Post has published by Vintersaga
Viewing 1 post (of 1 total)
 • Rollspelare
  Member since: 26/04/2020

  Hej vänner!

  Lite annorlunda tråd det här, men då jag brinner för rollspelande och har sysslat med textbaserat rollspel i tjugo år så tänkte jag att det skulle vara kul att skapa lite av en guide till rollspelande i text. Jag tänkte att det skulle vara kul att tillsammans utforska textspelens värld och bygga ett slags kollektivt dokument som samlar på sådant som kan vara värdefullt att tänka på när du rollspelar i text med någon annan. Tråden är i huvudsak riktad till spelare som är nya till formatet, men förhoppningsvis kan vi mer erfarna tillsammans även hjälpa varandra att bli det bästa vi kan bli!

  Allt eftersom (om det alls blir en diskussion) mer tips dyker upp kommer jag uppdatera det här första inlägget så att vi samlar alla guldkorn på ett lättläst och lättillgängligt sätt.

  Inledningsvis, här är fyra tips som alltid har funnits med mig när jag rollspelat. Observera att detta är mina åsikter, baserade på mina erfarenheter. Det är inte universellt, men jag har märkt att det ökar trivsel i rollspel för många och till och med kan göra det roligare att själv skriva.

  Vad har hjälpt er att förbättra ert rollspelande? Har ni några tips?

  1. Stänger du en dialog, öppna upp någonstans.

  Ett väldigt vanligt misstag som förkommer även bland de bästa av oss är när man stänger en dialog med en annan karaktär, men man lämnar ingen annan öppning för medspelaren som hjälper denna att svara på ditt inlägg.

  Exempel på en fullständig stängning: “Tack, det var snällt av dig.” Hon böjde sitt huvud för att visa tacksamhet åt gåvan som hon placerade i sin väska för att öppna när de var hemma och satt sig sedan ner för att vila benen. Hon var trött, så det var skönt att stanna upp lite.

  En fullständig stängning innebär att det inte finns någon tråd för medspelaren att följa naturligt, utan ansvaret för hur scenen fortsätter placeras helt på medspelaren. Det finns ingen inbjudan, inga alternativ eller någon konflikt i svaret och detta drastiskt försvårar ett rollspels flöde.

  Några tips för att undvika att göra en fullständig stängning är att antingen utöka det karaktären sa så att den andra karaktären inte behöver tolka situationen, alternativt använda sig av tankar och beskrivningar av miljö för att informera medspelaren om sätt som man KAN fortsätta scenen på. Tänk på att en inbjudan inte innebär att du låser en medspelares karaktär till den handlingen, de är fortfarande fria att göra precis vad de vill, så var inte blyg att strö inlägg med olika former av inbjudan till svar. Tänk på din omvärld i verkliga livet, vi skickar hela tiden ut signaler med vårt kroppsspråk, handlingar, tonläge och våra valda ord som berättar för de nära oss till en relativt pålitlig utsträckning vad som är okej i en situation eller till och med vad som är förväntat. Du behöver skicka signaler till din medspelare i svaren du skriver, på samma sätt som du skickar signaler till vänner och familj när du umgås med dem.

  Exempel där dialogen stängs, men inbjudan finns: “Tack, det var snällt av dig.” Hon böjde sitt huvud för att visa tacksamhet åt gåvan som hon placerade i sin väska för att öppna när de var hemma och satte sig ner på stocken för att vila benen. Hon såg på honom och glatt klappade hon bredvid sig i hopp om att han skulle sätta sig med henne. Vad hon inte insåg var att det inte faktiskt var en stock, utan en väldig orm med skinn av bark.

  Ovan exempel erbjuder både medspelarens karaktär att sätta sig ner, och ger karaktären en möjlighet att observera någonting som första spelarens karaktär missade. Kanhända missar den andra karaktären att det är en orm och samtidigt inte vill sätta sig, men du har redan skapat ett utrymme för svar från din medspelare, som artigt kan neka att sätta sig ner och istället bestämmer sig för att söka igenom området medans första karaktären vilar. Den slumrande ormen kan användas i nästa svar, eller kan förbli en icke-faktor som sover igenom hela situationen och karaktärerna vandrar vidare.

  2. Tydlig skrift.

  Den här är lite kortare, då den är ganska enkel, men är också väldigt individuellt om vad som är rätt. Just detta handlar inte om att skriva grammatiskt korrekt eller att stava rätt, utan att vara varsam med vilka slags ord du använder hur och när, men viktigast är nog att vara medveten om dem. Det är alltid positivt att skriva vackert, men man får gärna vara försiktigt så att det inte kommer på bekostnad av förståelse. Du kan skriva det vackraste inlägget forumet har sett, men om din medspelare inte förstår vad du faktiskt skrev så kan det istället bli ett frustrationsmoment, då det kan ta energi att förstå det som skrivits och det riskerar skapar en känsla av underlägsenhet att man själv antingen inte kan reflektera inläggets upplägg eller rentutav inte förstår det och känner sig dum. Använda jättegärna vackra beskrivningar, men var försiktig.

  Exempel på för komplicerad beskrivning: Varelsen var agglofantisk, fanns det alls någon chans att aclordera eller skulle hon behöva fly, för vad kunde hon göra allena? Den doftade av vinter och vår med ögon djupa som brunnar och klorn stora som övervuxna kor. Hon kände sig som en ampintocentrisk röra, för om hon agerade bröstgänges skulle hon dö, men vad kunde hon göra? Hon var ingen vädur, hon var en ko.

