Arand

Post has published by Amdir
Arand föddes i den lilla byn Elfdell i Karm. Då han bara var några år gammal förstördes hans by som en av många i en en landstvist mellan två av Karms större Hus. En man vid namn Eremas från Grå gillet som befunnit sig i byn på ett uppdrag fann Arand i byns aska, och tog med honom till Grå gillet för att tränas och bli en monsterjägare själv. I deras huvudkvarter tränades han tills han var gammal nog att ta egna uppdrag. Under åren har han gjort ett namn om sig och varit involverad i diverse viktiga politiska händelser som en bakgrundsfigur. Han har bland annat varit involverad i att rädda prinsessan Sera Tenír från en demon, löst vampyrmysterium i Karm och senast fick han i uppdrag av kung Sandor Thaldwin att dräpa demonen Ayperos som varit en plåga i Karm. Efter ett misslyckat försök att dräpa demonen jagar Arand honom nu över världen.

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.