Mahadwen

Mahadwens vapen då rikets tre delar var förenade under Konung Medna
Illustration av Johan Sundman

Faktaruta

Allmän information

Kategori: Rike
Plats: Söder om Nela’thaënas, väster om Iserion
Klimat: Fyra årstider, milt och regnigt
Regioner: Meoras, Wendlym, Haedos och Medna
Andra namn: Hästfurstarnas land
Statsskick: Tre furstendömen
Regent: Eneron Meoldar i staden Wendylm, Anaewer Medna i Meoras och Caemir Stalr i Haedos.
Övriga ledare: Viktiga krigsfurstar
Huvudstad: Förr Mednas
Viktiga städer: Wendylm, Medna och Haedos

Övrig information

Invånare: Mahadländare
Folkmängd: 350 000
Språk: Mahadwesiska
Valuta: Silvermynt
Politisk situation inrikes: Ostabil
Politisk situation utrikes: Neutral
Bundsförvanter: Nela’thaënas
Religion: Erethilism (Tron på Skaparen som en kvinnlig gudinna vid namn Erethil)

Det största riket Meoras flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Mahadwen är ett grönt land bestående av stora öppna gräsbeklädda slätter. I huvudsak livnär befolkningen på jordbruk, boskap men framför allt att träna och sälja hästar. I flera århundraden var Mahadwen inte ett självständigt land utan tillhörde Nirai, tills världsrådet Cirkeln beslöt att Mahadwen skulle bli självständigt i andra tidsåldern för att undvika ett krig. Hästfurstarna styr idag över grässlätterna, och landet är i stort sätt delat i tre ätter och tre stora städer. De är i vanliga fall ett fredligt folk som brukar jorden och säljer hästar, som för tillfället krigar inrikes. Inga andra krigare i världen kan mäta deras skicklighet på hästrygg.

Historia

Medan länderna söder om Nela’thaënas alltid varit bebott av hästfurstarna var landet under många århundraden ockuperade av Kejsardömet Nirai. Mahadwen blev till sist självständigt efter Mahadwens frihetskrig år 620 i andra tidsåldern då Mahadwens furstar fick bistånd av riddarna från den nyligen grundade Drakordern från Kaelred, ett krig som gjorde drakriddarnas rykte legendariskt. Mednas hallar byggs i den sydöstra delen av landet och blir Mahadwens konungasäte och huvudstad.

Tyvärr var inte Mahadwens ledare helt överens om vem som skulle styra deras nya land, och kort efter Mahadwens självständighet fortsatte konflikter inom landet om vem som skulle styras. Familjen Medna hade starkaste finanser och kontakter, och med hjälp av drakriddare i deras tjänst lyckades de slutligen befästa sin makt som Mahadwens regerande hus. 

Under århundradena som följde var Mahadwen relativt fredligt, men inbördeskonflikter om vem som skulle styra Mahadwen uppstod igen mot början av 1220-talet i andra tidsåldern. Drakriddaren som då tjänade under familjen Medna hette Barthas, och konungen använde hans egenskaper för att kuva de övriga ledarna i riket under sitt styre.

Men under flera år av krig blev Barthas allt mer inåtvänd och bildade en väldigt mörk relation till konungen som han kände sig utnyttjad av, samtidigt som han inte kunde gå ur tjänst på grund av det avtal Drakordern gjort med hus Medna. Men till sist fick Barthas nog, eller blev galen som , och år 1228 AT förstörde Barthas i sin drakskepnad huvudstaden Mednas hallar i Mahadwen. Flera försök att dräpa Barthas misslyckas, och ännu idag vågar ingen närma sig platsen då det ryktas om att Barthas fortfarande slumrar inne i hallarna i bergen.

Efter att Mednas hallar förstördes och kungafamiljen dog har det inte funnits någon enhällig regent i Mahadwen. Istället är landet uppdelat i tre riken, alla under styret från regionernas största städer och deras furstar. De nuvarande regenterna är Eneron Meoldar i staden Wendylm, Anaewer Medna i Meoras och Caemir Stalr i Haedos.

Den enda orsaken till varför Anaewer Medna är furste i Meoras är för att han är en direkt ättling till den avlidne konungen Medna som dog flera århundraden sedan, ett namn som fortfarande bär tyngd i landet. Trots det har Mahadwen länge varit utan enhällighet och de tre rikena Wendlym, Medna och Haedos har länge krigat sinsemellan om makten över landet. För tillfället råder en orolig vapenvila mellan de tre städerna, som med jämna mellanrum bryts.

I vissa fall har en del av Mahadwens krigare allierat sig med alverna från Nela’thaënas för att hjälpa dem i krissituationer. Men i regel har de hållit sig utanför världspolitiken.

