Vättar

Vättar

Liksom orkerna i Mar Gharok består vättarnas rike av en mängd olika stammar med olika traditioner som skapar det stora samhället. Många är krigiska kulturer där ens värde baseras på de troféer man samlat på sig under räder och andra stridigheter. Politiken är en röra där alla klaners representanter är i råd med vättekonungen.

Alla vättar bor givetvis inte i Worggard, utan många stammar har sina egna byar runt om i landskapet i norra Talanrien och lever ett mer sekulariserat liv än det kaotiska liv som råder i Worggard.

Vättarna är kortväxta och oftast väldigt slanka, med framhävda ansiktsdrag som stora spetsiga öron och skarpa näsor, vassa tänder och gula ögon. Deras hudtoner varierar allt från svart till ljusbrun.

Vättarna i Worggard

Worggard är vättarnas rike. I årtusenden bestod vättarna av små stammar som nöjde sig med att plundra och strida mot varandra. Stammarna har inte försvunnit, men i mitten av andra tidsåldern förenade sig den stora massan under en banér, och med hemlig hjälp av mörkeralverna, under en konung som förenade stammarna under sin banér.

Med hjälp av sitt stora organiserade antal och Lloths hjälp krossade de dvärgarnas herravälde i norra Talanrien är en evig plåga i den norra delen av världen då deras plundringar påverkar alla som är bosatta eller reser i området.

Vättarnas kultur är en stamkultur figurerande runt krigande och shamanistisk tradition, men ett stort antal dyrkar spindeldemonen Lloth. Hur många krigarna dödat, representerat av troféer såsom halsband med offrens tänder, definierar deras status i samhället.

Läs mer om Worggard här!

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.