Vampyrer

Vampyrer

Vampyrer är något som är väldigt mytomspunnet och omtvistat – vissa tror inte de existerar alls medan övriga tror att silverkors och vitlök skyddar dem från deras närvaro.

Den första vampyren var en demon vid namn Ayperos, som lyckades gömma sig i Talanrien då Himmelriket och Helvetet skapades. Under millennierna har han ständigt rört sig i skuggorna och manipulerat fram sin egen agenda genom de olika civilisationerna.

Ayperos valde ut några av sina mest trogna dödliga följare, och gav dem en del av sin kraft så att de ärvde många av sin mästares egenskaper. Liksom alverna blev de odödliga i ålder, men med en omättad törst för blod. Medan de är svåra att döda på grund av sin fysiska styrka, snabbhet, nattseende och goda hörsel är deras största svagheter silver och solljus. Silver bränner och försvagar dem, och solen förgör dem så bara aska blir kvar. Liksom sin skapare Ayperos kan de välja att dölja sina vassa huggtänder och sina övernaturligt isblåa ögon och se helt mänskliga ut, men bara ett fåtal har haft förmågan att frammana vingar för att kunna flyga.

Vampyrerna är fullt kapabla till att skaffa barn med varandra, och medan de kan äta mat måste alla vampyrer förr eller senare dricka blod för att undvika att bli svaga och tyna bort.

Vampyrerna har en egen aristokrati med adliga män och kvinnor som styr över de andra vampyrerna. Vampyrsläktena rivaliserar ofta om vilka områden som tillhör dem, och befolkningen i området som endast boskap i deras ögon. De finns lite över allt i världen, men främst runt områdena runt Karm. Vissa av släkterna döljer sig i det öppna och ingen misstänker dem för att vara annat än vanliga furstar och furstinnor, medan de i sanning finns en mörk värld medborgarna är helt omedvetna om.

Vampyrernas förmågor är väldigt individuella och varierar stort, de flesta nya vampyrer saknar alla sådana förmågor om de inte hör till ett gammalt vampyrsläkte. I vanliga fall är förmågorna sådana som växer fram långsamt under en väldigt lång period. Men till de vanligaste hör att vampyrer kan läsa tankar, se personers minnen genom att dricka deras blod, att kunna förflytta saker med sinnet, få personer att glömma saker eller övertala folk att göra saker utan att ifrågasätta det. Till vampyrernas förmågor hör inte att sväva i luften utan vingar, men vissa av de äldsta vampyrerna kan frammana gigantiska fladdermusliknande vingar.

Något alla vampyrer delar är styrka, snabbhet, hörsel och mörkerseende syn och förmågan att läka sår som annars skulle döda de flesta. Likaså är de ständigt hungriga efter blod, och väldigt få kan kontrollera sina behov eller sig själva i närheten av människor. De starka som väljer att vilja hålla sig osynliga kan klara sig på djurblod, om de så önskar. 

År 1418 TT fann vampyren Nenya Saelorian vampyrernas skapare, demonen Ayperos, i sitt fängelse förstenad till en staty i Karms skogar. Där hade han fängslats årtusenden av sina fiender som inte hade lyckats dräpa honom. Med hjälp av sitt eget blod lyckades hon frigöra honom och sedan dess har han fortsatt på sin plan att göra vampyrerna till världens dominanta ledare som härskare över de, enligt honom, mindre raserna. För tillfället flockar sig vampyrerna kring Ayperos och deras närvaro blir allt tydligare på landsbygden i Karm då allt fler faller offer för vampyrerna.

Läs mer om en av Karms främsta vampyrfamiljer här!

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.