Eshim – De bevingade

Eshim – De bevingade

Eshimerna är ett spelarbidrag av FruVider som skrivit texten!

Historia och samhälle

Eshimerna är en uråldrig men utdöende ras som uppkom innan dvärgarna började med sin tideräkning. Även om deras uppkomst är ett mysterium så tros de ha avlägset släktskap med de magiska elementära varelserna som en gång vandrat fritt i Talanrien men genom generationerna har deras utseende och magiska förmågor blivit mer mundant. Eshimerna har alltid varit ett passivt folkslag, vilket man tror går tillbaka till en svuren ed deras förfäder gjorde under urtidens krig. De var en gång utspridda över hela Talanrien men med människornas framfart har de tryckts undan till avlägsna hörn och bergstoppar och den enda kända boplatsen som finns idag är klipporna i bergskedjan utanför Mar Gharok, där de spenderar sommaren för att jaga i det fiske rika havet och fostra sina barn. Under senhösten följer tar de sig med hjälp av stormvindarna ner till de varmare klipporna söder om Seionskogarna i Nirai för att spendera vintern.

Eshimerna har lite kontakt med omvärlden, dels för deras samhälle som är helt beroende av fiske till havs men också för att de bor på svårtillgängliga platser och är ganska få i antalet. Idag är det framförallt orkerna och Nirai som vet om deras existens, medan sjöfarare i västbukten och haven där kring mer talar om dem som en legend. Då och då kan en eshim ta sig ut i människorna och alvernas värld i hopp om att göra något mer med sitt liv än att ständigt fiska och överleva.

Deras isolerade livsstil har gjort deras samhälle kunnat bevaras som de varit genom årtusendena, ovetande om människors krig och konflikter. Deras religon är ganska lik orkerna, där de tror att allt levande har en ande som ska respekteras, att förfäderna vakar över dem och de fem elementen är något man ska använda med vördnad. De lever i ett socialt och passivt samhälle där man hjälper varandra, extra stor vikt är vid dem man har familjeband till. De enda framstående ledarna är shamaner och druider som leder religösa cermonier. Under sommaren lever man i par när man fostrar sina barn, och parskapet håller ofta livet ut. Under vinterhalvåret håller man sig dock oftast i olika större grupper av kvinnor och män, där de olika grupperna turas om att ta hand om äldre och barn medan den andra är ute och fiskar.

Som sagt är deras samhälle isolerat men de har en viss byteshandel med människor och orker. Man byter värdefulla sälskinn eller valolja mot spjut och andra redskap.

Utseende och egenskaper

Eshimer är en ganska liten och nätt humanoid varelse, längden är mellan 160-170 cm och vikten knapp då deras skelett likt fåglar är ihåligt. Deras vingar däremot är uppemot 7 meter och vissa barn föds med ytterligare ett vingpar, dock är dessa mycket mindre men brukar ge den eshimen fantastisk förmåga att manövrera i luften. Många föds även med ett eller två par horn som brukar följa skallbenet bakåt mot nacken och deras öron är långa och spetsiga, inte helt olikt alvernas. Hudfärg och hårfärg varierar kraftigt, men följer ofta ungefär samma färgschema som vingarna. Det som skulle vara ögonvitan varierar i färger mellan svart till rött och orange, medan iris oftast är av en ljus och klar färg. Deras syn är utomordentligt bra. Ett annat särdrag hos eshimerna är att hörntänderna är spetsigare, mer åt rovdjurshållet. 

Eshimer är väldigt svaga i jämförelse med en människa av samma längd, men de har tack vare sin snabbhet i luften och precisa syn aldrig behövt utveckla någon större fysisk styrka. De är använder sig av luftströmmar för att kunna vara ute till havs för att jaga fisk och säl under längre perioder och glidflyger gärna, även om de med precision kan störtdyka ned med sina spjut och nät från hög höjd.

Eshimer står fortfarande väldigt nära den naturliga magin och de flesta barn kan bruka någon mer naturnära magi, som att uppbringa vindar för att hjälpa sig själv lyfta, eller tända en eld. Deras magi är dock inte som människor och alver där de kan göra lite som de vill utan snarare bara att styra mindre naturliga fenomen. Då deras magiska avtryck är så litet så är det knappt något man förnimmer.

Deras livscykel är ganska olik från andra humanoida varelser, där de redan vid 1 års ålder kan tala och flyga utan problem, även om gången är ganska dålig, och växer ganska snabbt upp till 5 års ålder, därefter avtar tillväxten och de kan inte avla egna barn förrän ca 30 års åldern. I sin tur så kan kvinnorna endast få barn ca vart tioende år. En eshim får endast ca 1-3 barn under sin totala livslängd och den äldsta eshimen tros ha blivit 150 år. Detta har medfört att det föds få barn och gjort att de minskat kraftigt i antal genom årtusendena. 

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.