Dar Zakhar

Dar Zakhars vapen
Illustrerad av Johan Sundman

Faktaruta

Allmän information

Kategori: Rike
Plats: Askbergen i nordöst
Klimat: Kargt bergsklimat på ytan, fuktigt underjord
Regioner: De östra Askbergen
Andra namn: Det eviga mörkret, underjorden
Statsskick: Matriarkal teokrati/envälde
Regent: Lloth
Övriga ledare: Råd av sju översteprästinnor
Huvudstad: Dar Zakhar
Viktiga städer: –

Övrig information

Invånare: Mörkeralver (Ish’dalár)
Folkmängd: Ca 175 000 (45 000 i huvudstaden)
Språk: Ish’dalelar (Ish’daliska)
Valuta: Darir
Politisk situation inrikes: Stabilt
Politisk situation utrikes: Fientlig
Allianser: Inga officiella
Religion: Llothism (Avdyrkan av deras gudinna Lloth)
Grundades år 912 AT (2053 år sedan)

Långt upp i nordväst i den östra delen under de mörka och karga Askbergen ligger Mörkeralvernas rike Dar Zakhar. Platsen är det onda man viskar om i världen, en mörk berättelse man berättar åt barnen då man vill skrämma dem – en berättelse som även skrämmer de vuxna. I århundraden har de varit symbolen för allt som är ont i världen. Men den insiktsfulle måste komma ihåg att det finns två sidor av myntet.

Djupt under de östra Askbergen, skyddad av en enorm stenport följd av långa trappor och slingrande tunnlar som slutar i en enorm underjordisk kammare har mörkeralverna byggt sin huvudstad. Vid ankomsten från ytan till Dar Zakhars underjordiska dal kan man överblicka hela staden från en höjd, följd av slingrande trappor som slutligen leder till den enorma stadsporten i den svarta muren som omger staden. Staden har ett speciellt lyster omkring sig, dunkla magiska lampor som fyller mörkret med svaga reflektioner i den svarta fuktiga stendalen. De mörka byggnaderna med sina spetsiga torn och gotiska arkitektur omger citadellet i stadens mitt där stadens härskare, demonen Lloth, bor omgiven av sina prästinnor. Invånarna i Dar Zakhar dyrkar Lloth som sin gudinna fanatiskt och religiöst, som styr som deras härskarinna. Prästinnorna är mörkeralvernas högsta samhällsklass, ett samhälle som är matriarkalt.

Spindeldemonen Lloth, Dar Zakhars härskarinna

Historia

Samhällets ursprung började över tvåtusen år sedan då en grupp av Nela’thaënas magikerelit som kallade sig Ish’dalár – de upplysta – utförde komplicerade magiska experiment, trots att det var förbjudet och trotsade därav alvkonungens vilja. Efter mycket forskning gjorde Ish’dalár ett försök att skapa en energikälla som skulle ge dem möjligheten att kontrollera, koncentrera och bevara magiskt energiflöde. De kände till riskerna, och trodde att de i sin arrogans skulle kunna övervinna de enorma krafter de försökte bemästra – vilket resulterade i en förödande katastrof. Den dagen ljöd en enorm explosion över hela Nela’thaënas som inga alver glömt, och en stor del av den norra skogen förstördes. Det enda som fanns kvar var en rykande krater, med otroliga förluster i liv.

Trots deras brott kunde inte alvkonungen förmå sig att ge dem dödsstraff, och de Ish’daar som överlevde förvisades och alverna förbjöd sina allierade att ta emot dem – deras öde var att leva utstötta och ovälkomna överallt. Oförmögna att hitta någon som tog emot dem bestämde de för att skapa ett nytt hem och styrde stegen mot de obebodda Askbergen, eftersom det  i gamla skrifter fanns omnämnanden om övergivna bosättningar och något som verkade vara en stark källa för magiskt flöde. Med hjälp av magi började de undersöka bergen, och slutligen fann alverna de gamla tunnlarna omnämnda i skrifterna som ledde dem djupt in under bergen. Där i bergens underjordiska kammare fann de ett totalt mörker och främmande djur, växter och övrigt liv som anpassat sig till en värld utan ljus och de gav platsen namnet Dar Zakhar, det eviga mörkret. Där spenderade de flera år på att utforska och gräva och i den största underjordiska dal de fann byggde de ett läger som blev grunden till staden de senare byggde. Vad de inte visste var att de inte var ensamma och att deras forskning skulle väcka något förfärligt från tidernas begynnelse.

