Sael Hwindâle

⋆ Sael Hwindâle ⋆

 

Kön: Man.

Ålder: Ett par hundra år eller två, det är inget Gael finner viktigt att beakta.

Längd: Snäppet under ett halvt huvud kortare än den allmänne högalven.

Tyngd: Smärt och gracil är det som skulle beskriva honom lämpligast i det här fallet.

Ögonfärg: En mild och behaglig ton av violet.

Hårfärg: En märker direkt att håret en gång varit färgat i en röd nyans, just då det blonda redan har växt ut en del.

Födelseort: Nela’thaënas huvudstad, Dal’elath

Folkslag: Högalv

Lojalitet: Riket där han härstammar från, Nela’thaënas. Han är givetvis också mycket lojal gentemot sin mästare.

Civilstånd: Singel.

Biografi

Sael har alltid fått höra att en stjärna föll över himlen den iskalla natten han föddes, vilket hans morfader Huirin förklarade var ett omen från Erethil om familjens besvarade önskan. Sangwa och Omharel hade länge försökt att ge liv till ett barn som är deras eget, och till slut lyckades de – Sael var född. 

 

De magiska krafter Sael besitter upptäcktes liksom många andra magiskt begåvade individer vid tidig ålder. Familjen hade haft ett ungt träd i mitten av sin residens som Sael ofta vistades vid och det som hände då var att trädet började förbereda sig inför sin vintervila, det vill säga löven ändrade färg och föll ned till marken, trots det att det inte var varken höst eller vinter, utan mitt under sommaren. Det var väl känt att magi påverkade de olika årstiderna på ett eller annat sätt i Nela’thaënas, alltså var det den unge högalvens instabila magi som rubbade den magiska effekten som påverkade säsöngen just kring trädet.

Morfadern Huirin, som var en respektabel och fristående magiker accepterad av hovet tog på sig uppgiften att skola Sael inom kurativ och skyddande magi. Det här innebar att han avträdde som representant för familjen och lät istället sin dotter Sangwa ta platsen i drottningens hov. Fadern var yrkesverksam alkemist inom akademin och skolade lärlingar i olika typer av alkemi och örtlära. Han lät ofta Sael ta del av undervisningen vid sidan av sin magiskolning.

Hans, däremot, moder hade alltid varit lite egendomlig. Hon var oftast upptagen med ‘sitt arbete’, som uppenbart inte hade med hovet att göra. Det var när Sael hade nått mogen ålder då hon berättade om sin fallenhet för blodsmagi, och även en fascination för demontillbedjan. Det här faktumet var inget som anmärkningsvärt påverkade Sael, inte förrän hon blev upptäckt när hon offrade sin man, Saels fader, för att försöka öppna en passage för demoner. Försöket baktände helt, och en demon hade istället manifesterats i hennes kropp – hon hade blivit besatt.

Det hade tagit flera dagar av utdrivning som bedrevs av de skickligaste magikerna från akademin för att råda bot på demonen. Efter tog hon till rättegång och hade blankt erkänt sitt brott: mordet på sin make och beblandning med demoner. Hon blev genast fängslad för att försona sitt brott, men hon kunde aldrig försona att hon driven in hela familjen Hwindâle i århundraden av skam och misstro. Familjen blev numera känd som adelshuset vars representant brukade smutsig blodsmagi och försökte samverka med demoner.

Då återstod bara Sael och Morfader Huirin kvar av familjen, samt ett ringa antal syskon till vardera av Saels föräldrar, ingen som längre alls är angelägen att hålla kontakten. Det tog väldigt många år innan familjen fick tillbaka sin plats som representant i hovet, vilken återtogs av Huirin igen. Ingen i hovet respekterar eller högaktar familjen längre, vissa högalver tenderar att vara långsinta trots allt.

Utseende

Med de glittrande ögonen och det lismande leendet som oftast klär hans nuna välkomnar Sael främlingar in i sin krets av bekanta. Vid konversationer lyfter han sin definierade käke för att visa sitt intresse i form av ett par bejakande nickningar som får hans långa hår att lättsamt svaja mot hans bröstkorg.

Sael är oftast klädd i tunn och lössittande utstyrsel. Det mest frekventa plagget han oftast är sedd i är en blekröd kappa som sträcker ned till hans anklar med stora klockärmar.

Personlighet

Det är i synnerhet svårt att dechiffrera hans karaktär ur en bekants synvinkel, men de flesta skulle betrakta Sael som väldigt artig och karismatisk, vissa skulle till och med påstå att han har ett honungslent och tillgjort sätt att kommunicera och på. De som känner honom lite bättre skulle däremot istället hävda att han är tålmodig, slug och målinriktad, vilket i sin tur leder till att han bär sin fasad för att göra livet lättare för sig.

Familj

Sael tillhör det föga men anrika huset Hwindâle, vars antal av medlemmar drastiskt minskats under de senaste århundradena på grund av ärftlig infertilitet.

Under tiden då Sael levde med sin familj så bestod den av honom, hans två föräldrar (Sangwa och Omharel) och även hans morfader. Det var i stora drag morfadern Huirin han spenderade sin tid med under sin uppväxt.

 

Egenskaper och förmågor

Sael är tränad inom läkande och skyddande magi, och är även för nuläget lärling hos en annan högalv, där han blir skolad i avvärjningsmagi.

I samklang med hans historia så har han även ärvt hyfsade kunskaper inom örtlära och alkemi från sin faders profession.

Svagheter

Eftersom hans släktnamn har blivit ökänt och evinnerligen nedsvärtat på grund av moders handlingar så har de som känner till familjen svår att inte hysa förakt eller ha förutfattade meningar eller misstankar om de andra i familjen.

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.