Slaget om Loradon avgjort

Flera månader sedan erövrade demonen Ayperos den viktiga staden Loradon i Karm med en armé av vampyrer, vilket effektivt avslutade majoriteten av handeln västerut längs med landsvägarna. Staden låg på Karms västra gräns mot Iserion, och var delvis deras yttersta försvar, samt kontroll över landsvägarna.

Trots att Sandors vasaller, och framför allt Märehn var motvilliga till denna attack hittade de till sist gemensam grund. Denna ovilja berodde framförallt på att kung Sandor allierat sig med hus Saelorian, en släkt bestående av vampyrer i Karm, som svurit sin trohet till Karm för att hjälpa dem besegra Ayperos. Efter en lång kampanj där konung Sandor och Nicolaus von Breslau kämpat för att förenade Karms och Märehns trupper mot denna fiende marscherade de med sina arméer till staden för att ta tillbaka den. Sandor lämnade Karms styre i drottning Selenes händer under kampanjens gång, och tog med sig sin son Prins Rheon för att han skulle få erfarenhet av krig.

Attacken inleddes med katapulter på stadens västra sida för att avleda fiendens uppmärksamhet från den östra sidan där utvalda Kaldrländska krigare ledda av prinsessan Maeve från Kaldrland hade i uppdrag att öppna portarna. Tillsammans med vampyren Aethriatan Saelorian som svurit sin trohet till konung Sandor för att hjälpa Karm besegra Ayperos med sin expertis om vampyrernas förmågor. Aethriatan och Aetas Saelorians dotter Nenya hade dessutom svurit sin trohet till Ayperos, och blivit hans högra hand, och deras mål med att bistå Karm var även att kunna rädda Nenya.

Till sist lyckades Maeve och hennes trupper öppna portarna, och Märehns kavalleri spelade en stor roll i att hjälpa dem inta staden, och inte långt senare kunde invasionen påbörjas i sin helhet då Karms trupper tillsammans med Kung Sandor intog staden. Då murarna på den västra sidan föll invaderas staden även av Märehns trupper ledda av Nicolaus von Breslau.

Mycket blod spilldes, och det dröjde inte länge innan de märkte att Ayperos omvänt hela stadens befolkning, även barnen, till monstruösa fiender som attackerade utan rädsla eller smärta. Under striden byggdes ett band av respekt mellan Märehns och Karms ledare som inte funnits där innan, och deras styrkor pressade effektivt in i staden.

Under ett kort ögonblick höll Karms konung på att bli förintad i stormen av fiender, men Nicolaus von Breslau offrade sitt liv för att rädda honom och förgöra en stor del av fienderna med Märehnsk magi med vilken de samlade själarnas energi från alla de han dräpt under sitt liv. Kostnaden var hans eget liv.

Medan Märehns och Karms trupper stred för att förgöra Ayperos armé hade Maeve tillsammans med monsterjägaren Arand tagit sig till stadens centrala utkiksplats där Ayperos hade full översikt över striden, i hopp om att kunna förgöra honom och avsluta slaget snabbt. De fick oförväntad hjälp av en mystisk varelse bestående av ljus, som sade sig vara Ayperos dotter, och tillsammans lyckades de såra och skada honom. Men innan de hann avsluta det skickade Ayperos sin högra hand Nenya för att slutföra deras plan.

I stadens katakomber hade Ayperos och Nenya placerat en otalig mängd explosivt krut som de antände, som fick hela staden att falla ihop och förintas i ett inferno av eld, aska och sten. Det hela hade varit en fälla för att lura in så stor del av Karms och Märehns trupper som möjligt, för att i ett drag kunna försvaga deras riken så mycket som möjligt. En stor majoritet av Karms armé förstördes, men med hjälp av Märehns präster lyckades kung Sandor och Märehns befälhavare Vasilij fly ut ur den brinnande staden tillsammans med en stor del av Märehns trupper.

Nenya och Ayperos lämnade staden innan den gick under, för att återhämta sig och planera nästa drag mot sina fiender.

Resultatet är ett väldigt försvagat Karm och en enorm prestigeförlust för kung Sandor, som nu har otaliga döda på sitt samvete och en betydligt mindre armé. De politiska konsekvenserna kommer att vara dyra, både för relationen mellan Karm och Märehn, men även i den interna politiken i landet, så väl som utrikespolitiska konsekvenser. Vem kommer att leda Märehn efter Nicolaus von Breslaus, och vad sker med Iserion som ligger under Märehns kontroll?

Prinsessan Maeve hade lovat att bistå Sandor i kriget med löftet om att Karm skulle förstärka Maeves fars krigare i inbördeskriget i Kaldrland. Med Karm så försvagat som det är kan det bli svårt för Sandor att fylla sitt löfte.

 

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.