handelsstaden Celeras, och är ett språk de flesta behärskar till en viss mån – speciellt de som idkar handel och reser mycket.

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.