Hus Eledur
Älvskogen och Aldieas härskare

Älvskogens och regentens vapen
Illustrerad av Johan Sundman
Hus Eledurs familjeträd

Älvskogen grundades några år efter Nela’thaënas och styrdes av en familj högalver som var exceptionella på att utöva magi. Många alver som delade deras förmågor kom till Älvskogen där de fick utöva sina kunskaper ifred. Efter en hel del oroligheter mellan skogsalver och högalver i Nela’thaënas som ledde till beväpnade konflikter blev Älvskogen en fristad för de som ville bort från kriget.

Prinsessan Alienna visade sig vara ännu kraftigare och skickligare än sina föräldrar, och hade en nära relation till rikets befolkning, men försvann plötsligt år 961 AT under en expedition. Hennes mål var att lösa mysteriet med världspelarna och lära sig mer om deras syfte. Två år efter hennes försvinnande mördades hennes föräldrar som ett resultat av den pågående konflikten mellan högalver och skogsalver.

Hon återvände aldrig och alvernas samhälle i Älvskogen blev så småningom obebott efter att konflikten mellan alverna tog slut.

Alienna hittas nedfrusen med magi tvåtusen år senare år 1411 TT i Kaldrland av en forskningsexpedition, inte långt ifrån världspelaren där. Hennes återuppdykande sparkade igång en stor konflikt bland alverna eftersom många av alverna hellre önskade ha henne på tronen än drottning Nearena. Alienna valde att istället flytta till Älvskogen intill Kaelred och en stor del av Nela’thaënas befolkning som stöder henne snarare än Nearena följde med henne.

Samma år, då Iserion anföll Nela’thaënas, skapade Alienna en magisk portal mellan Älvskogen och Nela’thaënas, och hjälpte tillsammans med förstärkning från Kaelred att besegra Iserions armé.

Förhållandet mellan Älvskogen och Nela’thaåenas är inte det bästa, men alverna försöker stöda varandra. Däremot är relationen mellan Kaelred och Älvskogen väldigt god.

Hus Eledurs och Älvskogens flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.