Brinkeland – Halvlingarnas rike

Brinkelands vapen
Illustrerade av Johan Sundman

Faktaruta

Allmän information

Kategori: Fria byar styrda av de äldstes råd
Plats: Östra Aeldrenia
Klimat: Tempererat klimat med varma somrar och milda vintrar
Regioner: Brinkeland
Andra namn: Brinke
Statsskick: Oligarki
Regent: De äldstes råd
Övriga ledare: Byarnas borgmästare
Huvudstad: Brinkeby
Viktiga städer: Brinkeby och Räkvik

Övrig information

Invånare: Brinker
Folkmängd: 5000
Språk: Brinkiska
Valuta: Byteshandel
Politisk situation inrikes: Stabil
Politisk situation utrikes: Stabil
Allianser: Kaelred, Aldiea
Religion: Tron på fruktbarhetsgudinnan Haggabup, och naturväsen

Brinke grundades år 1140 under andra tidsåldern

Brinkelands flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Brinkernas fria byar ligger i sydvästra Talanrien, och är en konstellation av byar som alla bebos av Brinker. De styrs av de äldstes råd, en grupp av sju representanter, en från varje by. Ofta är dessa kvinnor. Dessa byar är som regel självstyrande, fast viktiga beslut som rör alla byar tas av det samlade rådet. Även rättskipning av svårare natur tas upp inför de äldste som tar ett beslut i sådana frågor. Brinke har ingen egen valuta utan är byggt på byteshandel och en kollektiv insamling av överflödiga resurser som ges till de äldste att förvalta.

Eftersom Brinkernas byar är avskärmade från resterande folk via en illusion som upprätthålls av deras lärda så är kontakt med omvärlden mycket sparsam. I regel sker ingen handel med andra folk. Övriga folk är dock välkomna att färdas över Brinkeland under förutsättning att de har goda avsikter, skulle detta förändras så påverkas de av illusionerna och leds bort från byn.

Brinkerna är ett simpelt folk som lever av landet, det värde som övriga folk sätter på skatter som guld och ädla stenar skulle en Brink troligtvis inte förstå.

Historia

Brinkernas bakgrund är höljd i dimma för alla utom dem själva, även om det finns en volym i Kaelreds bibliotek som omtalar deras ankomst till Talanrien. Riket Kaelreds härskare och hans närmaste är också väl insatta i hemligheten. Enligt Brinkernas egna legender så blev de burna från sitt hemland på andra sidan havet utav den Gröna Världsdraken. Enligt dvärgarnas tideräkning skulle detta ha skett i början av andra tidsåldern. Vid sin ankomst förkunnades det att de stod under Kaelreds beskydd, och så har det förblivit. De är ett fredligt folk av naturen och har aldrig hyst ett större behov av att expandera bortom det område dit de först anlände.

Det har förekommit anfall på byarna under deras långa historia, och eftersom Brinkeborna är ett fredligt folk utan riktiga vapen så har de vid varje tillfälle decimerats betydligt vid varje attack. Av denna anledning har de blivit skickliga illusionister. De återfinns hittills inte vid Caras Idhrenin, eftersom de tredje ögats agenter hittills aldrig lyckats ta sig igenom deras illusion som håller dem dolda från omvärlden.

Under den tid som förflutit sedan de anlänt till Talanrien har åtskilliga andra byar anlagts runtomkring Brinkeby, Äppelunda, Vetegårda samt Räkavik är de fyra största.

Brinkelands invånare

Folket i Brinkeland kallas för Brinker, eller halvlängdsmän av övriga raser som känner till dem. De har ofta hår i mörka nyanser samt blå, gröna eller bruna ögon.

Namn

Alla Brinkebarn tar sin moders efternamn. På så vis har klaner skapats, Den största är Hebbagun, vars kvinnor är ökänt fertila. Titlar förekommer och är baserade på den yrkesfärdighet man har, exempelvis skulle en Räkfiskare kunna tilltalas som Räkfiskare Hubbagun.

Samhälle

Brinkernas samhällen samlas istället enligt tradition under en kommitté av äldre, sju visa brinker av ansenlig ålder, oftast kvinnor, som väljs ut att leda det lilla samhället. Skulle någon av dessa dö eller uppvisa symptom som gör dem olämpliga att leda så byts de ut till någon annan åldring med sina sinnen intakta. Brinkerna har heller inte en traditionell ekonomi, de använder sig inte av pengar utan byter varor med varandra efter behov. Vid de tillfällen som de lyckats samla mat och förnödenheter som överstiger deras egna dagsbehov så ges detta bort till rådet att förvalta. Rådet i sin tur dirigerar en grupp med brinker i samhällets regi som arbetar med exempelvis läkekonst och insamlandet av örter för detta syfte. I gengäld för att arbeta i samhällets tjänst så blir dessa då belönade med den mat och dryck de äldste fått av samhället. Förutom detta ordnas varje vecka en matmarknad i Brinkeby där en del består av överflödet som de äldste samlat in från odlingarna, medan resten är sådant som Brinkerna byter med varandra. 

Brinkerna äger visserligen sina egna hus och utrustning, men de är oftast liberala med hur de applicerar ägande och lånar gärna saker sinsemellan. Därför blir ägandet ofta oklart när en sak vandrat mellan tillräckligt många användare. Uppstår trät så får de äldste lösa problemen. 

