Kejsardömet Nirai

Nirais vapen
Illustrerad av Johan Sundman

Faktaruta

Allmän information

Kategori: Kejsardöme
Plats: Den västa delen av världen
Klimat: Fyra årstider, väldigt kalla vintrar och relativt varma somrar
Regioner: Nirai och Telkar
Andra namn: Solriket
Statsskick: Kejsardöme
Regent: Kejsaren Hide Deithal
Övriga ledare: Kejsarens rådgivare och regionala ledare som bär titeln Laosin
Huvudstad: Masei
Viktiga städer: Seiwan, Telkar, Seion

Övrig information

Invånare: Niraianer
Folkmängd: 1 500 000 (200 000 i huvudstaden)
Språk: Niraianska
Valuta: Deichen
Politisk situation inrikes: Stabil
Politisk situation utrikes: Neutral
Bundsförvanter: Kaelred
Religion: Sei (Dyrkan av solguden)
Nirai grundades under första tidsåldern

Nirais flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Nirai, även känt som det heliga kejsardömet, grundades i första tidsåldern av folkstammar som kommit över havet västerifrån några århundraden innan och bosatt sig runt om i vad som idag är Nirai. Kejsardömet styrs av den unge kejsaren Hide Deithal, i huvudstaden Masei. Det är en kultur vars tankesätt rör sig mycket runt filosofi, inre frid och ära genom att hedra sin familj med rätt val.

Förutom kejsaren styrs kejsardömet av regionala krigsherrar som bär titeln Laosin som är svurna att tjäna kejsaren. Deras krigare kallas för Sinlai och är kända världen över för sin precision och vassa klingor, och är svurna att skydda sina krigsherrar.

För en Niraian är det av yttersta vikt att vara vänlig, och aldrig visa svaghet eller ilska och alltid ha full kontroll över sina känslor och ansiktsuttryck. En person som inte kan styra sina känslor kan ej heller tas på allvar. I hela riket idkas olika kampsporter i munkkloster, där meditation och fysisk kondition ska hjälpa en finna inre frid. De olika skolorna som lär ut stridskonst och meditation men tangerar alltid i någon form riksreligionen Sei. Religionen Sei är nära relaterad till de övriga skaparreligionerna, så som Athalism, där Skaparens ansikte anses vara solen och för att vara så nära Skaparen som möjligt byggdes huvudstaden Masei på det högsta berget i landet. Kejsaren är Skaparens ställföreträdare.

Historia

Varifrån Niraianerna ursprungligen kom är okänt, eftersom det inte förts någon typ av skriftliga källor på deras resor från den tiden. Kejsardömet regeras av en kejsarfamilj med lång historia som regerat Nirai i över tvåtusen år, med den nuvarande regenten Hide Deithal på tronen.

I början av andra tidsåldern föll Nirai för en rad organiserade attacker av orkklanerna från norr. Orkklaner som terroriserade landsbygden var inget nytt, men då det visade sig att orkerna hade samlats under en ledare och tog över massiva områden inleddes många år av krig som kallas för Orkkriget. Efter att orkerna kuvats av Nirai och deras allierade lät kejsaren Orthon Deithal bygga den stora Orthonmurenför att skydda riket från yttre hot.

Världspolitiskt är Nirai känt för sin handel, och de har den största flottan i världen. Resande Niraianer kan hittas i de flesta städer med hamnar, och ändra fram tills att handelsstaden Celeras grundades hade Niraianerna rätt långt monopol på sjöhandeln. Sjöhandeln idag är mer komplicerad då Niraianer och handlare som representerar olika gillen från Celeras reser över haven och konkurrerar varandra. Den stora andelen sjöhandel som görs på haven gör att pirater med bas i öarna sydväst om Nirai fortsättningsvis är en nagel i ögat för Nirais handel.

Under århundradena som gått har det varit många inbördeskonflikter i Nirai, men trots det har kejsarfamiljen Deithal styrt riket i över tvåtusen år.

Kejsarfamiljen
Deithals flagga
Illustrerad av
Johan Sundman

Folkets utseende

Niraierna har sneda ögon, ljus hy och svart hår som ofta är långt. Sinlaikrigarna låter sitt hår växa och klipper endast av de om de blir besegrade i strid. Destu längre hår, som hålls uppe i knut, visar ens skicklighet som krigare. Kläderna är oftast färgglada och långa, som ger utrymme för rörlighet.

