Älvskogen

Älvskogens vapen
Illustrerad av Johan Sundman

Faktaruta

Allmän information
Kategori: Rike
Plats: Västra Talanrien, i skogen öster om Kaelred
Klimat: Varmt, utan kalla vintrar
Regioner: Älvskogen
Andra namn: Aldiea
Statsskick: Monarki
Regent: Drottning Alienna
Huvudstad: Aldiea

Övrig information

Invånare: Alver och älvor
Folkmängd: 100 000 (20 000 i huvudstaden)
Språk: Aela
Valuta: Lithil
Politisk situation inrikes: Stabil
Politisk situation utrikes: Fredlig
Bundsförvanter: Kaelred
Religion: Erethism (Tron på Skaparen som en kvinnlig gudinna vid namn Erethil)

Älvskogens flagga
Illustrerad av Johan Sundman

I Älvskogens hjärta ligger den alviska staden Aldiea, som började byggas under alvdrottningen Aliennas ledning för ungefär tio år sedan på samma plats där en stad med samma namn grundades tvåtusen år tidigare i andra tidsåldern. Den gamla staden byggdes för att få ett slut på en inbördeskonflikt i Nela’thaënas, men förstördes kort efter i ett krig där Aldiea allierat sig med grannriket Kaelred.

I tvåtusen år medan drottning Alienna själv var spårlöst försvunnen stod platsen övergiven, tills hon nyligen återvände och fick reda på allt som skett under sin frånvaro. Efter en resa till alvriket Nela’thaënas kunde hon konstatera att historien höll på att upprepa sig, och konflikten som lett till att Aldiea grundades återigen höll på att eskalera. Detta ledde till att hon och en stor grupp av de utsatta i Nela’thaënas började bygga upp Aldiea än en gång.

Staden frodas och har än en gång en gynnsam allians med Kaelred och Iselem.

Drottning Alienna
Illustrerad av Denise Roos

Historia

Älvskogen är det andra alvriket i världen där alvdrottninginen Alienna styr. Samhället grundades i början av andra tidsåldern för att bli en fristad för de som ville komma bort från inbördeskriget i Nela’thaënas – ett inbördeskrig som var resultat av klasskillnaderna mellan skogsalver och högalver. Riket grundades av en av de viktiga adelsfamiljerna i Nela’thaënas, ledd av paret Eledur och Esteanya, som stod som en kandidat för tronföljden. Snarare än att delta i inbördeskriget de ansåg meningslöst grundade de två högalverna Aldiea i Älvskogen som fristad för de utsatta i kriget. Det var ett samhälle som byggdes med hjälp av magi, lett av deras dotter prinsessan Alienna som var en av de mäktigaste magikerna bland alverna under den tiden.

Aliennas svaghet och styrka var att hon ständigt hade en önskan om att komma förbi magins kroppsliga hinder – det vill säga kroppens egna energi och fysiska hinder. I mitten av andra tidsåldern lämnade hon Älvskogen för att resa till Kaldrland där hon hade som mål att studera en av de mystiska världspelarna – ett av de enorma svarta torn höga nog att försvinna upp bland molnen. Deras funktion och bakgrund osäker men Alienna hoppades på att finna en energikälla man kunde dra ifrån för att utöva magi ingen dödlig annars skulle kunna. Denna nyfikenhet ledde att hon blev förseglad i is av en av pelarens fällor, utlagda av pelarens väktare, och återvände aldrig hem. 

Ungefär tvåtusen år senare, drygt hundra år sedan, återfanns isblocket av några arkeologer och Alienna frigjordes ur blocket, otroligt nog vid liv efter århundraden av sömn. Hon återvände till sitt hem, för att finna det övergivet och övertaget av naturen. Det visade sig att Aldiea blivit indraget i krig i allians med riket Kaelred bara två år efter Aliennas avfärd, en stor del av befolkningen mördad, inkluderande hennes föräldrar som blivit dräpta och riket ödelagt. De överlevande som bott i Älvskogen hade därefter valt att återvända till Nela’thäenas.

Hon tog sig till Nela’thaënas där riket än en gång var på väg in i ett inbördeskrig mellan högalver och skogsalver, och spänningen mellan de två folkgrupperna var hög. Men Aliennas ankomst påskyndad processen, eftersom många ansåg att hon med sin bakgrund hade mer rätt till tronen i Nela’thaënas än alvdrottningen Nearena, och många visade sitt stöd till henne för att få ett slut på konflikten. En kort strid utbröt i Nela’thaënas mellan högalver och skogsalver, men Alienna uppmanade till fred och bad de som ville följa henne komma med henne till Älvskogen för att återuppbygga riket för att än en gång göra ett slut på konflikten.

Kort efter att alverna i Aldiea började återuppbygga samhället igen dök tronarvingen för Kaelred upp för att söka den forna alliansen mellan dem och Älvskogens invånare. Samarbetet inleds, och året efter då Iserion Nela’thaënas efter att drottning Nearena vägrat inleda samarbetsförhandlingar och handelsavtal. Alverna lyckas driva ut soldaterna med hjälp av Älvskogens alver, drottningen Alienna och tre drakar som i hemlighet kom från Kaelred.

Folkets utseende

I huvustaden Alidea bor många magiskt kunniga alver. Dock är inte alver de enda som tillhör landet, eller skogen utan det finns många fler magiska varelser som älvorna som är Älvskogens ursprungsbefolkning.

Älvorna har flera bosättningar omkring alvernas stad och anser sig själva tillhöra samma land. Utseendet varierar väldigt, namn och utseendet är mestadels beroende på vilken kärnkälla som deras magi utgår ifrån. Det vill säga, vind, vatten, jord eller eld, men vare sig storlek eller utseende har de flesta av älvorna vingar och en naturlig fallenhet för magi.

Samhälle

Aldiea och Älvskogen kan beskrivas som ett tvillingsamhälle till Nela’thaënas. Alvernas kultur är så gott som oförändrad, förutom att de som valt att bosätta sig i Aldiea ofta gjort det för att de upplever livet där mer fritt och fredligt. För de flesta som bosatt sig i Älvskogen var det ett vis att komma bort från de orättvisor och politiska spänningar som funnits i Nela’thaënas i flera århundraden – en möjlighet att börja om. Många av invånarna är magiker som dedikerat sina liv till forskning och utveckling, medan andra bara vill leva ett bekymmerslöst liv.

Erethils emblem
Illustrerad av Johan Sundman

Älvskogens härskare

Hus Eledur

Religion

Liksom alverna i Nela’thaënas samt människorna i Mahadwen, Tervall och Kaelred kallas Skaparen för Erethil. Istället för att se på Skaparen som en man, hade kulten som byggts upp i dessa regioner gett Skaparen en kvinnlig gestalt. Tron kallas för erethisk tro, eller erethism, en trosutövare för ereit (plur. ereiter). I alvernas huvudstad Dal’elath finns ett stort naturtempel ägnat åt Erethil som är ett mål för vallfärd för de som dyrkar Erethil.

Militär styrka

Älvskogen har en liten yrkesarmé, förstärkt med den stora mängd magiker som är bosatta i Aldiea.

Älvskogen

Älvskogen är varmt och har väldigt sällan snöiga vintrar. Det är ett landskap som är fyllt av kullar, raviner och sluttningar då det ligger i skuggan av de vita bergen.

Senaste händelser

Se tidslinjen

Allianser

Kaelred och Nela’thaënas

Bilder

https://www.artstation.com/artwork/ez82Y

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.