Nela’thaënas regent

Nela’thaënas och regentens vapen
Illustrerad av Johan Sundman
Drottningfamiljens familjeträd

Konung Thaldenir som styrde fram tills början av tredje tidsåldern var en av de första alverna som föddes. Enligt legenderna var han den alv som övertygade majoriteten att följa honom och lämna människornas rike bakom sig för att hitta ett nytt hem.

Då de några århundraden senare grundat riket i Nela’thaënas blev han den naturliga ledaren, tillsammans med rådet bestående av fjorton alver.

Tragiskt nog dog konungen i ett krig mot Karm och då tog hans maka Nearena över alvernas tron. Även om hon är en god regent har konungens död tagit hårt på henne och gjort henne, framförallt, misstänksam mot människor. Detta har lett till att alvernas gränser är stängda och väktare vakar ständigt alla naturliga vägar in i skogen.

Trots att hennes styre varit stabilt har det inte varit utan sina problem. Efter att konungen dog blossade en raskonflikt fram mellan högalver och s.k. skogsalver fram, som ledde till att många alver dödade varandra. I denna konflikt krossade Nearena, själv en högalv, upproret med järnhandskar. Detta är ett bistert minne i alvernas historia och konflikten pyr ständigt under ytan.

Efter att Alienna, en alvprinsessa som regerade i Älvskogen, dök upp igen efter att varit försvunnen i tvåtusen år blev läget väldigt spänt då vissa ansåg att hon var en mer lämpad ledare, delvis för att hon varit en prinsessa och delvis för att hon ansågs ha större rätt till tronen på grund av sin släkt. Istället för att skapa djupare klyftor bland alverna valde Alienna att återuppbygga sitt övergivna rike i Älvskogen.

Nearenas och Nela’thaënas flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.