Iserion

Iserions vapen
Illustrerad av Johan Sundman

Faktaruta

Allmän information

Kategori: Furstendöme
Plats: Väster om Karm
Klimat: Tempererat, fyra årstider, tämligen kargt
Regioner: Iserion, Järnporten
Andra namn: Järntullen
Statsskick: Furstendöme
Regent: Jarek Von Breslau
Övriga ledare: Saskia Belsante och Nicolaus Von Breslau
Huvudstad: Iserion

Övrig information

Invånare: Iserioner
Folkmängd: 300 000
Språk: Karmanska
Valuta: Gandorer
Politisk situation inrikes: Orolig
Politisk situation utrikes: Instabil
Religion: Athalism

Iserons flagga
Illustrerad av Johan Sundman
Saskia Belsante
Illustrerad av Denise Roos

Historia

Sedan Karms grundande var Iserion rikets största furstendöme i den västra delen av landet. Ungefär tusen år efter att riket grundades, uppstod den största inbördeskonflikten sedan rikets våldsamma historia som ledde till att furstendömet Iserion slog sig fri från Karms gränser. Fursten Demerin Belsante i Iserion separerade klyftan mellan de två rikena ännu mer genom att ta tullar av resenärer och handlare för att samla in pengar för sin armé. Samtidigt började de bygga en enorm port vid bergspasset väster om Iserion som senare blev kallad Järnporten för att ytterligare befästa sin kontroll över landsvägen. Ett par år av blodiga krig följde, där Iserion lyckades hålla sig kvar vid makten över sin välbefästa stad. Världsrådet Cirkeln ingrep innan mer blodspillan skedde och tvingade Karm att godkänna Iserions lösgörande från Karm. Järnporten slutförs, och relationerna sedan dess har alltid varit kalla mellan Karm och det lilla självständiga riket som nu kallas furstendömet Iserion. De delar trots det religion, och kulturmässigt är det lite skillnad mellan Iserion och Karm.

Sedan dess har det gjorts ett par försök av Karm för att återföra Iselem i riket, vilket har misslyckats. Ett flertal gånger har även Iserions ledare sträckt sig västerut mot alvernas rike i Nela’thaënas, och då diplomati inte lyckats har krig utbrutit flera gånger. Detta leder till att relationerna mellan Iserion och Nela’thaënas är ytterst dåliga, och att man i Iserion har en väldigt negativ syn på andra folkslag än människor.

I nuläget styrs Iserion av familjen Belsante.

Furstendömet Iserion

Hus Belsante

Iserion har traditionellt styrts av hus Belsante (vänster)
men nyligen tog hus Von Breslau makten i Iserion
Illustrerade av Johan Sundman

Folkets utseende

Folket i Iserion kallas för Iserioner. Oftast har de brunt, blont och ibland rött hår. Beroende på om man bor i landsbygden eller i någon av de stora städerna skiljer sig kulturen rätt mycket åt, och likaså ens förmögenhet och klädsel, och samhällsstrukturen är långt den samma som i Karm.

Iserions militär och krigare bär mörka färger

Namn

Iserion har samma namnstruktur som i Karm: namnen är väldigt varierande, och vanlig befolkning har inte något annat efternamn än det man får av sin far. Exempelvis om ens far heter Aldir kommer man att vara känd som Aldirsson eller Aldirsdotter. Dessutom brukar man ofta identifieras med den by eller plats man kommer ifrån, exempelvis Ardek Aldirsson från Loradon. Det är annorlunda med adelsfamiljerna vars familjer kallas för hus. Där tilltalas man alltid med sitt förnamn, och husets namn, exempelvis om ens tilltalsnamn är Sandor och man hör till huset Thaldwin blir man Sandor Thaldwin.

Religion

I Iserion dyrkas Skaparen, och trosläran kallas Athal – vilket är Skaparens namn på tarnaiska – språket som användes i Tarnaq varifrån tron ursprungligen kom. Kollektivt kallas alla som dyrkar Skaparen för Athaliter – trots att det finns väldigt många variationer av den Athalska tron runt om i världen. Flera Athalska kyrkor står att finnas i nästan varje by. Domkyrkan i Hannadon kallas för Templet och är föremål för vallfärd från hela världen under religiösa högtider. Det hör även till seden att de döda bränns för att bli ett med ljuset och Athal och att man sedan ristar deras namn i en minnessten. I Templet styr alltid en överstepräst eller prästinna som Athals ställföreträdare i världen.

Trots att Karm och Iserion är separerat är de förenade i tron, och de har samma överhuvud som befinner sig i Templet i Hannadon.

Militär styrka

Till skillnad från Karm som har en allmän värnplikt har man en yrkesarmé i Iserion, som är välutrustad och vältränad.

Järnporten

Iserion

Iserion befinner sig väster om Karm, och vid landsvägens korsväg som leder åt alla väderstreck. Både till söder och öster har de stora fästningar längs med landsvägen för att gå igenom alla resenärer som kommer från Iselem eller från Karm, medan alla resenärer västerifrån är tvungna att passera genom Järnporten. Landet är bördigt, kulligt och grönt, men närvaron av bergskedjorna syns konstant i västlig och nordlig riktning. Riket är givetvis mer kargt kring bergskedjorna.

Senaste händelser

Se tidslinjen

Allianser

Iserion är allierade med Märehn.

En större fyndighet av Celaonit har upptäckts i Iserion! 


