Textrollspel och Play-by-Post på svenska

Post has published by Talanrien

Vad är Play-by-Post och forumrollspel?

Play-by-Post eller PbP  är rollspel där spelarna spelar genom att skriva inlägg i tur och ordning. På engelska kallas de för play-by-post role-playing games (PbP RPGs). För spel som skrivs på forum talar man på engelska om Play-by-forum (PbF). Play-by-Post-rollspel utförs generellt med en spelledare, och är alltså liknande bordsrollspel som utförs i skrift och kan ibland blandas ihop med textrollspel, eller forumrollspel.

Den typ av rollspel som spelas på Talanrien kan alltså snarare jämföras med den engelska termen “freeform” eller “online text-based role-playing games”, på svenska oftast bara kallat textrollspel, eller ibland forumrollspel.

Textrollspel på Talanrien – samberättande

Textrollspel/forumrollspel kan spelas med regler, men oftast utförs spelen i friare form. Man kan jämföra det med att spelarna bygger en historia tillsammans i samberättande form – som att skriva små noveller och berättelser tillsammans, där spelarna i sina inlägg reagerar på de andra spelarnas inlägg och i tur och ordning skriver ur sina karaktärers perspektiv.

Generellt spelas det genom att varje spelare skriver sina karaktärers agerande, tankar och dialog i tur och ordning, på distans. Spelformen har sitt ursprung i e-mailrollspel, och sker oftast nuförtiden på olika typer av diskussionsforum.

Takten är oftast långsammare på forum än i chattrollspel, folk skriver länge och det är inte i realtid, men fördelen är att man kan svara när man vill, då spelarna inte behöver komma överens om en specifik tid för att spela. Fördelen är alltså att det inte behöver ske direkt i realtid. Spelarna väljer själva hur långa inlägg de skriver, hur väl de beskriver miljön, sina karaktärers tankar, agerande och deras dialog.

En bra tumregel är att försöka svara några gånger per vecka, så spelen får ett bra flöde och medspelarna inte tappar inspiration.

För att vara en bra forumrollspelare behöver man inte vara en författare, eller skriver långa inlägg bara för att skriva långt. Det är viktigt att kunna beskriva sin karaktärs agerande och driva sina idéer och berättelsen på ett bra och flödande vis, samt tänka på formateringen så ens inlägg är lätta att läsa. Snarare än att skriva långa inlägg, är det viktigt att man ger sina medspelare något att spinna vidare på, något de kan reagera på och således bygga vidare i berättelsen. Övning ger färdighet, och forumrollspel är ett bra verktyg för att öva sig på kreativt skrivande!

Ingen spelledare och inga strikta regler

Talanrien är ett forumrollspel som sker i en fantasyvärld, där spelen utspelas och skrivs i forumet, medan diskussionerna runtomkring spelen sker på Talanriens discordkanal. Spelmetoden är s.k. friform eller “sandbox”, där spelarna skriver tillsammans, väldigt fritt, utan strikta regler, inga karaktärsegenskaper (stats), eller tärningskast. Det behövs ingen spelledare, utan spelarna samarbetar för att driva berättelsen och händelseförloppet framåt.

Vår discordkanal hittas nedan, och vårt forum når du här: https://talanrien.com/rollspel/

Mer information om forumrollspel hittar du här: https://talanrien.com/forumrollspel/

 

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.