Hus Belsante
Furstendömet Iserions regenter

Hus Belsantes vapen
Illustrerad av Johan Sundman
Hus Belsantes släktträd

Iserion och släkten Belsante har sedan år 1144 AT, då de lät Järnporten byggas, haft spända relationer med Karm. Porten lät Iserions furstendöme kontrollera handelsvägarna västerut, och dessutom ligger staden strategist på korsvägen mellan Iselem och Karm. Genom detta drag kunde de öka sin välfärd, och trots att Karm några år senare inledde krig mot Iserion kunde de inte besegra dem.

Cirkeln, det dåvarande världsrådet, gav Iserion rätten att kontrollera järnporten.

Kulturellt skiljer sig inte Belsante mycket från Karm och även om regenterna kallas för furstar istället för konungar är principen densamma.

I dagsläget befinner sig Belsantesläkten mellan många svåra val, då de nyligen förlorat ett krig mot alverna som de inledde – vilket så klart fick dem att förlora ansikte. Karm med sin nye konung på tronen håller på att bli allt starkare och ser gärna efter möjligheter att ta över Iserion och förena konungariket, medan Iselems trupper är stationerade vid gränsen söder om
Iserion ifall maktläget plötsligt skulle ändras.
I deras största intresse är att stärka sin position så de inte hotas av varken Iselem, Nela’thaënas eller Karm.

Efter en ockupation av hus Breslau från Märehn har Saskia Belsante utnämnts till husets och Iserions arvinge, och tvångsgifts med Jarek von Breslau för att stärka släktens position i Iserion.

Ätten är en av de yngre adelsätterna. Många höjer fortfarande lite på ögonbrynen åt Belsante, som snabbt och på kort tid fått mycket status och makt. I nuläget är ätten en väletablerad adelsätt. Genom arrangerande äktenskap med några av Karms och Iselems adelsfamiljer har som de vunnit den ställning som de har idag.

Tidigare var ätten kända för att vara såkallade ”vinherrar”. Man gjorde sig förmögen på vinodlingar och sina utsökta viner. En av de tidigare kungarna i Karm var ovanligt förtjust i deras viner och adlade ätten, för att belöna dem för deras utsökta hantverk. Men föga visste den kungen hur ambitiösa Belsante var redan på den tiden. Idag ägnar man sig inte åt vinodling i samma utsträckning, men har fortfarande ett par aktiva vingårdar. Deras exklusiva vin är eftertraktat runt om i världen.

Furstedömet Iserion är det obarmhärtiga resultatet när ärelystna herremän och kvinnor inte kunnat hålla sina fingrar i styr och sansat sin makthunger. Ätten Belsante har styrt furstendömet, efter en statskupp där man bröt sig loss från Karm. Belsante har gjort mycket bra för Iserion sedan dess och folket där är överlag nöjda, även om det såklart finns vissa som hellre ser att man återgick till att vara under Karms styre.

 

Rykten (både sanna och falska)

  • Såklart har inte ätten kommit till den position de har idag om de inte varit skickliga ränksmidare. Deras föregångare var kända för att använda gift för att ta hand om sina så kallade “problem”. Ingenting är så uppmuntrande som ett första ostraffat brott, det sägs att under tiden som Belsante klättrade på den hierarkiska stegen hade de inga spärrar. Så snart någon person satte upp minsta hinder för deras önskningar kom gift genast till användning. Dessutom vet varenda människa hur svårt det är att märka gift i vin.
  • Fursten av Iserion, Waleran har haft en kärleksaffär med en utav tjänarinnorna. Förbindelsen har lett till ett barn; en pojke. Emellertid har han inte erkänt pojken som sin, men vem som helst kan se hur lika son och far är, dessutom har inte tjänarinnan kunnat hålla det hemligt om sin umgänge med Hans Nåd. Därför (troligen på Basina’sbegäran) har den unga kvinnan hamnat i fängelsehålorna och anklagas för att planera högförräderi mot sin furste.
  • Vendik, Furstens yngre bror, är inte känd för att vara en speciellt sympatisk man. Tvärtom har hans inblandning i den rasism och djupt rotade diskriminering mot alver i Iserion varit en av den största anledningen till att konflikterna mellan människor och alver i Furstendömet eskalerat. I slutändan blev relationerna så inflammerade att man förklarade krig. Numera är det förbjudet för alver att vistas i Iserion, de som vistas på stadens gator gör det på egen risk.
  • Det sägs att det finns en alkemist på hovet, som “råkar” vara specialicerad på gift.

 

Skriven av: Anneli Hårdén

Hus Belsantes flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.