Människor

Människor

”Att försöka beskriva människor som ett folk är en nästintill omöjlig uppgift. Människorna har befolkat nästan hela världens yta, och deras kulturer, seder, utseende och trosföreställningar är lika olika som natt och dag. Inte ens tron på Skaparen förenar dem.”

Människorna är den största rasen i världen, som spridit sig till de flesta hörn i Talanrien. De är uppdelade i flera olika länder, med egna kulturer, religioner och utseende.

Förutom de människor nämna här finns det ett flertal småriken och små samhällen runt om i världen befolkade av människor.

Magiker förekommer bland människorna, och de barn som hittas skickas till akademin Caras Idhrenin som ligger i riket Karm. I genomsnitt föds en av femtio människor med magiska förmågor, medan hur starka deras förmågor är varierar kraftigt.

Ifall du som spelare har ett förslag till ett rike, eller samhälle, tveka inte att framföra dina idéer på Talanriens Discord!

Människor från Karm

Kungariket Karm ligger i den östra delen av världen, och är det tredje största riket i världen. Hus Thaldwin har för tillfället makten, under kung Sandors och drottning Selenes styre. Det är härifrån romantiska och förskönade berättelser om riddare som kämpar mot det onda i sin stora kärleks namn kommer.

I verkligheten är Karm fyllt med många små riken styrda av olika släkter som kämpar om makten i riket. Dessa furstar och furstinnor, samt övrig adel, betalar skatt till kungafamiljen, och likaså är skyldiga landets regent sin trohet.

Folket i Karm kallas oftast för Karmaner. De har oftast brunt, blont och ibland rött hår. Alla dessa adelsfamiljer, med sina riddare och krigare, lyder under Karms kungafamilj som styr från huvudstaden Hannadon. Staden är nästan helt byggd i vit sten och ligger vid den södra delen av sjön Nír där världens största akademi för magiker ligger. I Karm är det guden Athal man tillber.

Läs mer om Karm här!

Människor från Iselem

Konungariket Iselem ligger vid Talanriens sydöstra kust söder om Harmasöknen. Det är ett väldigt varmt och torrt land med lite växtlighet som domineras av ökenklimat, med grönare och bördigare områden i rikets västra del. De flesta av Iselems städer ligger längs med kusten, även huvudstaden Thel Shaen som kallas för kustens juvel. Städerna vid kusten är vackra och ljusa, för det mesta byggda av soltorkad lera, i vissa undantag sten, och folk går vanligtvis i sandaler snarare än stövlar och skor.

Folket har ofta ljusbrun eller mörk hy och klär sig ofta i ljusa och färggranna kläder. Huvudduk, turban och långa lösa kläder hör till kulturen på grund av den starka solen och hettan men under de kalla nätterna måste man ha tjockare kläder. De flesta har mörkt hår och mörka ögon.

I Iselem styr drottning Akila Tenir, vars släkt regerat sedan landets grundande tusentals år sedan. De anses vara guden Sharahs ställföreträdare, och landet i sig är väldigt troende och religiöst. Landet har en väldigt stark krigarkultur och således en stark armé, och under de senaste åren har drottning Akila steg för steg befäst sin makt och spridit ut rikets gränser, vilket skapar en hel del oro i grannländerna.

Läs mer om Iselem här!

Människor från Kaldrland

Kaldrland är nordfolkets rike som styrs av släkten Ulfhedna. På den norra kontinenten ligger det vilda, otämjda, mystiska och mytomspunna Kaldrland, känt som ”Nordfolkets rike” eller ”den kalla norden”. Landet styrs av hårda människor uppvuxna i ett land som ständigt prövar ens uthållighet med sitt karga klimat. Varelser som låter som något från barnberättelser och legender är verklighet och vardag i Kaldrland, hela kontinenten är bosatt av märkliga väsen som inte hittas någon annanstans i Talanrien.

Folket är längre och starkare än de flesta andra människor i världen, och både kvinnorna och männen har ofta långt hår – ofta flätat. Deras kläder är ofta gjorda av grovt linne eller päls och många tatuerar sina kroppar med runor eller gudarnas symboler, och så gott som lika många kvinnor är krigare som män.

Liksom landet är människorna vilda och hårda men ändå disciplinerade och väldigt mån om familj och heder medan de dyrkar gudar främmande för de i södra Talanrien. Runtom i världen talar man ofta om Kaldrland med fruktan och mytomspunnen vördnad. Deras seder och sociala beteende anses ofta vulgärt och ofint ur de södra högkulturernas förfinade perspektiv.

