Skjórinn Jarngeirsdottir

 • Namn:  Skjórinn Jarngeirsdottir
 • Ålder: 25 år
 • Folkslag: Människa
 • Födelseort: Danheim i Kaldrland
 • Yrke: Jägare och stigfinnare, men i krigstider tjänar hon som spejare.
 • Lojalitet: Ätten Hrafn
 • Civiltillstånd: Ogift
 • Spelas av: skuggflamma/anne

Fysisk beskrivning

 • Längd: 1,65 m
 • Kroppsbyggnad:  Om man skalar av all rustning och alla lager av skyddande kläder så har hon en tränad och fast kropp, med den kvinnliga mjukheten och rundheten till musklerna. Men hon har inget överflödigt underhudsfett, utan är en starkt bygd gestalt. Inte så överdrivet kurvig, hon är mer smidig och spänstig.
 • Ögonfärg: Stålblå/grå
 • Hårfärg: Rågblond

Bakgrund

Livet i Kaldrlands vildmarken var och är hårt, i de trakter som hon växt upp på är inte särskiljt lämpat för jordbruk med tanke på läget. Man fick leva i spillrorna av vad som fanns kvar efter olika plundringståg från de laglösa stammarna från norr. Skjórinn växte upp med spjut och svärd i sina händer, då hon tillsammans med sin familj och grannarna jagade det som skogarna erbjöd eller försvarade sina hem. Hennes släkt har anammat vildmarkens krav utan att klaga. 

Handlingar som som bevarar möjligheten till fortsatt samlevnad är rätta handlingar. Skjórinn tror på ärlighet och att med förnuft fatta logiska och rationella val. Princip och intressen är två skillda ting. Heder blir en moral som ger dig rätten att ta det du vill ha och heder är ytterst viktigt för de flesta ifrån Kaldrland. I hennes familj så värderar man sin heder högre än sina liv. Dueller är inte ovanligt att ta till om man vill stärka sin heder. Men döm ingen ohörd. Deras hedersmoral handlar om gästfrihet, stolthet och blodshämnd. Var lojal mot din ledare, bryt inte dina löften, tänk på den naturliga ordningen. Det är något hon lärt sig ända sedan barnsben. Hon har förlorat en handfull släktingar i olika Holmgångar. I den senaste mot en av Ulfhednas lojala huskarlar dog hennes äldre syster; Eistla. 

Personlighet

Hon ägnar sig intensivt åt sitt leverne, jakt. Hennes släkt har alltid levt något avskilt ifrån stora samhällen och har alltid försörjt sig på vad vildmarken kan förse dem med. Vilket gjort att hon ibland har lite svårt för att umgås med andra personer. Men förutom vissa sociala svårigheter, är hon ändå väldigt kommunikativ och nyfiken av sig. Skjórinn är en kreativ, orädd person som alltid pratar från hjärtat.

Med tanke att hon är vant sig vid att vara sin egna följeslagare, har hon blivit ganska oflexibel och kompromisslös. Men för det mesta är hon lugn och klarsynt, hon kan vara ganska trevlig, trivsam och snäll. Men hon är som sagt lite udda och oslipad. Hon är vaksam och alert, hon tar oftast möjligheterna när de kommer och lyssnar på sin vässade intuition. Det gör att hon oftast snabbt kan uppfatta innebörden av olika situationer och fånga ögonblicket. Det är egenskaper som gör sig bra hos en jägare och spejare.

Förmågor

Att hitta rätt väg genom Kaldrlands vildmark är oftast skillnaden mellan liv och död. Hon är uppväxt ute i naturen och har sedan tidig ålder fått lära sig de olika färdigheter som krävs för att överleva i vildmarken. Hon tjänar sin brödföda på jakt, att spåra och lotsa olika sällskap genom obygden. Skjórinn har en förunderlig förmåga att ta sig fram i olika typer av terräng nästintill obehindrat. Utan svårigheter färdas hon över land och vatten. Hon ser snabbt skillnaden på ett övergivet läger som byggts av människor eller något annat folkslag. Långt i förväg kan hon se tecken på om landskapet hon färdas genom är bebott av något annat än vilda djur.

 • Mörkersyn; hennes ögon anpassar sig snabbt till mörker. Skjórinn är inte lika beroende av ljuskällor som andra, även om hon ser bättre med en ljuskälla i närheten. Men hon kan se i beckmörker, men fortfarande inte lika bra som om det vore dag. Hennes ögon anpassar sig snabbt till mörker.
 • Hantera fällor; förmågan att gillra och att oskadliggöra olika fällor. Det kan röra sig om enkla vitfällor (t.ex råttfällor) eller något mer avancerade fällor, som kräver lite mer byggnadskunskap (t.ex ett kamouflerat hål i marken med vässade pålar i botten).
 • Spåra; hon kan se skillnad på otaliga spår ifrån olika djur eller folkslag (av de som naturligt finns och rör sig i Kaldrland). Hon är extra observant på detaljer.
 • Jaga; olika byten kräver olika jaktmetoder. Skjórinn vet hur man går tillväga för att fånga och nedlägga bytet på bästa möjliga sätt.

Svagheter

Skjórinn är en slank och lätt gestalt, hon har inte speciellt mycket räckvidd. Strid kommer inte naturligt för henne, hon kan försvara sig och föredrar att använda spjut eller stå i sköldmur. Om hon måste. Helst undviker hon all form av strid som sker på öppna ytor, eftersom hon är fysiskt underlägsen de flesta rutinerade krigare. Hon slåss bara om hon vet att hon har ett övertag. Istället använder hon sig av metoder som i mångas ögon kanske anses som sluga, t.ex att gillra dödliga fällor, gift eller sätta en pil i ryggen på någon. Detta har uppdagats under konflikterna i Kaldrland, vilket medfört att hon har ett dåligt rykte. För henne är våld är en sista, desperat utväg.

En annan svaghet är hennes nyfikenhet; hur hon ständigt hungrar efter mer vetskap. Ibland händer det att hon knallar ut på för djupt vatten…

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.