Mahadwens hästfurstar

Mahadwens hästfurstars vapen
Illustrerad av Johan Sundman
De regerande hästfurstarna i Mahadwen
Staden Wendylm

Barahir Meoldar, född 1369 TT – Erin Eonala. född 1375 död 1417 TT

Deras barn:

Berach Meoldar, född 1396 TT
Belinda Meoldar, född 1399 TT
Bain Meoldar, född 1402 TT

Staden Meoras

Anaewer Medna, född 1399 TT

Staden Haedos

Caemir Stalr, född 1394 TT – Aeanwyn Eonoar, född 1397 TT

Efter att Mednas hallar förstördes och kungafamiljen dog har det inte funnits någon enhällig regent i Mahadwen. Istället är landet uppdelat i tre länder, alla under styret från regionernas största städer och deras regenter.

De nuvarande regenterna är Eneron Meoldar i staden Wendylm, Anaewer Medna i Meoras och Caemir Stalr i Haedos.

Mahadwen styrdes i århundraden i Mednas hallar under familjen Medna, men familjens styrka och rikedmonar försvann i och med att Mednas hallar förstördes. Den neda ordaken till varför Anaewer Medna är furste i Meoras är för att han är en direkt ättling till den avlidne konungen som dog flera hundra år sedan, ett namn som fortfarande bär tyngd i landet.

Trots det har Mahadwen länge varit utan enhällighet och de tre städerna har länge krigat sinsemellan om makten över landet. För tillfället råder en orolig vapenvila mellan de tre städerna, som lätt kan brytas vid vilket ögonblick som helst.

De tre hästfurstarnas flaggor
Illustrerad av Johan Sundman

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.