  Säkert kan man från svarets helhet förstå vad som skrivits, även om man inte är bekant med alla orden, men det kan bli tröttsamt om man utmanas regelbundet när man läser ett svar. Såklart ska man inte undvika vackra eller tematiska ord, var tänk på hur det kan bemötas av den du spelar med. Var inte rädd för ord som vi traditionellt använder i vår vardag, även om de inte användes under medeltiden, om det hjälper dig att bli förstådd eller om du tror att du inte annars kan ge situationen en rättvis beskrivning.

  3. “Ja och”.

  Ett väldigt enkelt tips egentligen och ett som jag haft med mig länge som både öket trivseln för mina medspelare, men också hjälpt mig med en struktur. Ett bra rollspelssvar borde vanligen bestå av två lika viktiga komponenter: Bekräfta och Utveckla. Den du spelar med investerar tid och kärlek till sina svar och att inte få det som skrivits bekräftat i ett vändande svar kan vara en väldigt jobbig känsla, så det är därför väldigt viktigt att du i ditt svar bekräftar vad som har sagts. Svar på tal är det enklaste, men ibland lite för enkelt, för dialog kräver väldigt lite av oss. Om den du spelar med beskriver att deras karaktär blöder om armen, ha din karaktär erbjuda någonting för att dämpa blödningen, eller åtminstone titta på såret, eller aktivt undvika att se på såret. Till någon utsträckning, bekräfta det medspelarens karaktär gör, inte bara det den säger.

  Efter bekräftandet kommer “OCH”, vilket egentligen är ännu enklare. Nu är det din tur att lägga till i scenen. Din medspelare har utökat världen eller sin karaktär på ett eller annat sätt och efter att du har bekräftat, eller i samband med att du bekräftar, så bidrar du till scenen. Här koppas vi samman med första punkten, du ger din medspelare chansen att bekräfta någonting du gör men också möjligheten att driva handlingen framåt. “Ja, och” är egentligen ett mantra för mig när jag skriver. Varje svar behöver vara ett ta, och ett ge. Du tar från det din medspelare har berättat om den pågående situationen eller närvarande karaktärerna, och du ger tillbaka samma, du utökar på situationen eller karaktärerna, vilket i sin tur matar medspelaren med möjligheten att jobba vidare. Det är ett delat ansvar att hålla bollen rullandes.

  Vid slutet av ett bra svar ska man kunna läsa igenom det och hitta både minst en referens till föregående svar från medspelaren, och man ska ha en känsla att “jag ved vad jag skulle kunna ge som svar på det här.” Om du läser igenom ett svar du skrivit och du inser att du bara bekräftar, om du inser att du själv skulle ha svårt att svara på ett inlägg, då kan det vara värt att utöka på det. Det behövs inte alltid, men saknar ditt svar “Ja, och” kan det innebära svårigheter för din medspelare, eller helt enkelt sluta bli inspirerad av rollspelet om svaret endast innehåller ett “och”, om din medspelare aldrig får det den skriver bekräftat annat än svar på dialogen som är sagd. Orden karaktärerna byter mellan varandra är bara en liten del av mötet och mest sannolikt lägger din medspelare mer energi på det som pågår runtom karaktären eller med karaktärens kropp än med orden och det är där vi många gånger saknar bekräftelse.

  4. Läs igen det senaste svaret igen och det du ska skicka.

  Vi kom in på det här i senaste tipset. Det är en väldigt enkel sista punkt. Läs igenom det som skrivits, både det du svarar på och det du själv skrivit innan du skickar det. I stort sätt varje gång jag skrivit ett svar så upptäcker jag ett fel när jag läser igenom mitt svar, det kan vara någonting så enkelt som ett stavfel, då jag har svårt för vissa ord och meningsstrukturer, men det här handlar faktiskt inte om skrivfel. Många gånger när jag läser om ett svar jag skrivit så inser jag att jag inte varit tydlig i min bekräftelse kring vad medspelarens karaktär gjorde, eller så upptäcker jag att jag har stängt dialogen utan att öppna upp någonstans för medspelaren att svara. Det är inte heller ovanligt att man missar någonting som medspelaren ansåg vara viktigt, så som att karaktären kanske fällde en tår när den talade, eller att karaktären i tredje svaret på rad nu har kliat sig irriterat i nacken.

  Självklart är det situationsstyrt och ett karaktärsval vad din karaktär svarar på och det här tipset handlar egentligen inte om vad din karaktär borde göra i ett svar eller inte, utan det handlar om att vara observant över vad som sagts till dig i medspelarens svar och vad du själv sedan skriver, vad du säger till medspelaren.

  En regel jag använder mig av när jag vill få ut ett värde av det här tipset är “Kan jag komma på minst två sätt som en medspelare kan svara på det jag precis har skrivit, utan att det lägger allt ansvar på scenens utveckling på dem?” Om jag inte kan komma på minst två, eller kanske inte ens en bra sätt att fortsätta på, då kan jag behöva återbesöka mitt svar och skriva om det lite. Självklart är detta olika viktigt i olika rollspel och styrs mycket av vem du spelar med och vilken dynamik ni har, men någonting värt att tänka på.

  • This topic was modified 1 år, 11 månader sedan by Vintersaga.
Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.