Iserion

Iserions vapen
Illustrerad av Johan Sundman

Faktaruta

Allmän information

Kategori: Furstendöme
Plats: Väster om Karm
Klimat: Tempererat, fyra årstider, tämligen kargt
Regioner: Iserion, Järnporten
Andra namn: Järntullen
Statsskick: Furstendöme
Regent: Jarek Von Breslau
Övriga ledare: Saskia Belsante och Nicolaus Von Breslau
Huvudstad: Iserion

Övrig information

Invånare: Iserioner
Folkmängd: 300 000
Språk: Karmanska
Valuta: Gandorer
Politisk situation inrikes: Orolig
Politisk situation utrikes: Instabil
Allianser: Märehn
Religion: Athalism

Furstendömet som hade hört till Karm sedan rikets grundande separerade under ett inbördeskrig år 723 AT

Iserons flagga
Illustrerad av Johan Sundman
Saskia Belsante
Illustrerad av Denise Roos

Historia

Sedan Karms grundande var Iserion rikets största furstendöme i den västra delen av landet, men 720 i andra tidsåldern, ungefär tusen år efter att riket grundades, uppstod den största inbördeskonflikten sedan rikets våldsamma historia som ledde till att furstendömet Iserion slog sig fri från Karms gränser. Fursten Demerin Belsante i Iserion separerade klyftan mellan de två rikena ännu mer år 1144 AT genom att ta tullar av resenärer och handlare för att samla in pengar för sin armé. Samtidigt började de bygga en enorm port vid bergspasset väster om Iserion som senare blev kallad Järnporten för att ytterligare befästa sin kontroll över landsvägen. Ett par år av blodiga krig följde, där Iserion lyckades hålla sig kvar vid makten över sin välbefästa stad. Världsrådet Cirkeln ingrep innan mer blodspillan skedde och tvingade Karm att godkänna Iserions lösgörande från Karm. Järnporten slutförs, och relationerna sedan dess har alltid varit kalla mellan Karm och det lilla självständiga riket som nu kallas furstendömet Iserion. De delar trots det religion, och kulturmässigt är det lite skillnad mellan Iserion och Karm.

Sedan dess har det gjorts ett par försök av Karm för att återföra Iselem i riket, vilket har misslyckats. Ett flertal gånger har även Iserions ledare sträckt sig västerut mot alvernas rike i Nela’thaënas, och då diplomati inte lyckats har krig utbrutit flera gånger. Detta leder till att relationerna mellan Iserion och Nela’thaënas är ytterst dåliga, och att man i Iserion har en väldigt negativ syn på andra folkslag än människor.

I nuläget styrs Iserion av Jarek von Breslau i Iserion, som är gift till Saskia Belsante som är utnämnd som Hus Belsantes överhuvud efter att hennes bror Vendrik förlorade makten i Iserion. Rikets adelsfamiljer hyser ingen kärlek för Jarek och Nicolaus von Breslau, men de har ett starkt band till släkten Belsante.

Furstendömet Iserion

Hus Belsante

Iserion har traditionellt styrts av hus Belsante (vänster)
men nyligen tog hus Von Breslau makten i Iserion
Illustrerade av Johan Sundman

Folkets utseende

Folket i Iserion kallas för Iserioner. Oftast har de brunt, blont och ibland rött hår. Beroende på om man bor i landsbygden eller i någon av de stora städerna skiljer sig kulturen rätt mycket åt, och likaså ens förmögenhet och klädsel, och samhällsstrukturen är långt den samma som i Karm.

Iserions militär och krigare bär mörka färger

Namn

Iserion har samma namnstruktur som i Karm: namnen är väldigt varierande, och vanlig befolkning har inte något annat efternamn än det man får av sin far. Exempelvis om ens far heter Aldir kommer man att vara känd som Aldirsson eller Aldirsdotter. Dessutom brukar man ofta identifieras med den by eller plats man kommer ifrån, exempelvis Ardek Aldirsson från Loradon. Det är annorlunda med adelsfamiljerna vars familjer kallas för hus. Där tilltalas man alltid med sitt förnamn, och husets namn, exempelvis om ens tilltalsnamn är Sandor och man hör till huset Thaldwin blir man Sandor Thaldwin.

