Tarnaq

Faktaruta

Tarnaq

Allmän information

Kategori: Fornt konungarike / ruiner
Plats: Nordvästra Talanrien, söder om Askbergen
Klimat: Fyra årstider, väldigt kalla vintrar varma somrar

Det forna konungariket Tarnaq är ett av de mest mytomspunna rikena i världen och nämns i många texter och sammanhang. Det var den första högkulturen bland människor, som föll i ruiner då mörkeralverna ödelagde huvudstaden Estharon gemensam attack med vättarna i andra tidsåldern. Estharon låg söder om det enorma berget Alanthië, och kvar idag finns bara ruiner. Enligt myter och legender var i detta rike de första alverna föddes, då änglar i dödlig skepnad med uppdraget att vaka porten till Himmelriket och Helvetet på toppen av berget Alanthië vandrade ned från berget för att upptäcka världen. De bosatte sig bland människorna och deras barn med människorna fick drag av de båda folken och kallades för alver. Oväntat några århundraden senare lämnade änglarna dem och återvände till sina plikter, vilket senare ledde till att alverna som kände sig annorlunda människorna med sin odödlighet sökte fram ett nytt hem i Nela’thaënas skogar.

Tarnaqs kultur influerar fortfarande idag hela världen. Då riket föll spred sig de överlevande över hela världen, och den stora massan bosatte sig i Karm. De hämtade med sig religionen som idag kallas Athalism, som fått spridning bland de flesta stora rikena. Deras språk Tarnaqiska gav grunden för vad som idag är det allmäna språket som de flesta använder i handel och andra sammanhang där man inte har något annat gemensamt språk.

Fortfarande idag söker sig forskare och arkeologer till Estharon, med stor risk för sitt liv, för att utforska stadens ruiner och de artefakter man kan finna där. Hela rikets historia är omgiven av myter och legender och det har varit svårt att veta vad som verkligen är sanning eller saga.

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.