Kejsarfamiljen Deithal
Nirais härskare

De senaste generationerna i Deithal dynastin

Kejsarfamiljen Deithal har styrt i Nirai som gudar sedan rikets grundande. Det är en gammal släkt som har fått genomgå mycket inbördeskrig och intriger för att stärka och hålla sin situation. Medan vissa ledare varit goda har andra varit sämre, och många uppror har under århundradens gång vuxit fram men har alla gånger blivit besegrade av Deithaldynastin.

I dagsläget styr den unge Zaekan Deithal, en ung kejsare med häftigt temperament men som samtidigt håller fast vid traditionerna. Han har inte riktigt tålamod för att sitta och lyssna dagarna i ända på rådgivare och lösa dispyter, då han själv hellre skulle gå ut i fältet och leda en här.

Han har styrt riket sedan han var fem år gammal då hans far dog, vilket i praktiken betydde att hans rådgivare, Zaekans farbror Doroku, styrde ett långt tag innan han var gammal nog att göra beslut, vare sig det var goda eller bra beslut. I dagsläget är stämningen i Nirai rätt hård då prinsen inte alla gånger lyssnat på sina rådgivare, vilket lett till att vissa områden beskattats för hårt och nu riskerar att få genomgå hårda år. Läget i Nirai är rätt spänt, då många av rikets Laosiner har börjat konspirera för att avsätta den unga och impulsiva kejsaren.

Kejsarfamiljen Deithals flagga
Illustrerad av Johan Sundman
Deithals vapen
Illustrerad av Johan Sundman

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.