Religion

I Iserion dyrkas Skaparen, och trosläran kallas Athal – vilket är Skaparens namn på tarnaiska – språket som användes i Tarnaq varifrån tron ursprungligen kom. Kollektivt kallas alla som dyrkar Skaparen för Athaliter – trots att det finns väldigt många variationer av den Athalska tron runt om i världen. Flera Athalska kyrkor står att finnas i nästan varje by. Domkyrkan i Hannadon kallas för Templet och är föremål för vallfärd från hela världen under religiösa högtider. Det hör även till seden att de döda bränns för att bli ett med ljuset och Athal och att man sedan ristar deras namn i en minnessten. I Templet styr alltid en överstepräst eller prästinna som Athals ställföreträdare i världen.

Trots att Karm och Iserion är separerat är de förenade i tron, och de har samma överhuvud som befinner sig i Templet i Hannadon.

Militär styrka

Till skillnad från Karm som har en allmän värnplikt har man en yrkesarmé i Iserion, som är välutrustad och vältränad.

Järnporten

Iserion

Iserion befinner sig väster om Karm, och vid landsvägens korsväg som leder åt alla väderstreck. Både till söder och öster har de stora fästningar längs med landsvägen för att gå igenom alla resenärer som kommer från Iselem eller från Karm, medan alla resenärer västerifrån är tvungna att passera genom Järnporten. Landet är bördigt, kulligt och grönt, men närvaron av bergskedjorna syns konstant i västlig och nordlig riktning. Riket är givetvis mer kargt kring bergskedjorna.

Senaste händelser

De senaste tre åren har varit en omtumlande tid för furstendömet Iserion. I flera år har det funnits en rebellgrupp som planerat att ta makten i furstendömen sedan Iserions senaste krig mot alverna. Under år 1420 i tredje tidsåldern genomfördes en kupp av rebellgruppen mot adeln som fått namnet “Iserions blodbad”. De flesta i furstendömets styrande släkt Belsante miste livet, och kvar lämnade syskonparet Saskia och Vendrik. Det finns många rykten om vem som låg bakom kuppen vars syfte var att avsätta den styrande adeln. Den officiella berättelsen är att rebellgruppen under Erryn Elleths ledarskap låg bakom kuppen, samtidigt som många rykten påstår att Karm hade ett finger i spelet, medan andra påstår att Vendrik Belsante själv låg bakom kuppen för att ta makten.

Efter kuppen tog Vendrik Belsante makten i Iserion, och nu fanns det få ädlingar och rådgivare kvar i riket som kunde hindra den temperamentsfyllde mannen att styra som han ville. Medan det längre hade funnits ett agg mot alver i Iserion på grund av flera beväpnade konflikter mellan Nela’thaënas och Iserion, blev klyftan mellan Iserion och Nela’thaënas oreparerbar då Vendrik beordrade att fånga och dräpa alla alver och andra folk som inte var människor som levde inom furstendömets gränser. Dessutom skickade han sitt garde “Blodkorparna” till Nela’thaënas som brände ned en del av skogen och under attacken fångade ett par högt uppsatta inom alvernas militär. Dessa torterades och misshandlades grovt, trots Karms och Nela’thaënas begäran om demokrati och en fredlig lösning.

Denna konflikt mellan Belsante och alverna såg rebellerna som en möjlighet att finna allierade i sitt mål, men detta ledde till en ideologisk splittring inom rebellerna internt. Ungefär hälften ville försöka nå alverna för att be om hjälp, medan den andra hälften hatade alverna lika mycket som majoriteten i Iserion då många förlorat släktingar och vänner i konflikterna mot alverna. Deras ledare Erryn gjorde trots det ett försök att kontakta alverna, vilket ledde till att rebellerna splittrades i två grupper med två ledare.