Nirais kejsare Zaekan Deithal

Namn

De namn vanligt folk bär följs alltid av till vilken Laosin (krigsherre) man tillhör. Exempelvis om en vanlig man vid namn Tako är uppvuxen i Seiwan där Laosin Tel Zhaso styr blir han Tako i Zhaso där i betyder “från”. Adelsfamiljer hör till klaner, och har sitt givna namn och klannamnet som ett efternamn.

Samhälle

I Nirai är det viktigaste som finns att alltid utanför sitt hem ha full kontroll över sig själv och sina känslor. Man ska samtala med lugn samtalston, och ett lugnt ansiktsdrag. Nirais folk är ett väldigt traditionsbundet folk med starka könsroller och där artighet och heder är bland de starkaste dragen. Vid nederlag väljer krigarna ibland självmord snarare än att leva i skam.

En värd måste alltid ta hand om gästerna med yttersta respekt, och aldrig tala om egna bekymmer och problem inför andra. I Nirai finns gästvänliga invånare som gärna bjuder okända på mat och gästrum. Enligt traditionen måste dock gästen ge värden en liten gåva som ett tecken på sin uppskattning. Pengar går naturligtvis bra men anses inte ha samma värde som en gåva i form av ett föremål. Fyrverkerier är också en känd Niraisk uppfinning.

Den starka lojaliteten folket har till kejsaren börjar redan i barndomen med berättelser och lärdomar om kejsarfamiljernas liv och dygder.

Likaså är disciplin och arbete värderat över annat och således är folket väldigt flitigt. Man strävar alltid efter perfektion i det man gör. Exempelvis en Sinlaikrigare kan dedikera hela sitt liv till att bli perfekt inom svärdskonst, på samma vis som en Seimunk kan ägna hela sitt liv till att finna total frid och tomhet i sitt sinne.

Könsrollerna är rätt definierade i Nirai, eftersom männen gör militärtjänst vid fjortonårs ålder. Många av dem förblir i sin Laosins tjänst efter den obligatoriska tjänstgöringen. Detta betyder så klart inte att kvinnor inte kan lära sig strida. Även om de inte blir kallade till armén är det många kvinnor som ägnar många år i något av Seitemplen och lär sig kampsport.

Folket dyrkar Skaparen vars ansikte anses vara solen och för att vara så nära Skaparen som möjligt byggdes huvudstaden Masei på det högsta berget i landet. Runt om i Nirai finns flera tempel ägnade åt Skaparen och solen. Dessa sköts och bebos av fridfulla Seimunkar som ägnar den mesta av tiden åt fridfull meditation, filosofi, kampsport och målet att uppnå ett stilla sinne och full kontroll över sin kropp. Liksom dem ägnar de flesta medborgarna sig åt meditation och strävan efter ett lugnt sinne.

Den viktigaste dagen i landet Nirai är solens födelsedag. Denna dag markerar även det nya året och firas på sommarsolståndet, den längsta dagen på året. På den här dagen anordnas stora karnevaler runt om i landet fyllda med fyrverkerier och folk utklädda till personer från sagorna.

Seis emblem
Illustrerad av Johan Sundman

Nirais kejsarfamilj

Hus Deithal

Religion och traditioner

Huvudstaden Masei byggt på landets högsta berg, kallas för solens stad och är en plats folk besöker i vallfärd samt bosätter sig i för att komma så nära Skaparen som möjligt, då solen anses vara Skaparens ansikte. Det är även där kejsarfamiljens palats ligger, och eftersom kejsaren anses vara skaparens och solens ställföreträdare och fysiska form på jorden är staden en plats för vördnad. I regel ägnar man flera timmar i dagen till att tillbe Sei, alltså solen, och då vänder man sig oftast till Masei. Bönerna är lika mycket böner som meditation, och Seimunkarna ber oftast medan de utför komplicerade akrobatiska rörelser.

Soluppgångsmeditation

Varje morgon går folket i Nirai ut för att hälsa på den uppgående solen och delta i en kollektiv meditation. Denna övning hjälper dem att anpassa sina energier med solens gudomliga väsen och hitta inre frid.

Seis välsignelse

På sommarsolståndet håller kungariket en storslagen festival för att hedra Sei och fira årets längsta dag. Festivalen inkluderar färgglada processioner, kampsportsdemonstrationer, musik, dansföreställningar och erbjudanden av frukt och blommor.

Härskarens kröning

När en ny kejsare eller kejsarinna kliver upp till tronen äger en majestätisk kröningsceremoni rum. Det börjar med en högtidlig ritual där kejsaren smörjs med heliga oljor. Ceremonin kulminerar med att kejsaren får en symbolisk gyllene krona, vilket betecknar dennes status som den dödliga förkroppsligandet av Sei.

