Tredje ögat

Tredje ögats emblem
Illustrerad av Johan Sundman

Det tredje ögat

Det Tredje Ögat är en löst bunden organisation som agerar autonomt under Caras Idhrenins auktoritet. De har gjort kunskap till sin valuta, och deras medlemmar består av allt från spioner och äventyrare, till forskare och magiker som alla har lagt sina resurser till att finna Talanriens djupaste hemligheter. Det sägs att de har information angående ritualer som även Caras Idhrenins råd har glömt, och kollektivt så har de mer information om världens olika adelsfamiljer än familjerna själva har. Tredje ögats medlemmar är dessutom specialtränade i att hantera magiska hot, och deras agenter finns i de flesta länder i Talanrien.

Organisations huvudfunktion är att finna barn och individer med magisk fallenhet bland människornas riken, och föra dem till Caras Idhrenin för skolning. Dessutom spårar organisationen illegala magiker och ställer dem inför rätta – döda eller levande. På samma vis är organisationen ansvarig för att neutralisera magiska hot bland människornas riken i Talanrien.

De som jobbar under Det Tredje Ögat vet sällan namnen på sina medarbetare, och håller endast kontakt genom kodade meddelanden som skickas genom komplexa nätverk till vem eller vilka det nu är som faktiskt leder organisationen.

Titlar och roller i Tredje Ögat

Kandidat – En magiker som önskar att gå med i Tredje Ögat, men som ännu inte blivit beviljad medlemskap. Som kandidat måste man oftast bevisa sin förmåga och lojalitet genom att utföra uppdrag. Vissa kan spendera flera år som kandidat. 

Akolyt – Junior medlem / nyupptagen till Tredje Ögat, de utför oftast simplare uppdrag eller assisterar högre uppsatta medlemmar.

Aspector – Medlemmar med denna titeln är spioner och infiltratörer. Dessa ägnar sig främst åt att samla information, finna illegala magiker eller magiskt begåvade barn. Men de undersöker dessutom inom de egna leden efter förrädare.

Inquisitio – Inkvisitörerna jobbar ofta i ett när samarbete en de som är av rang aspector. Kort och gott så följer dessa upp information som man fått och agerar. Medan aspectorerna är ögonen är inkvisitörerna händerna och vapnet. De är oftast råbarkade hantlangare med en förkärlek till att eliminera hot och våld. 

Famulus – magiker som har ansvaret för att planera orderns verksamheter, aktiviteter eller rörelser, samt att behandla informationen som anländer från alla aspectorer. De agerar som ett filter mellan aspectorerna och resten av Tredje Ögat, de avgör sanningshalten i informationen som inkommer. Denna enhet är en salig blandning av strateger och byråkrater. Om en aspector är ögon och inquisitio är händerna så är Famulus hjärnan. 

Censor – Konfiskerar reliker och andra magiska föremål. De skyddar föremålen från att missbrukas av oupplysta eller illegala magiker. De har kanske inte helt oförtjänt fått smeknamn som gravplundrare och relikjägare.

Tredje ögats historia

Organisationen Tredje ögat grundas År 3 AT, med tillåtelse från världsrådet Cirkeln, vars uppgift är att neutralisera magiska hot inom människornas riken. Deras främsta uppgift är att finna magiskt begåvade barn och föra dem till Caras Idhrenin för skolning, samt att ställa magiska brottslingar inför rätta. Världsrådet Cirkeln ger Trejde Ögat och Caras Idhrenin juridiska befogenheter att agera autonomt bland alla av människornas riken.
Caras Idhrenins råd av mästare

Senaste händelser

Caras Idhrenin har i stort sett hållit sig utanför världspolitiken och varit en neutral stad, som ofta fungerat som fristad för barn i olika kungafamiljer. Men nyligen inträffade ett mord i Caras Idhrenin på Kettil Ulfhedna, som var den yngsta sonen till högkonung Audgisil Ulfhedna i Kaldrland. Detta har lett till att säkerheten skärpts märkbart i staden.

Allianser

Caras Idhrenin har allianser och avtal med alla länders hov, som ger dem och tredje ögat rätt att samla in alla med magiska förmågor obehindrat.

Rollspelstips  

Rollspelare som befinner sig i Caras Idhrenin bör tänka efter sin relation till skolan och sin egen bakgrund. Har de blivit tvingade dit som barn, eller har de kommit dit i ett senare skede? Vissa upplever Caras Idhrenin som den bästa platsen i världen, medan andra kan se det som ett slags fängelse för unga magiker.

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.