Djupt i bergets hjärta fann de demonen Lloth i skepnad av både en kvinna och enorm spindel som lyckats undkomma utrensningen av demoner från Talanrien, och således undvikit att förvisas till helvetet. Långsamt lät hon sitt inflytande ta över ish’dalárs ledare, som till sist svor sin trohet till henne och lät henne korrumperade och förändra dem. Deras hud blev mörk, deras hår vitt och deras ögon lila, röda, gula, gråa eller vita, samt mörkerseende. Under Lloths inflytande förändras deras traditioner och värderingar till ett våldsamt, sadistiskt, matriarkaliskt samhälle. De blev mer högfärdiga, och barnen lärde sig att de är bättre och överlägsna alla andra raser. De uppfostras till att vara hårda, grymma och framförallt  själviska.

Mörkeralverna fruktas världen över och hatas av alla. I många århundraden var de försvunna och man antog att de förvisade alverna dött ute i vildmarken ända tills mörkeralverna plötsligt uppenbarade sig ur Dar Zakhar och för att visa sin styrka attackerade de det närliggande riket Tarnaq – det starkaste riket i världen som ingen trott skulle kunna falla. Riket föll snabbt och endast Estharons ruiner finns kvar, och chocken över Tarnaqs fall låg kvar i flera år och skakade om världsekonomin totalt medan Tarnaqs flyktingar fyllde världens städer och bar med sig berättelser om mörkeralvernas grymhet och snart kände alla till mörkeralverna, Dar Zakhar och spindeldemonen Lloth. Likaså några hundra år senare var det mörkeralverna igen som med hjälp av demonens magi som låg bakom Tharmads fall och lade förbannelsen över landet som gjorde att de döda reste sig ur sina gravar för att äta och döda de levande.

En skuggdansare, Dar Zakhars militära elit

Samhället

Medan prästinnorna närmast Lloth och familjernas äldsta kvinnor styr samhället har männen det generellt omöjligt att nå styrande och inflytelserika positioner. Vanligtvis är männen krigare av lägre rang som lyder under kvinnliga befälhavare, arbetare, tjänare och i vissa fall magiker av lägre rang, medan kvinnorna är den styrande krigareliten och de högst utbildade magikerna. Trots att mörkeralverna är hatade världen runt är de även lika grymma mot sitt eget släkte. De som lämnar Dar Zakhar utan lov blir genast efterlysta och är ovälkomna hem och dödas oftast ifall de hittas. Mörkeralvsbarn med mildare hjärtan straffas tills de förändras och formas till den hårda kulturen – annars dör de eller lever sina liv ut som slavar eller i bästa fall på jordbruken.

Kända världen över är mörkeralvernas krigarelit, skuggdansarna, som är professionella lönnmördare som blandar magi med fenomenal akrobatik och stridsteknik. I Dar Zakhars tunnlar lever märkliga och otäcka varelser av mörk natur, frammanade och korrumperade av Lloth och mörkeralvernas magi. Enorma spindlar och ödlor fyller tunnlarna och används istället för hästar av mörkeralverna.

Det är få utomstående som sett det, men det finns mycket skönheten i Dar Zakhars mörker, och ljus som sipprar ner genom sprickor i bergen högt bortom  räckhåll. Detta ljus får de mörka bergen att skimra i alla mörka toner som finns. Detta i kombination med mörkeralvernas och Lloths magi gör att det är möjligt att odla svampar, spannmål och växter som enbart trivs under jorden. Utanför staden finns även flera tunnlar som leder till flera liknande dalar med stora underjordiska sjöar, men mörkeralverna har också byggt flera städer i dolda dalar bland bergen där det idkas jordbruk av samhällets lägre skikt för att göda samhällets invånare. I huvudstaden bor de flesta mörkeralverna med sina familjer i stora hus och herrgårdar byggda av mörk sten där den äldsta kvinnan regerar och deltar i rådslag med prästinnorna och Lloth som familjens representant. Därför finns det också en otroligt hård konkurrens mellan kvinnorna, och mörkeralverna som annars är långlivade som alverna, lever ofta i fara att bli mördade av en familjemedlem som vill ta dennes plats och komma närmare Lloth. När det gäller giftermål är det givetvis viktigt att man gifter sig med en så stark familj som möjligt, men då det kommer till att välja en partner för kvinnorna handlar det mest om att finna en man med så perfekta fysiska och hälsosamma attribut som möjligt som kan bidra till att ge samhället starka barn. De som är släkt till Lloths inre cirkel har det generellt bättre ställt och mer makt i Dar Zakhar, till och med männen.

