Hus Ulfhedna
Kaldrlands konungafamilj

Hus Ulfhednas vapen
Illustrerad av Johan Sundman
Hus Ulfhhednas släktträd

Medan Kaldrland styrs av sina jarlar som oftast väljs efter styrka snarare än blod finns det några högkonungar som lyckats förena majoriteten av jarlarna under sin banér. Högkonung Audgisil Ulfhedna och hans hustru Ranghildr Ulfhedna är en av de mer mytomspunna av nordfolkets konungar som vunnit mycket heder och således också sitt folks respekt och lojalitet.

Under sina unga år deltog paret i en del räder och kom tillbaka med många skatter och rikedomar, som krigare i den dåvarande kung Ikis expeditioner. Efter att ha tröttnat på hans räder samlade de ihop sin egna besättning, och vann riktig ära då de år 1394 TT förenade sig med Barastars krigare på Thalia Sarrancenias sida i kriget om Me’erisias krona, samt 1410TT då de återvände hem efter att ha bistått Karms huvudstad Hannadon med att hjälpa rensa staden från odöda, vilket fick konung Sandor Thaldwin att överösa dem med dyrbara gåvor.

Ragnhildr och Audgisil stred sida vid sida under deras yngre år, och Ranghildr har ofta fått regera i Audgisils ställe då han varit ute på diplomatiska uppdrag.

Ätten Ulfhedna har alltid haft en stark närvaro i Kaldrlands historia och tros vara en av de äldsta och mest ansedda. Många av Kaldrlands främsta hjältar och krigare har burit ättenamnet Ulfhedna, vilket är starkt förknippad med rollen som bärsärk på slagfältet, men också genom förmågan att ena och leda, både i krig och i fredstider. Däremot levde familjen ett relativt enkelt och fattigt liv med sina barn i en enkel stuga vid Frostheims strand, innan de blev kända och tog tronen. På grund av att deras förmögenhet de vunnit under sina räder och expeditioner beslagtogs och beskattades hårt av kung Iki Hrafn, som kompensation för en gammal skuld Ranghildr hade, skapades ytterligare  spänningen mellan Ulfhedna-familjen och den dåvarande kungen, som till sist ledde till att Audgisil utmanade Iki till holmgång efter att ha samlat tillräckligt med heder och beröm.

Sönerna Asgeir och Eirik är ämnade att ta över efter sin far, fastän ingen i dagsläget har beslutat om de skall styra Kaldrland tillsammans eller separat, och hur ett sådant beslut om möjligt skulle tas. De båda bröderna står varandra nära, men det finns ett visst mått av rivalitet mellan dem, delvis på grund av problemet med arvsrätten.

Maeve, som enda dotter till Ulfhedna-regenterna förväntas inte styra, men högkonungen och hans maka hyser ändå förhoppningar om att kunna bilda en allians med något av länderna i söder genom Maeves bortgifte, eller att hon blir en stark krigsledare i Kaldrland. Hittills har planerna dock hållits mer eller mindre hemliga, och Maeve är för stunden fri att leva lite som hon vill, på vandring genom de södra länderna i jakt på strid och äventyr, eller som den betydande ledare hon blivit i kriget mot Svartfåglarna.

Kettil var den yngsta av syskonen som efter många år av tjatande fick tillåtelse att studera magi vid Caras Idhrenin i Karm där han hoppas kunna utveckla både sina magiska förmågor och sitt blommande intellekt. Tragiskt nog blev Kettil mördad kort efter sin ankomst till Caras Idhrenin av familjen Ulfhednas fiender, den enda levande släktingen till den förra kungen Iki – Turin Hrafn, hans kusin, vilket lett till kriget som just nu utspelas i Kaldrland.

Ulfhednas flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.