Medan rebellerna orsakade en stor mängd problem för Iserion, fick Vendrik också problem med Iserions adel som skyllde på honom för Iserions blodbad. Detta motstånd blev så starkt att flera vägrade uppfölja sina trohetseder till släkten Belsante. Som svar på motståndet bad Vendrik Belsante om hjälp av Nicolaus von Breslau i Märehn, som var gift med hans kusin. Nicolaus Von Breslau, en man som värderade heder över annat, svarade på kallet och anlände till Iserion med en betydande här, och under ett par månader var motståndet kuvat där Nicolaus ersatte de illojala mot sådana som svor trohet till Belsante. För att ytterligare befästa Belsantes makt korsfäste Nicolaus de familjer som visat sig illojala.

Släkten Belsante påpekade efter att detta dåd var gjort att de inte hade någon plikt att ge Nicolaus något i gengäld för hans hjälp, vilket ledde till att Nicolaus utförde en militär kupp där han utsåg sig själv till Riksråd över Iserion. Från och med dess ligger Vendrik i förvar, med den officiella berättelsen att han är psykiskt sjuk och inte stark nog att leda Iserion. Nicolaus utsåg sin fru till hertiginna av Järnporten, och tog all kontroll över den strategiska platsen själv. Därefter gifte han bort Vendriks syster Saskia till en av sina kusiner vid namn Jarek Von Breslau. De förkunnade även att Saskias eventuella ättlingar skulle bli de som ärvde tronen, vilket ytterligare befäste hans kontroll över Iserion. Därefter utsades Jarek von Breslau till Iserions regent i Nicolaus ställe.

Innan Nicolaus von Breslau lämnade Iserion gjorde han en officiell frigivning av alverna som Vendriks män fångat, som fortfarande var fängslade i Iserion. Detta för att han själv inte stödde ett krig mot Nela’thaënas. Planen blev något av ett fiasko, då folkmassorna fortfarande hyste enormt agg mot alverna efter krigen mellan Iserion och Nela’thaënas. De stormade och övermannade vakterna och försökte hänga alverna själva. Samtidigt hade rebellerna under Erryns ledning planerat att frita alverna, för att kunna stärka relationen till alverna. De lyckades frita alverna från den arga folkmassan och fly staden med dem.

Medan Iserion nu officiellt under Von Breslaus styre är stabilt, är riket långt ifrån helt. Rebellerna som är delade i två faktioner (de som stöder och inte stöder en allians med alverna) söker ständigt sätt att försvaga adelns tag om Iserion genom infiltration och ibland beväpnade aktioner. Många i adeln är missnöjda med Von Breslaus och Märehns hårda tag om Iserion, samtidigt som många är för rädda och oförmögna för att göra något motstånd. Karm som alltid haft ett intresse i Iserion ser heller inte på situationen med glädje. Trots att Nicolaus Von Breslau officiellt är en vasall till Karms konung Sandor har relationen dem emellan inte varit goda, speciellt inte då Von Breslaus intåg i Iserion gjordes utan konungens godkännande. Karms kungahus ser på Märehns tag om Iserion och befästa styrka som ett eventuellt hot, och en risk att Märehn själv kommer försöka frita sig från Karm.

Allianser

Iserion är allierade med Märehn.

Rollspelstips  

Man kan jämföra Iserion och Karms relation som medeltida Frankrike och England. De som rollspelar Iserioner är ofta väldigt lojala till släkten Belsante, och har en stark negativ syn på alver. Om de är av annan åsikt håller det den oftast för sig själv, för att inte väcka missnöje bland sina fränder. Under de senaste åren har de varit med om mycket krig och förstörelse under Nicolaus Von Breslaus händer, vilket starkt påverkar deras relation till rikets styre.

Bilder

https://noahbradley.deviantart.com/art/Another-Castle-188072991

https://reneaigner.deviantart.com/art/Winter-s-Keep-351869751

https://www.artstation.com/artwork/JlKeD

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.