Kaldrland är uppdelat mellan jarlarna. Varje klan eller släkt har ett överhuvud och den främsta av dessa agerar som jarl i sina områden och styr. Jarlarna har under århundradens lopp ständigt stridit om positionen som nordkonung eller drottning – den som styr över hela norden och alla klaner och jarlar. Regentens säte ligger i Frostheim som är Kaldrlands största stad. Den andra största staden är Tinderstad, belägen vid de sydvästra delarna av Kaldrland vid Irsim bukten, som är nordmännens största hamnstad varifrån de flesta handelsförbindelser söderut går.

Här dyrkar man de mystiska asagudarna som är konstant närvarande i Kaldrländarnas tal och berättelser, och många vällfardar till trons största tempel Draumrheim som ligger långt öster på kontinenten.

Läs mer om Kaldrland här!

Människor från Nirai

Nirai, även känt som det heliga kejsardömet, grundades år 1025 i första tidsåldern av folkstammar som kommit över havet västerifrån några århundraden innan och bosatt sig runt om i vad som idag är Nirai.

Kejsardömet styrs av kejsaren Hide Deithal, i huvudstaden Masei. Det är en kultur vars tankesätt rör sig mycket runt filosofi, inre frid och ära genom att hedra sin familj med rätt val.

Förutom kejsaren styrs kejsardömet av reigonala krigsherrar som bär titeln Laosin som är svurna att tjäna kejsaren. Deras krigare kallas för Sinlai och är kända världen över för sin precision och vassa klingor, och är svurna att skydda sina krigsherrar.

Niraierna har sneda ögon ofta svart hår. Nirais folk är ett väldigt traditionsbundet folk med starka könsroller och där artighet och heder är bland de starkaste dragen. Vid nederlag väljer krigarna oftast självmord framför att leva i skam. En värd måste alltid ta hand om gästerna med yttersta respekt, och aldrig tala om egna bekymmer och problem inför andra. Den starka lojaliteten folket har till kejsaren börjar redan i barndomen med berättelser och lärdomar om kejsarnas liv och dygder.

Religionen Sei är nära relaterad till de övriga skaparreligionerna, så som Athalism, där Skaparens ansikte anses vara solen och för att vara så nära Skaparen som möjligt byggdes huvudstaden Masei på det högsta berget i landet. Kejsaren är Skaparens ställföreträdare.

Läs mer om Nirai här!

Människor från Iserion

Furstendömet Iserion är ett autonomt furstendöme, som förr i tiden brukade tillhöra Karms kungarike. Ungefär tusen år efter att Karm grundades, uppstod den största inbördeskonflikten sedan rikets grundande som ledde till att furstendömet Iserion slog sig fri från Karms gränser.

Fursten Demerin Belsante i Iserion separerade klyftan mellan de två rikena ännu mer i andra tidsåldern genom att ta tullar av resenärer och handlare för att samla in pengar för sin armé. Samtidigt började de bygga en enorm port vid bergspasset väster om Iserion som senare blev kallad Järnporten för att ytterligare befästa sin kontroll över landsvägen, samt behålla sin kontroll över området.

Även om Karm och Iserion har mycket kulturellt gemensamt är relationerna kyliga även efter alla dessa år. Likaså är relationerna med alverna i väst väldigt kyliga, då Iserion några år tidigare inledde en offensiv på alvernas skog för att få tillgång till de värdefulla resurserna skogen erbjöd. Denna serie av konflikter har lett till att de alver som bodde i Iserion fått lida väldigt mycket i en storm av propaganda och hat.

Ännu idag styrs furstendömet av Hus Belsante.

I Iserion delar man religionen med Karm, och tillber Athal.

Läs mer om Iserion här!

Människor från Mahadwen

Mahadwen är härstfurstarnas land, förr ett förenat rike men nu splittrat mellan tre hus. Mahadwen är ett grönt land bestående av stora öppna gräsbeklädda slätter. Befolkningen är ett stadigt folk, ofta med ljust, rött och ljusbrunt hår. Männen har ofta långt hår liksom kvinnorna.

I huvudsak livnär befolkningen på jordbruk, boskap men framför allt att träna och sälja hästar. I flera århundraden var Mahadwen inte ett självständigt land utan tillhörde Nirai, tills världsrådet Cirkeln beslöt att Mahadwen skulle bli självständigt i andra tidsåldern för att undvika ett krig.

Hästfurstarna styr idag över grässlätterna, och landet är i stort sätt delat i tre ätter och tre stora städer. De är i vanliga fall ett fredligt folk som brukar jorden och säljer hästar, som för tillfället krigar inrikes om makten. Inga andra krigare i världen kan mäta deras skicklighet på hästrygg.

I Mahadwen tillber man liksom alverna den kvinnliga gudinnan Erethil.

Läs mer om Mahadwen här!

