Alver

Alver

Utdrag ur “Skogens folk”, kap. I “Introduktion” av Saeladan – Kansler vid Caras Idhrenin

“Alverna har en lång historia, trots att det är den yngsta rasen i Talanrien. Vi ser oss gärna utan brister. Kanske är det vår största svaghet? Vår stolthet, högfärdighet, vår elegans och våra långa liv – strävan till perfektion i allting.”

Alverna är ett väldigt stolt, lojalt och nobelt folk. Ibland kan de tyckas högmodiga och arroganta – men oftast är de goda, vänliga och glada men upplevs av många mystiska och svårbegripliga. De är ofta misstänksamma mot främlingar och utomstående som kommer till deras hemländer men väldigt artiga till de gäster som får deras tillit.

De är oftast långa och vackra, och sällan speciellt kraftigt byggda. De är kända för sina magiker, sina städer i skogarna och kusterna samt för att ha de bästa bågskyttarna i Talanrien. Under århundradena har alverna alltid ansett sig själva som naturens väktare och bevakare. Alvernas vackra sånger och berättelser är likaså kända världen över, liksom deras skolor för magiker och övrig utbildning. Det som är mest anmärkningsvärt med dem är deras tidslöshet, och deras förmåga att återhämta sig och läka från skador och missöden fort.

Enligt legender och folktro föddes de första alverna som ett resultat par mellan änglar och människor i riket Tarnaq under första tidsåldern, men vad som är sanning är svårt att säga då flera årtusenden passerats. I slutändan blev de en stor folkgrupp som på grund av sina långa liv blev segregerade i Tarnaq, och skapade ett eget rike i skogarna som de döpte till Nela’thaënas.

Bland alverna kallas Skaparen för Erethil. Istället för att se på Skaparen som en man, hade kulten som byggts upp i dessa regioner gett Skaparen en kvinnlig gestalt. I alvernas huvudstad Dal’elath finns ett stort naturtempel ägnat åt Erethil som är ett mål för vallfärd för de som dyrkar Erethil. Alvernas prästerskap klär sig i vita kläder och lever ett väldigt enkelt liv, ägnat åt att hjälpa andra. Oftast är det Eterthils prästerskap som hjälper folk med medicinska problem. Det är också prästerskapet som oftast leder och organiserar de olika festivalerna.

Gällande magiker så är det mycket vanligt förekommande bland högalver att ha relativt starka magiska förmågor. Fördelningen mellan högalver och skogsalver är ungefär en högalv på tvåhundra skogsalver. Bland skogsalver är fördelningen ungefär desamma som människor, ca en magiker på femtio skogsalver.

Skogsalver och högalver

I regel har alverna grupperats i två olika grupper i alvernas samhälle – de med hög magisk förmåga och ofta har ljust hår och blåa ögon kallas högalver, medan övriga alver kallas skogsalver.

Med tiden blev det så att de flesta med hög position i samhället var högalver, även om skogsalverna fanns representerade. Alvernas folk som var förenat i Nela’thaënas en lång tid fick uppleva en egen omskakande inbördeskonflikt under andra tidsåldern, då skogsalver gjorde uppror mot högalverna som styrde riket.

Flera år av mord och förföljelser mellan de två grupperingarna följde, tills en högalv vid namn Alienna lyckades få fred genom att grunda staden Aldiea i Älvskogen som en fristad för de som ville avsluta konflikten, i den västra delen av Talanrien. Många följde henne, och en ny regim fick stiga fram i Nela’thaënas som hade folkets stöd. Relationen har varit tämligen kylig mellan de två rikena, men de är allierade. Trots det kan det ibland dyka upp bråk mellan skogsalver och högalver, då sådana konflikter inte försvinner ur alvernas minne.

Det finns även en tredje grupp av alver som kallas mörkeralver, som separerats från alvernas samhälle och i sin exil började dyrka demonen Lloth.

Läs mer om mörkeralverna här!

Alver från Nela’thaënas

Nela´thaënas är alvernas skorgsrike. Riket består nästan helt av skog, med vissa geografiska skillnader så som stora sjöar och berg. Hamnstaden Eliden skiljer sig från de övriga städerna då den är helt byggd i sten, medan övriga städer som huvudstaden Dal’elath är byggd i symbios med naturen.

Från landsvägen kan man resa in till Nela’thaënas på vägen som leder till huvudstaden genom en enorm vacker naturlig port av träd som vuxit ihop sig som ett valv, som helt enkelt kallas Skogsporten. Alverna i Nela’thaënas är ett väldigt stolt, lojalt och nobelt folk. Ibland kan de tyckas högmodiga och arroganta – men oftast är de goda, vänliga och glada men upplevs av många mystiska och svårbegripliga.

De är ofta misstänksamma mot främlingar och utomstående som kommer till deras hemländer på grund av deras blodiga historia med omvärlden. Gränserna har varit slutna i flera årtionden efter den senaste konflikten med Iserion. Däremot är de väldigt artiga till de gäster som får deras tillit.

Under århundradena har alverna alltid ansett sig själva som naturens väktare och bevarare, och har även en druidorder som specialiserat sig på detta.

Nela´thaënas är känt för sin speciella arkitektur, där alverna med hjälp av magi lever i symbios med naturen så deras bosättningar växer fram ur träden och är en del av levande natur.

Läs mer om Nela´thaënas här!

Alver från Älvskogen

Älvskogen är skogen där det andra alvriket i världen där alvdrottninginen Alienna styr. Samhället grundades under andra tidsåldern för att bli en fristad för de som ville komma bort från det pågående inbördeskriget i Nela’thaënas – ett inbördeskrig som var resultat av klasskillnaderna mellan skogsalver och högalver.

Riket grundades av en av de viktiga adelsfamiljerna i Nela’thaënas, ledd av paret Eledur och Esteanya, som stod som en kandidat för tronföljden. Snarare än att delta i inbördeskriget de ansåg meningslöst grundade de två högalverna Aldiea i Älvskogen som fristad för de utsatta i kriget. Det var ett samhälle som byggdes med hjälp av magi, lett av deras dotter Alienna som var en av de mäktigaste magikerna bland alverna under den tiden.

Aldiea och Älvskogen kan beskrivas som ett tvillingsamhälle till Nela’thaënas. Alvernas kultur är så gott som oförändrad, förutom att de som valt att bosätta sig i Aldiea ofta gjort det för att de upplever livet där mer fritt och fredligt. För de flesta som bosatt sig i Älvskogen var det ett vis att komma bort från de orättvisor och politiska spänningar som funnits i Nela’thaënas i flera århundraden – en möjlighet att börja om. Många av invånarna är magiker som dedikerat sina liv till forskning och utveckling, medan andra bara vill leva ett bekymmerslöst liv.

Förutom det har alverna i Älvskogen en aktiv allians med Kaelred, och en mer öppen kultur för diplomati och kulturutbyte än Nela’thaënas.

Läs mer om Älvskogen här!

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.