Kanske på grund av att deras huvudsakliga gud är ett fruktbarhetsväsen så ser samhällsstrukturen lite annorlunda ut hos brinkerna. Kvinnorna är högaktade och fria att gifta sig med en eller flera brinkemän beroende på vad de föredrar. Brinkemännen å andra sidan får endast gifta sig med en kvinna och förväntas vara lojal mot sin partner livet ut. Skulle de misslyckas med detta blir de uteslutna ur samhället. Samtliga män i familjen deltar i att uppfostra barnen. Vanligtvis lever dock brinkerna i familjer mellan tre och fyra individer eftersom det i regel föds fler manliga än kvinnliga brinker. Håller en brinkekvinna och brinkeman varandra i handen på en offentlig plats så anses de vara gifta. Det finns dock ofta tillhåll i närheten av en brinkeby dit kvinnor kan ta med män som de är intresserade av för nattliga aktiviteter utan att de behöver gifta sig med dem. Det är enligt deras kultur en ”hemlig” plats och man undviker därför platsen om man inte har något att utföra där.

Brinkeland har hållit sig relativt okänt och skyddat från omvärlden, delvis på grund av sin isolerade natur, men även på grund av de illusioner deras magiker placerat runt riket. Magin som rådet har ansvar över att alltid ska vara aktiv och förnyas gör att främlingar och resenärer med illvilja naturligt tappar intresset av att resa innanför Brinkelands gränser, och vänder sina steg i andra färdsriktningar.

Brinkeland själv är ett relativt glesbefolkat land uppdelat i olika byar med ett par hundra invånare per by, medan den största arealen fylls av åkrar, odlingar och äppelträd. Reser man genom riket kan man för det mesta se unga brinker arbeta på fälten med hjälp av små ponnyer som i deras mått blir som hästar för en människa, medan de lite äldre för det mesta njuter av livet med god mat, öl och en trevlig tobakspipa.

Brinkerna gör i regel inte mycket väsen av sig, deras sysselsättning består i regel av enklare fiske, agrikultur, och bryggning av kopiösa mängder alkoholhaltiga drycker. Förutom det är dom kända för sin utmärkta piptobak. Det har sagts att brinkerna tillverkar några av de godaste rusdrycker i Talanrien. Dessa är ofta svaga och huvudsakligen inriktade på att frambringa de mest intrikata kombinationer av ingredienser. Det är nämligen så att den främsta konsten i brinkernas samhälle är levnadsglädje, ett hyllande av livet själv och den njutning det medför. De äter och dricker därför betydligt mer än vad man skulle tro att deras nätta kroppar skulle tåla. Tio mål om dagen är för brinkerna vanligt, men kanske eftersom de är ett mycket rörligt folk blir de sällan väldigt feta.

Religion

Brinkerna tillber överlag naturväsen och sin fruktbarhetsgudinna Haggabup, denna avbildas som en formrik kvinna med åtta bröst och ett vänligt anlete. Det finns inget officiellt prästerskap utan de andliga ledarna blir individer som undersöker de andligare sidorna av världen. Ofta talar de med andar och småknytt för att lära sig mer om det stora mysteriet. Dessa ses på med respekt och fungerar ofta som botare eller hjälpare för mer spirituella åkommor i Brinkesamhället. Dessa andligt känsliga brinker fungerar också som rådgivare, och de förvaltar den väldigt starka kulturen av munltigt berättande.

De talar om skapelsen, hur brinkerna kom till platsen genom att flyga från sitt ursprungliga hem på den gröna världsdrakens rygg. De hade räddats undan förödelsen som pågick under det stora kriget mellan Elden och Vattnet och funnit ett nytt hem här. I sanning flydde Brinkernas förfäder, liksom Niraianerna, från sitt tidigare hem bortom haven, och leddes till Talanrien av en grön drake som hjälpte dem navigera till Talanriens kust och placerade dem under sitt beskydd. Därför har den gröna draken, vid sidan om fruktbarhetsgudinnan Haggabup blivit av enorm vikt i Brinkelands berättelser, och vad som längre är sanning eller myt är svårt att säga. Till den gröna drakens ära byggdes det första värdshuset och tavernan “Den gröna draken”, stor nog att husera hundratals brinker, och är den naturliga samlingsplatsen för folket. Den gröna draken är av så stor vikt, att den finns på alla Brinkelands flaggor och officiella emblem.

Militär styrka

Brinkeland har ingen formell militär, det är underförstått att stridbara män ställer upp om det behövs. I själva verket är det dock Kaelreds arméer som skulle beskydda dem under väpnade konflikter.

Brinkeland

Brinkelandbördiga kullar fylls av åkrar, odlingar och äppelträd. Det har ett  varmt sommarklimat med regnig vår, varm sommar, och milda regniga vintrar. 

Senaste händelser

Iselems expansion in i Harvadar som ligger på gränsen till Brinkeland oroar invånarna. 

Allianser

Brinkeland är allierade med Kaelred och de naturväsen som bebor området runt deras byar.

Rollspelstips

Rök pipa och drick alkohol, undvik att jobba om du kan och ha gärna stark livslust.

Bilder

https://www.artstation.com/artwork/XgZz3

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.