Iserion

Iserions vapen
Illustrerad av Johan Sundman

Faktaruta

Allmän information

Kategori: Furstendöme
Plats: Väster om Karm
Klimat: Tempererat, fyra årstider, tämligen kargt
Regioner: Iserion, Järnporten
Andra namn: Järntullen
Statsskick: Furstendöme
Regent: Jarek Von Breslau
Övriga ledare: Saskia Belsante och Nicolaus Von Breslau
Huvudstad: Iserion

Övrig information

Invånare: Iserioner
Folkmängd: 300 000
Språk: Karmanska
Valuta: Gandorer
Politisk situation inrikes: Orolig
Politisk situation utrikes: Instabil
Religion: Athalism

Iserons flagga
Illustrerad av Johan Sundman
Saskia Belsante
Illustrerad av Denise Roos

Historia

Sedan Karms grundande var Iserion rikets största furstendöme i den västra delen av landet. Ungefär tusen år efter att riket grundades, uppstod den största inbördeskonflikten sedan rikets våldsamma historia som ledde till att furstendömet Iserion slog sig fri från Karms gränser. Fursten Demerin Belsante i Iserion separerade klyftan mellan de två rikena ännu mer genom att ta tullar av resenärer och handlare för att samla in pengar för sin armé. Samtidigt började de bygga en enorm port vid bergspasset väster om Iserion som senare blev kallad Järnporten för att ytterligare befästa sin kontroll över landsvägen. Ett par år av blodiga krig följde, där Iserion lyckades hålla sig kvar vid makten över sin välbefästa stad. Världsrådet Cirkeln ingrep innan mer blodspillan skedde och tvingade Karm att godkänna Iserions lösgörande från Karm. Järnporten slutförs, och relationerna sedan dess har alltid varit kalla mellan Karm och det lilla självständiga riket som nu kallas furstendömet Iserion. De delar trots det religion, och kulturmässigt är det lite skillnad mellan Iserion och Karm.

Sedan dess har det gjorts ett par försök av Karm för att återföra Iselem i riket, vilket har misslyckats. Ett flertal gånger har även Iserions ledare sträckt sig västerut mot alvernas rike i Nela’thaënas, och då diplomati inte lyckats har krig utbrutit flera gånger. Detta leder till att relationerna mellan Iserion och Nela’thaënas är ytterst dåliga, och att man i Iserion har en väldigt negativ syn på andra folkslag än människor.

I nuläget styrs Iserion av familjen Belsante.

Furstendömet Iserion

Hus Belsante

Iserion har traditionellt styrts av hus Belsante (vänster)
men nyligen tog hus Von Breslau makten i Iserion
Illustrerade av Johan Sundman

Folkets utseende

Folket i Iserion kallas för Iserioner. Oftast har de brunt, blont och ibland rött hår. Beroende på om man bor i landsbygden eller i någon av de stora städerna skiljer sig kulturen rätt mycket åt, och likaså ens förmögenhet och klädsel, och samhällsstrukturen är långt den samma som i Karm.

Iserions militär och krigare bär mörka färger

Namn

Iserion har samma namnstruktur som i Karm: namnen är väldigt varierande, och vanlig befolkning har inte något annat efternamn än det man får av sin far. Exempelvis om ens far heter Aldir kommer man att vara känd som Aldirsson eller Aldirsdotter. Dessutom brukar man ofta identifieras med den by eller plats man kommer ifrån, exempelvis Ardek Aldirsson från Loradon. Det är annorlunda med adelsfamiljerna vars familjer kallas för hus. Där tilltalas man alltid med sitt förnamn, och husets namn, exempelvis om ens tilltalsnamn är Sandor och man hör till huset Thaldwin blir man Sandor Thaldwin.

Religion

I Iserion dyrkas Skaparen, och trosläran kallas Athal – vilket är Skaparens namn på tarnaiska – språket som användes i Tarnaq varifrån tron ursprungligen kom. Kollektivt kallas alla som dyrkar Skaparen för Athaliter – trots att det finns väldigt många variationer av den Athalska tron runt om i världen. Flera Athalska kyrkor står att finnas i nästan varje by. Domkyrkan i Hannadon kallas för Templet och är föremål för vallfärd från hela världen under religiösa högtider. Det hör även till seden att de döda bränns för att bli ett med ljuset och Athal och att man sedan ristar deras namn i en minnessten. I Templet styr alltid en överstepräst eller prästinna som Athals ställföreträdare i världen.

Trots att Karm och Iserion är separerat är de förenade i tron, och de har samma överhuvud som befinner sig i Templet i Hannadon.

Militär styrka

Till skillnad från Karm som har en allmän värnplikt har man en yrkesarmé i Iserion, som är välutrustad och vältränad.

Järnporten

Iserion

Iserion befinner sig väster om Karm, och vid landsvägens korsväg som leder åt alla väderstreck. Både till söder och öster har de stora fästningar längs med landsvägen för att gå igenom alla resenärer som kommer från Iselem eller från Karm, medan alla resenärer västerifrån är tvungna att passera genom Järnporten. Landet är bördigt, kulligt och grönt, men närvaron av bergskedjorna syns konstant i västlig och nordlig riktning. Riket är givetvis mer kargt kring bergskedjorna.

Senaste händelser

Se tidslinjen

Allianser

Iserion är allierade med Märehn.

Rollspelstips  

Man kan jämföra Iserion och Karms relation som medeltida Frankrike och England. De som rollspelar Iserioner är ofta väldigt lojala till släkten Belsante, och har en stark negativ syn på alver. Om de är av annan åsikt håller det den oftast för sig själv, för att inte väcka missnöje bland sina fränder. Under de senaste åren har de varit med om mycket krig och förstörelse under Nicolaus Von Breslaus händer, vilket starkt påverkar deras relation till rikets styre.

Bilder

https://noahbradley.deviantart.com/art/Another-Castle-188072991

https://reneaigner.deviantart.com/art/Winter-s-Keep-351869751

https://www.artstation.com/artwork/JlKeD

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.