Människor från Kaelred

Kaelred är en republik med folkvalda ledare som har sitt ursprung i ett flertal adelssläkter med flera magiker i Iserion och Karm som hade en fascination och strävan efter de vilda drakarnas makt och skräckinjagande respekt. Under flera år experimenterade magikerna från släkterna i slutet av andra tidsåldern med kraftfull magi i hemlighet med experiment som ledde till att ett nytt släkte skapades; ett draksläkte där magikerna själva och deras försöksobjekt fick flera av drakarnas magiska egenskaper. Vissa fick till och med förmågan att byta skepnad till en drake.

Rikets mer unika aspekt är att kungahuset och några bland den övriga högadeln och deras släkt i riket har förmågan att skifta från mänsklig skepnad till drakskepnad, och därför kallas de för drakfolket. Detta är en hemlighet som de flesta håller tyst om, i rädsla för att bli jagade och hotade på grund av fruktan man har för drakar i världen.

De grundade ett eget rike för att inte bli förföljda, och under andra tidsåldern fungerade deras drakriddare som fredsbevarare i hela världen. Men efter att den ökände drakriddaren Barthas förrådde och förgjorde Mahadwen blev de jagade.

Folket härstammar ursprungligen från Karm och Iserion, och har ofta blont, svart, brunt eller rött hår. Staden Kaelred är en vacker stad vid Västbukten, samtidigt som staden har det öppna havet framför. Staden är byggd i sten och är en av de finare och kanske mer moderna städer bland människorna eftersom deras grannar, alverna i Älvskogen, haft sin hand i bygget. Enligt dem själva är de ett väldigt civiliserat samhälle – med en gnutta högfärdighet.

De flesta utanför Kaelred tror bara att riket lever på gamla anor och gammal tradition gällande drakarna, men invånarna vet bättre och håller deras hemlighet nära sina hjärtan, och även om ordet spills ses det mer som folktro utomlands.

Även här har alvernas tro på Erethil slagit rot, och är den vanligaste gudinnan man tillber.

Läs mer om Kaelred här!

Människor från Barastar

Barastar är ett litet rike dolt i bergen. Högt uppe på Snötopparnas berg bor människorna från Barastar. Det är ett dolt rike där människor som en gång bodde i Tharmad lever i frid från sitt mörka förflutna. Barastars folk är de som överlevde Tharmads fall då de döda reste sig ur sina gravar och förvandlade det en gång stora riket till en fruktans plats.

De är ett simpelt folk med en stark ledare vid namn Gharf som tillsammans med sin hustru Renn styr folket. Barastars befolkning hör till de bästa jägarna och de fysiskt mest starka människorna i världen. Det primitiva, karga, kalla och hårda landskapet i bergen har gjort dem hårda och härdade i miljön där bara de starkaste överlever. Andra folk i världen brukar enkelt kalla dem för barbarer.

Barastars befolkning är i medeltal längre och starkare än de flesta människorna i Talanrien, och i och med den konstanta kalla miljön är de vanligtvis klädda i pälsar. Vanligtvis är både männen och kvinnorna lite mer robusta och muskulösa än vad de flesta människorna är på grund av den överlevnads- och krigarkultur de byggt upp.

I Barastar har man övergett tron på Athal som fanns i  Tharmad, och tillber istället gudinnan Nenna.

Läs mer om Barastar här!

Människor från Märehn

(Bidrag från spelaren Morrikai)

Märehn är ett ogästvänligt land som ligger norr om Karm. Riket var länge en vasallstat till Karm, trots deras kulturella olikheter, men har nyligen blivit självständigt.

Märehn styrts ytterst av dess markgreve en man med absolut makt i förläningen. På grund av landets konfliktladdade historia och att de gränsar mot vildmarken i norr har dess markgrevar antingen varit brutala och hänsynslösa ledare eller väldigt kortvariga ledare. Till sin hjälp har de duman, ett råd bestående av landets viktigaste präster och boyarer. Prästerna sitter med i rådet då de spelar en oerhört viktig och inflytelserik  roll som domare i landet. Då Märehns lagar bygger på religiösa dogmer och urgamla tradtioner som dess makrgeve kan göra lite för att ända på.

I Märehn har man likt i Karm den athalska tron men den skiljer sig starkt på flera punkter. Den första och främsta är tron på att Märehns folk är de utvalda då Athal sände sin dotter Matka (blodsjungfrun) till dom och att hon i tider av nöd har återkommit. Kring Matka har en hel kult växt fram med en tillhörande väldigt stark helgondyrkan som fått ett större fokus än Athal själv.

Läs mer om Märehn här!

Övriga riken och samhällen

I Harvadar, ett bördigt och varmt område väster om Iselem, bor människor utspridda i flera olika småriken och städer.

I Tarnaqs ruiner, runt omkring den forna huvudstaden Estharon, bor det forna rikets ättlingar som i dagens läge är utbygdsjägare och vildmarksmänniskor.

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.