(text av Skuggflamma)

Det var Sonia, en ung herde som fann fyndigheten. Enligt utsago skall några av hennes kritter betett sig märkligt, hon hade då följt efter dem och på så vis gjort upptäckten, nordöst om Järnporten. Under vårvinterns senaste lavin tog snömassorna med sig en del av bergssidan och blottade då en ådra av den eftertraktade purpurfärgade mineralen. För att Sonia snabbt och med stor pliktkänsla rapporterat in fyndet förlänades hon med adelskap i östra Iserion. Dessvärre blev hennes adelskap kort, då hon senare dog av sviterna efter att handskas med Celaonit. Stenprov skickades till Caras Idhernin, som snabbt identifierade fyndet.

Iserion har inlett samarbete med Zirthimar för att kunna starta upp brytning av Celaonit. Under sommaren anlände de första Zirthimariska ingenjörerna till Iserion tillsammans med en delegation adliga dvärgar, som fått plats på hovet. Ceras Idhrenin har sänt ut paladiner till Iserion för att övervaka och säkerställa att brytningen av Celaonit sker tryggt. Även andra intressenter från Caras Idhrenins akademi befinner sig även på plats i Iserion, för att antingen studera mineralen närmare, raffinera mineralen eller hjälpa till att se över säkerheten i Iserion eller runt gruvan.

Om Celaonit: 

Celaonit är ett värdefullt, men farligt mineralliknande ämne, som är förknippat med magisk energi. I sin naturliga form är det en purpurfärgad mineral som går att hitta i berggrunden på olika platser i Talanrien.

Mineralen är extremt flyktig och kan explodera ibland utan anledning. Fysisk kontakt med rå Celaonit kan orsaka allvarliga skador både fysiskt och psykiskt på både människor och alver. Dvärgar är en av få i Talanrien som utvecklat en resistens mot Celaonit, vilket gjort att Zirthmar är ett av få länder som har kunskap och teknik att bryta och bearbeta Celaonit till mindre farlig och mer användbar. Dock är deras metoder en välbevarad hemlighet.

Celaonit är starkt eftertraktad för att ha tillgång till dess magiska effekter och för att att regelbunden kontakt med eller intag av mineralen är väldigt beroendeframkallande. Celaonit fungerar bland annat som en extra kraftreserv för en magiker. Vilket gjort att man gärna använder mineralen för att tillverka artefakter och andra föremål som magiker gärna brukar för att kanalisera magi. Om man maler ner Celaonit till ett pulver och sedan blandar med en vätska, kan man förtära den. Med rätt dos kan även detta fungera som ett “energitillskott” för en magiker, men i allt för höga doser kan Celaonit göra de apatiska, skicka in de i ett komaliknande tillstånd eller rent av döda en magiker på fläcken.

Men så länge har man inte upptäckt alla användningsområden och möjligheter som Celaonit har. Det är en flyktig mineral och dess effekter kan se olika ut beroende på vem, vad eller hur man använder den. Caras Idhrenins akademiker med inriktning på geomanti bedriver intensiv forskning på Celaonit.

Spelöppningar

Här kommer några förslag och idéer till upplägg när du skapar din karaktär. Det finns betydligt fler sätt att närma sig “Celaonit-ruschen” i Iserion än de som nämns här nedanför! Är du osäker på om ditt tilltänkta koncept skulle passa in, tveka inte att fråga.

Iserion, Zithrimar och Caras Idhrenin äger en trejdedel var av gruvan. Men såklart kan även andra länder vara intresserade av gruvan och försöka göra vad de kan för att få ta del av den värdefulla mineralen. Vissa länder kanske väljer ett mer politiskt metod – kanske genom att förhandla till sig handelsavtal med någon av gruvans huvudägare, medan andra väljer mer tvivelaktiga metoder, exempelvis kanske hyr in rövarband för att råna transporterna.

Dvärgarna

Iserion har inlett ett samarbete med Zirthimar, de har skickat ingenjörer till Iserion för att bryta mineralen. De har även skickat en delegation adliga dvärgar, som har som mål att stärka dvärgarnas rättigheter i Iserion och stärka relationerna mellan de två länderna.

Alverna

Trots det alviska överfallet under sommaren 1422 har alvernas ställning i Iserion inte förändrats nämnvärt. Däremot har man skickat sympatisörer till de alviska upprorsmakarna till Celaonitgruvan så fort man anträffat dem. Det i sig är en dödsdom. På grund av de nu pyrande oroligheterna har de diplomatiska förhandlingarna mellan Iserion och Nela’thaënas tillfälligt gjort halt.

Den Undre Världen

Eftersom Celaonit är en väldigt värdefull och eftertraktad mineral, lockas alla typer av lycksökare till Iserion. Alla vill ta en del av möjligheterna kring fyndet, så även de mindre laglydiga medborgarna. Tjuvgillen har startats upp i Iserion. Smugglare, förfalskare och andra tvivelaktiga personer med suspekta ärenden flockas i den fria staden nu.

Rollspelstips  

Man kan jämföra Iserion och Karms relation som medeltida Frankrike och England. De som rollspelar Iserioner är ofta väldigt lojala till släkten Belsante, och har en stark negativ syn på alver. Om de är av annan åsikt håller det den oftast för sig själv, för att inte väcka missnöje bland sina fränder. Under de senaste åren har de varit med om mycket krig och förstörelse under Nicolaus Von Breslaus händer, vilket starkt påverkar deras relation till rikets styre.

Bilder

https://noahbradley.deviantart.com/art/Another-Castle-188072991

https://reneaigner.deviantart.com/art/Winter-s-Keep-351869751

https://www.artstation.com/artwork/JlKeD

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.