Hus Ulfhedna
Kaldrlands konungafamilj

Hus Ulfhednas vapen
Illustrerad av Johan Sundman
Hus Ulfhhednas släktträd

Medan Kaldrland styrs av sina jarlar som oftast väljs efter styrka snarare än blod finns det några högkonungar som lyckats förena majoriteten av jarlarna under sin banér. Högkonung Audgisil Ulfhedna är en av de mer mytomspunna av nordfolkets konungar som vunnit mycket heder och således också sitt folks respekt och lojalitet.

Under sina unga år deltog han i en del räder och kom tillbaka med många skatter och rikedomar. Men hans riktiga ära kom då han år 1394 TT förenade sig med Barastars krigare på Thalia Sarrancenias sida i kriget om Korallrevets krona och har sedan dess försökt, och lyckats, att hålla sig kvar på Kaldrlands tron.

Hans hustru Ragnhildr stred en del vid hans sida under deras yngre år, men har ofta fått regera i Audgisils ställe då han varit ute på sina färder.
Ätten Ulfhedna har alltid haft en stark närvaro i Kaldrlands historia och tros vara en av de äldsta och mest ansedda. Många av Kaldrlands främsta hjältar och krigare har burit ättenamnet Ulfhedna, vilket är starkt förknippad med rollen som bärsärk på slagfältet, men också genom förmågan att ena och leda, både i krig och i fredstider.

Sönerna Asgeir och Eirik är ämnade att ta över efter sin far, fastän ingen i dagsläget har beslutat om de skall styra Kaldrland tillsammans eller separat, och hur ett sådant beslut om möjligt skulle tas. De båda bröderna står varandra nära, men det finns ett visst mått av rivalitet mellan dem, delvis på grund av problemet med arvsrätten.

Maeve, som enda dotter till högkonungen, förväntas inte styra, men högkonungen och hans maka hyser ändå förhoppningar om att kunna bilda en allians med något av länderna i söder genom Maeves bortgifte. Hitintills har planerna dock hållits mer eller mindre hemliga, och Maeve är för stunden fri att leva lite som hon vill, på vandring genom de södra länderna i jakt på strid och äventyr.

Kettil var den yngsta av syskonen och som sådan så förväntas han inte ärva sin fars roll som högkonung. Lyckligtvis passade det honom bra då han är en av de få genom ättens historia som uppvisat ett visst mått av magisk förmåga. Detta visade sig tidigt som en förmåga att tala med och styra de djur som levde vid långhuset. Efter många år av tjatande har så kung Audgisil gått med på att skicka honom till Caras Idhrenin där han hoppas kunna utveckla både sina magiska förmågor och sitt blommande intellekt. Tragiskt nog blev Kettil, den yngsta av syskonen, mördad av familjen Ulfhednas fiender under sina studier i Caras Idhrenin.

Ulfhednas flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.