Everest de Wet

Spelas av: Launi

Namn: Everest de Wet
Kön: Man
Ålder: 42 år
Längd: 183 cm
Tyngd: 77 kg
Ögonfärg: Gröna
Hårfärg: Mörk med grå stänk.
Födelseort: Celeras
Folkslag: Människa
Lojalitet: ?
Civilstånd: Ogift

Bakgrund

Everest är tredje sonen i familjen De Wet, en framstående redarfamilj från Celeras. Utan några större förhoppningar om ett arv har han fått försöka skapa sin egen lycka. Vid 20 års ålder färdades han över västbukten på ett av familjens fartyg, han klev i land i Kejsardömet Nirai, ovetandes om att han skulle bli kvar i landet i ett drygt decenium. Han började där sin bana som legoknekt, de första åren stationerad vid de brända slätterna där han vann en viss ryktbarhet under strider mot orkklaner från Mar Gharok. Den gänglige utlänningen kom på så vis i blickfånget  för den kejserlige rådgivaren och omplacerades till huvudstaden. Under fem års tid tjänstgjorde han som edsvuren i Kejsaren Zhe Deithals personliga livgarde, fram tills dess att kejsaren avled 1409 TT. Efter kjesarens död stannade han kvar i landet ytterligare några år innan han återvände till Celeras, nu som en ganska välbeställd man (med en legoknekts mått). Efter några år i familjens tjänst tog han anställning hos ätten Belsante i furstendömmet Iserion, med uppgift att agera livvakt åt furstens syster, Saskia Belsante. På grund av sina gamla kontakter i Nirai skickades han dit som diplomatiskt sändebud, detta gjorde att han inte var närvarande vid den kupp som kom att kallas “Iserions blodbad”. Han kvarstannade i Nirai en tid men vistas nu åter i Celeras, rastlös och utan någon framtid utstakad.

Personlighet

Tyst och fåordig, de många åren i Nirai har satt sina spår på hans personlighet och han visar ytterst sällan vad som döljer sig bakom det sammanbitna ansiktet.

Familj

Everest ingår i en av de mest förmögna redarfamiljerna i Celeras, familjen de Wet äger åtskilliga fartyg och är särskilt kända för att importera lyxvaror från Nirai. Äldsta brodern Christiaan driver familjeföretaget med mellanbrodern Rudolph som sin andre man. Everest har ingen officiell roll i familjens affärer.

Egenskaper och förmågor

De mest utmärkande egenskaperna hos Everest är han kunskap och insyn i Nirais kultur. Han talar språket flytande och har även lagt till sig med några av de vanor som praktiseras av Nirais folk. Detta gör att många i Celeras ser honom som något udda. Everest är en god svärdsman, utöver erfarenheterna från slagfältet har han utkämpat ett antal personliga dueller.

Svagheter

Svårmod är något som stundtals drabbar Everest hårt. Känslan av rotlöshet är tidvis stark hos honom, något som han oftast löser genom att döva sitt sinne med olika berusningsmedel.

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.