En krigare från Dar Zakhar

Styre

Det matrialkala samhället och styrs av sju överprästinnor utvalda av Lloth. Deras familjer blir utan undantag de mest mäktiga familjerna i Dar Zakhar, men också de mest utsatta då andra strävar efter deras positioner. Det är få som lyckas hålla sin position som överprästinna länge innan hon mördas av någon annan som vill bli utvald. Liksom alverna har inte mörkeralverna efternamn, men familjernas ledare eller matriarker är lite som namngivande klaner.

De sju viktigaste matriarkerna och översteprästinnorna för närvarande i Lloths närmsta cirkel är Zilia, Enezla, Istilwys, Meaniriz, Aani, Taliyë och Zearesys. Förutom dem finns det även en mindre prästcirkel som står direkt under den inre cirkeln. En åttonde medlem i Lloths inre cirkel är skuggdansarnas ledare som ofta kallas Lloths högra hand, som har hand om det militära i samhället medan översteprästinnorna sköter allt annat i samhället. För tillfället är det en mörkeralv vid namn Ziyaté.

Maktskiften sker ofta i den yttre cirkeln av prästinneskapet, och mer sällan i den inre cirkeln eftersom få vågar utmana eller mörda de som är så nära Lloth. Ifall medlemmarna i den inre cirkeln byts ut är det Lloth är missnöjd med dem av någon anledning, och mer sällan om någon utmanar dem eller mördar dem.  De sju matriarkerna i Lloths inre cirkel är mäktiga magiker och skickliga skuggdansare, ansvariga för olika delar i Dar Zakhars styrande. Mindre viktiga uppgifter delegerar de åt prästinnorna i den yttre cirkeln medan männen utgör de fysiskt mest tunga och lägsta arbeten i samhället såsom jordbruket.

Dar Zakhars ledare

Religion

Mörkeralverna är totalt hängivna till Lloth, och de som inte visar total lojalitet och hängivelse till Lloth eller Lloths Prästinneskap straffas hårt – oftast med döden. Flera offerriter och andra ritualer utförs årligen i hennes namn. Alla mörkeralver kallar sig Lloths barn, och hennes inflytande över mörkeralverna är dock något mer än bara religiös hängivelse. Hon kan influera mörkeralver nästan i hela världen då hennes magi ligger i deras blod.

Livet på ytan

Det finns två typer av mörkeralver som lever på ytan utanför Dar Zakhars samhälle – de som är utsända på något uppdrag av Lloth eller de som försökt lämna samhällets grymhet bakom sig för att skapa ett liv ovanpå ytan. Den andra gruppen är betydligt färre, då de oftast letas upp och dödas. De som lyckas lämna Dar Zakhar bakom sig kan stå mot en hel del problem, beroende på var de reser. Exempelvis i Karm och Nela’thaënas är mörkeralver rikets fiender, och en som fångas får oftast utstå förhör och tortyr för information om Dar Zakhar. Däremot är många mörkeralver utbildade i konsten att skapa illusioner och de kan ofta ändra sin hårfärg, ögonfärg och hudfärg för att smälta in – med en viss ansträngning givetvis. Ändå uppskattas mörkeralvernas förmågor och några av dom har hittat ett hem i Caras Idhrenin som magiker, andra som legoknektar, lönnmördare eller till och med köpmän eller rådgivare runt om i världen. Speciellt i Celeras kan man finna en hel del mörkeralver, medan dom i andra fall lyckats bosätta sig på lite mer isolerade platser. Däremot kan många som lämnar Dar Zakhar ofta uppleva mardrömmar där de i drömmarna torteras av deras spindelgudinna Lloth och möter sina värsta rädslor.

Senaste händelser

Se tidslinjen

Isra Sarrancenia, halvmörkeralv, är nu regent över Me’erisia
Illustrerad av Denise Roos

Bilder

https://www.deviantart.com/ochrejelly/art/Unforgotten-298070216

https://www.deviantart.com/gpzang/art/Dark-Elf-Assassin-Personal-work-437024471

http://www.maniakart.com/

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.