Sindë

Spelas av: Anne / Skuggflamma

Namn: Sindë  (Hennes namn är det alviska ordet för grå och ibland kallas hon bara helt enkelt för Grå)
Kön: Kvinna
Ålder:  23 år

Födelseort: Nela’thaënas
Folkslag: Halvalv
Språk: Aela, Allmänna språket

Lojalitet: Tjänare till en gruppering som kallas ____
Civilstånd: Ogift

Beskrivning

Alver tycker att hon ser för mycket ut som en människa och människor tycker att hon ser för mycket ut som en alv. Visst har hon drag från de båda; hennes öron är längre och spetsigare än en människas – men kortare och rundare än en alvs. Hon har en smal kropp och ett ganska androgynt utseende. Hennes drag är förfinade, vassare än en människas men rundare än en fullblodsalv. Hennes hår är en smutsig rågblond som inte förekommer hos alver, men är tämligen vanlig hos människor. Hennes ögon är isblå, vilket inte är ovanligt hos alver. Enligt hennes mamma har Sindë fått det bästa från två världar, men det är många som håller inte med.

Längd: 170 cm
Tyngd: 55 kg

Bakgrund

För att Sindë skulle få leva och växa upp hos alver gjorde hennes mor ett avtal med (någon viktig). Aenwyn valde helt att viga sitt liv åt att sia profetior och tjäna i ett alvisk kloster (namn, gud, blaha). Evig tjänst mot att hennes barn skulle få leva fritt utanför klostrets murar. Livet för Sindë blev kanske inte fritt i den mening som Aenwyn kanske haft i tankarna, men det är bättre än att de båda två skulle förskjutas från samhället.

Personlighet

Tystlåten, mest för att hon är van att de flesta inte lyssnar på henne eller avbryter henne.  Hon är lågmäld, försöker hålla låg profil för att inte dra för mycket uppmärksamhet till sig… för sådant innebär oftast problem för henne. Hon har lågt självförtroende, eftersom det har nötts ner under många år av alvernas tendenser till översitteri och trakasserier emot halvalver. Hon vill helt enkelt undvika att bli utpekad och dömd. Sindë har länge varit en hackkyckling i samhället som hon växt upp i. På sätt och vis har det gjort henne kuvad och lojal, för att hon längtar och strävar efter de där stunderna av beröm och gemenskap som hon ibland får smaka på när hon gjort ett bra utfört jobb.

Utöver att man oftast ser henne som tillbakadragen och blyg, är Sindë en opportunist. Hon är mer ambitiös än vad hon ger sken av. Hon är försiktig med vilka hon litar på och blir lätt svartsjuk.

Familj

Den enda hon känner till är sin mor; Aenwyn Jhaeros.

Egenskaper och förmågor

Fördunkla – Sindë har från sin mor ärvt magi och genom det liv hon levt har hon förfinat sin magiska förmåga till främst att göra sig osynlig och röra sig osedd. Det är en slags illusionsmagi, som inte påverkar eller förändrar omgivningen – utan snarare påverkar psyket hos de inom en viss radie runt henne. Detta gör att hon bland annat kan dölja att hon bär vapen och att hon kan smälta in/göra sig osynlig i skuggor.

De tusen ansiktenas mask – Illusionsmagi som ändrar hennes utseende och sätt för att efterlikna någon annan.

Fata Morgana – Hon kan skapa kraftfulla illusioner som uppfattas av fler sinnen än syn; illusionen blir så verklig att man kan känna hur eld bränner, is kyler och en vass klinga skär. För stunden upplever man samma typ av smärta, men man får ingen verklig, bestående skada.

Svagheter

De som har något slags mentalt skydd och/eller är immuna mot magi som påverkar sinnet och psyket/det mentala påverkas inte av hennes illusioner.

Hon är en halvalv.

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.