Hus Sarrancenia
Me’erisias regenter

Hus Sarrancenias vapen
Illustrerad av Johan Sundman
De senaste generationerna i Hus Sarranccenias familjeträd

Första noteringen av hus Sarrancenia gjordes år 577 FT, när drottning Ferenna kröntes. En ung och bestämd kvinna som ville ena byarna i Korallrevet. Vid enandet skapades staden Antrophelia, som fortfarande är huvudstaden. Sedan dess har släkten Sarrancenia styrt landet.

Redan under drottning Ferennas tid har regenterna haft ett starkt samarbete med sina fränder på Neuron, Nennas och Vanras öar. Kungen Dacorus Sarrancenia, en av de mer liberala regenterna i Korallrevet inledde handel med Nela’thaënas, Kaldrland och Karm år 1360 TT, även om detta ifrågasattes kraftigt av folket och kungen rådgivare. Handeln och den fortsättande och utökande handeln ifrågasätts fortfarande mycket av folket – främst i de mindre städerna.

Året 1392 TT dog konungen Dacorus dör och lämnar kronan till Thalia, som har samma liberala ställning som sin far. Vid kröningsdagen gör tvillingsystern Fëaonia en militär kupp där hon tar över tronen och inleder ett inbördeskrig. Med stöd av Nennas kompanjoner och en allians med nordkonungen Audgisil och Barastars ledare Gharf tar Thalia tillbaka kronan år 1394 TT. Samma år mördas Fëaonia av general Arastopos vars älskade dog i striderna.

Thalia regerar med Neurons övermagiker Onastia, Nennas kompanjoners general Erestofos och Nennas överprästinna Ystana. Efter inbördeskriget var Izotar Thalias närmsta rådgivare samtidigt som det ryktades att de var älskare. Efter många rykten att Izotar var en spion från Lloth var mörkeralven tvungen att lämna sin post som rådgivare och försvann från Antrophelia. Bara någon månad efter att Izotar lämnade posten som rådgivare gifte hon sig för att stärka bandet med en av de starkare adelsfamiljerna i Korallrevet.

Året efter, år 1403, besannades ryktena om Thalia och Izotar då hon födde ett tvillingpar som tydligt inte var hennes makes söner. Året 1407 fick hon ännu en dotter, med sin make. Det är en spänd stämning inom landet, fortfarande präglat av inbördeskriget. Men drottning Thalia försökte styra landet som en liberal och rättvis drottning. Familjen råkade ut för stor tragedi då den yngsta systern Fëani rymde från Antrophelia. Tvillingsyskonen Isra och Zator begav sig på jakt efter sin halvsyster,  ovetandes av omvärldens att de var under demonen Lloths influens. Efter att ha tagit sin halvsyster tillbaka ställdes tvillingparet i rättegång för att ha mördat sin halvsysters kaldrländska älskare. Det saknades konkret bevis och till slut var det ord mot ord. Kaldrländaren var trots allt en Marke’et (en som inte är av Me’er) och straffet blev inte mer än husarrest. Dock lyckades Zator på order av Lloth förgifta Thalia så att hon till slut dog i Isras armar. I sin ilska mördade Isra sin tvillingbror och tog över tronen för att ny styra Me’erisia. Halvsystern Fëani har flytt landet.

Hus Sarrancenias flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.