Riket Wendylms flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Folkets utseende

Mahadwens befolkning är ett stadigt folk, ofta med ljust, rött och ljusbrunt hår. Männen har ofta långt hår liksom kvinnorna.

Namn

Liksom i Karm tar man efter sin far som efternamn, exempelvis om ens far heter Aldyn blir ens efternamn Aldynsson eller Aldynsdotter.

Riket Haedos flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Samhälle

Mahadwens befolkning livnär sig i stort sätt på jordbruk, boskap och att träna och sälja hästar. Alla som vill ha en bra häst vet att de kan få de bästa i världen i Mahadwen. Befolkningsmängden är inte stor, vilket har lett till att många av kvinnorna också blivit krigare och som övrigt har samma rättigheter som männen.

Mahadwens hästfurstar

Mahadwens hästfurstar

Religion och traditioner

I Mahadwen dyrkar folket gudinnan Erethil, en religionskultur som de delar med alverna i Nela’thaënas.

Tron kallas för erethisk tro, eller erethilism, en trosutövare för ereit (plur. ereiter). Vid Spegelsjön i alvernas rike Nela’thaënas finns ett enormt tempel ägnat till Erethil som många vallfärdar till, medan små naturtempel oftast finns utanför byar och städer i Mahadwen. Erethil anses vara världens skapare och moder, som vakar över sin skapelse genom nattens och stjärnornas sken. 

Hästars betydelse för Mahadwen

Hästar är mycket vördade i Mahadwen, och den religiösa traditionen kretsar kring idén att hästar är gudomliga varelser med koppling till Erethil och himlavalven. Mahadwens befolkning tror att hästens ande helig och att den ger lycka och skydd till de som tar hand om dem. Ceremonier som involverar ridning, välsignelser av hästar och ceremoniella hästkapplöpningar. Oftast begravs hästen tillsammans med sin ryttare, och man tror att hästens själ leder ryttaren till Erethils stjärnor där förfädernas själar vakar över världen.

Årstidernas kretslopp

Mahadwens traditioner betonar den religiösa synen på livets cykliska natur och årstidernas skiftande. Folket hyllar de olika årstiderna och jordbrukets cykler, och tror att varje årstid representerar en annan aspekt av det gudomliga. De firar skördefester, solstånd och dagjämningar och utför böner och ritualer för att hedra naturens balans.

Förfädernas betydelse

Folket i detta rike hyser en djup vördnad för sina förfäder. De tror att deras förfäder vakar över och vägleder dem. Ritualer och ceremonier genomförs för att hedra och kommunicera med de avlidnas andar. Offer ges, förfäders helgedomar upprätthålls och berättelser om heroiska förfäder förs vidare genom generationer för att hålla deras minne vid liv. Varje barn lär sig sin familjeberättelse utantill, för att kunna föra den vidare till sina egna barn.

Pilgrimsfärder till Nen Siraniye

Erethils ljus tros reflekteras starkast om nätterna i Spegelsjön Nen Siraniye i alvernas skogar norr om Mahadwen, där hennes största tempel ligger. Hennes heliga vatten rinner genom Mahadwen på den västra delen av landet. En helig flod, som många besöker, badar i och utför riter för att rena sig, för att sedan resa längs med norrut till Spegelsjön.

Tapperhetskultur

Mahadwen har en stark krigarkultur, där det läggs stark tonvikt på tapperhet, ära och lojalitet. Folket ägnar sig i kampsport och stridsträning som en form av andlig disciplin där de och deras häst lär sig samspela. Ceremonier involverar framförande av uråldriga stridshymner och sånger, som åkallar välsignelser från Mahadwens legendariska krigshjältar och från förfädernas styrka och stöd.

Erethils emblem
Illustrerad av Johan Sundman

Militär styrka

Någon enhetlig militär styrka finns inte att tala om, men Mahadwens furstar har alla ett enskilt effektivt kavalleri till sitt förfogande. Strid på hästrygg är deras styrka och något att frukta, och deras bågskyttar på hästrygg är kända över hela världen. 

Mahadwen

I Mahadwen regnar det året runt, och gräset är tjockt och grönt även vintertid. Det är ett rätt platt land, utan större förändringar i landskapet som är täckt av gräs och åkrar.

Senaste händelser

Se tidslinjen

Allianser

Alverna i Nela’thaënas.

Rollspelstips  

De som rollspelar någon från Mahadwen bör besluta sig varifrån i Mahadwen karaktären kommer, för att besluta sig på vilken sida av konflikten de befinner sig ifall de skulle möta någon annan från Mahadwen i Talanrien. Alternativt kan de vara från en liten by som inte tillhör någon av hästfurstarna.

Bilder

https://www.deviantart.com/bakarov/art/Edoras-576512382

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.