Taunammum

Spelas av wouv

Namn: Taunammum
Kön: man
Ålder: flera hundra år, har dock varit inaktiv merparten av tiden
Längd: 1 meter
Tyngd: enorm. Svår att väga om man nu inte tänker hacka loss honom från vart han nu sitter utplacerad.
Ögonfärg: grå
Hårfärg: grå
Födelseort: Caras Idhrenin
Folkslag: Gargoyle
Lojalitet: Caras Idhrenin
Civilstånd: ogift

Moodboard

Allmänt

Taunammum är en staty av sten, väckt till liv av magiker från Caras Idhrenin. Statyn är föreställande ett bevingat get-lejon, men har på sina ställen diverse skador; i ansiktet saknas ett öga, svanstippen är delvis borta och större delen av vänster vinge är helt avbruten. Detta har orsakats av allt från oregerliga barn till att sitta i korselden under strider, allt från flera år av tjänst.

Taunammums hela syfte är att observera åt Det Tredje Ögat, förnimma barn med magiska krafter samt olagliga magiker. Han har därför mycket begränsade egenskaper, för att endast kunna utföra det som han är skapad för. Den främsta och viktigaste är hans förmåga att känna av andras sinnestillstånd, både känslor men framför allt annat om de har några magiska förmågor. Han kan dessutom tänka själv, men har inte befogenhet att fatta beslut. Det är inte meningen att han ska ha egna känslor, men eftersom att han ständigt känner av och suger upp andras så har han börjat adoptera dem, och känner en del då och då.

Han tillbringar merparten av sin tid som staty, och har en aura av förtrogenhet, det vill säga väldigt få ifrågasätter hans närvaro, även om han infunnit sig på en plats bara dagen innan så kommer de som lägger märke till honom ha en känsla av att han suttit där i alla år så långt de kan minnas.

Taunammum lyder enbart magikern som skapat honom samt de som skaparen gett tillåtelse. Eftersom han inte har någon egen livskraft eller energi är han helt beroende av omgivande personer, och har en naturlig neutraliserande verkan då han suger åt sig av magikers krafter. Det gör honom även immun mot magiska attacker, nästan tvärtom så att han blir starkare av dem. Verkar dock inte försvagande eller neutraliserande mot den/de magiker han följer om de inte själva tillåter det. Han har dessutom förmågan att själv välja att inte ta av vissa personers krafter, exempelvis de allierade magiker som inte kan styra honom.

Som staty kan han givetvis inte röra på sig, och behöver därför förvandla sig till något mer rörligt. Han kan då oftast ses smyga runt som en grå, tilltufsad och enögd katt, vilket brukar vara smidigt om han vill inspektera en misstänkt på närmare håll. Han har även en mänsklig skepnad, som underlättar om han vill förflytta sig längre sträckor på egen hand.

 

Personlighet

Lurig och illmarig, hittar ibland på upptåg när möjligheten ges. Eftersom han dagarna i ända sitter och betraktar förbipasserande så har han tillräckligt mycket tid att hinna bli uttråkad och hitta på något för att påskynda händelserna.

Om han upptäcker någon som akademin behöver handskas med men ingen därifrån är i närheten så är det inte ovanligt att Taunammum håller sig nära den misstänkte både för att bevaka men också för att hindra att personen i fråga inte rör sig därifrån, och sist men inte minst utsätta denne för hans små hyss.

I helhet är Taunammum väldigt passiv och defensiv, håller sig i skymundan, eller ja, det är vad han förväntas göra. Det hindrar honom inte från att göra lite vad han känner för, även om han aldrig undkommer sin huvuduppgift.

 

Förmågor

  • Förnimmer magiska förmågor och sinnestillstånd.
  • Neutraliserar magi, immun mot magiska attacker.
  • Kan förvandla sig till både katt och människoliknande skepnad så han kan både röra sig och resa på egen hand.
  • Skadas inte av fysiska attacker, eftersom han inte har några vitala organ eller svaga punkter.

 

Svagheter

  • Beroende av magiker för att vara aktiv.
  • Bunden till att göra det som magikern som skapade honom vill att han ska göra.
  • Har ingen fantastisk styrka eller förmåga att slåss.
  • Även om man inte kan åsamka honom smärta så kan man om man är tillräckligt stark slå av bitar, låsa fast eller på annat vis hindra honom.

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.