Kampsport

I Nirai utövas en mängd olika kampsporter som går ihop med meditation och inre frid. Som en hyllning till kampsportstraditionen hålls ett årligt evenemang där krigare från olika regioner i kejsardömet tävlar i en rad utmaningar. Dessa prövningar testar deras fysiska förmåga, mentala disciplin och andliga styrka. Evenemanget visar upp rikets hängivenhet till både kampsport och andlig utveckling.

Lyktfestival

Under vintersolståndet, när dagarna är som kortast, firar kungariket Lyktafestivalen. Färgglada lyktor hängs upp i städerna och lyser upp gatorna med varmt ljus. Människor släpper lyktor som seglar mot natthimlen, som symboliserar deras hopp och böner för återkomsten av längre dagar och styrkan i Seis ljus.

Tempelpilgrimsfärder

Trosutövare gör pilgrimsfärder till de heliga templen som är utspridda över riket. Dessa tempel är arkitektoniska underverk och fungerar som fristad för harmoni samt andlig upplysning. Pilgrimer mediterar, ber böner och söker vägledning från de bosatta munkarna, som betraktas som väktarna av gammal visdom.

Drakbåtar

För att hedra Seis mytomspunna drakföljeslagare håller Nirai en årlig drakbåtstävling på kungarikets floder och sjöar. Deltagarna tävlar i vackert tillverkade långa båtar, paddlar med synkroniserad rytm och tävlar i takt med trummor. Rasen representerar enhet, styrka och harmoni mellan människor och de himmelska varelserna i Talanrien.

Militär styrka

Krigsherrarna, alltså Laosinerna, är de som tränar kejsarens armé genom att träna upp alla män i de områden de styr över. Sinlaikrigarna är kända för exceptionell svärdsteknik och bågteknik, och skjuter med enorm precision på hästrygg. Alla män tjänar fem år i tjänstgöring från och med att de fyllt 14.

Likt många andra länders krigsmakt är Nirais armé baserad på beridna soldater, fotsoldater och bågskyttar. De beridna soldaterna har tyngst rustning men den är byggd på ett helt annat sätt än exempelvis Karms riddares rustningar av metall. Niraiernas rustningar är designade för att skydda de mest vitala delarna av kroppen men också för att det ska vara lätt att röra sig i dem och är läder i olika starka färger. Kejsardömet befinner även en av världens största krigsmakter och utan tvekan den största krigsflottan.

Nirai

Nirai har väldigt varierande terräng eftersom det är så stort, men de flesta platserna är gröna och lummiga, med vackra dalar, bäckar och skogar. Vid kusten finns bördiga slätter och stora städer som livnär sig på fiske och odling. I Seiwandalarnas bördiga slätter odlas mat åt hela den enorma befolkningen. Landet är omgivet av hav i alla vädersträck utom norr mot inlandet. Sjöfart är därför en viktig del av den Niraiska kulturen. I nord och väst omges landet av bergskedjan Haratchasu där reptilliknande drakar lever – dock mycket mindre till storlek än drakarna i Kaldrland. Gamla legender och sagor i Nirai talar om drakryttare, men redan de små reptildrakarna är ovanliga och drakryttarna anses inte vara mer än myter och legender. I landets västra del ligger de stora Seionskogarna där älvor och andra sagoväsen enligt befolkningen lever, och oftast håller man sig borta därifrån. Landet är i stort sett väldigt grönt och lummigt med vackra lövskogar, vattendrag och gröna kulliga fält som antar vackra färger under hösten. Under vintern tenderar det bli aningen kyligare i Nirai och ett lätt snötäcke på någon centimeter kan täcka landet.

Huvudstaden Masei kan nås med båt genom västbukten genom att segla uppför kejsarfloden som går genom den vackra gudomliga Maseiskogen – eller att ta sig på fots upp för berget staden står på.

Senaste händelser

Se tidslinjen

Allianser

En lös handelsallians i Västbukten med Älvskogen, Kaelred och Celeras.

Rollspelstips  

Rollspelare från Nirai kan ha i åtanke den totala vördnad man i regel har för kejsaren, som man ser som Solguden i en dödlig skepnad. Om man rollspelar politiskt kan man fundera på om man vill stå på den unga kejsarens sida, eller emot honom. 

Bilder

https://www.artstation.com/artwork/XOQLw

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.