Worggard

Worggards vapen
Illustrerad av Johan Sundman

Faktaruta

Allmän information

Kategori: Rike
Plats: Norra Talanrien
Klimat: Kargt bergsklimat
Regioner: Worggard
Andra namn: Vättarnas fäste
Statsskick: Monarki
Regent: Zekk Grashnak
Övriga ledare: Framhävda krigare
Huvudstad: Worggard

Övrig information

Invånare: Vättar
Folkmängd: 1 500 000
Språk: Vrash
Valuta: Kret
Politisk situation inrikes: Instabil
Politisk situation utrikes: Fientlig
Bundsförvanter: Dar Zakhar
Religion: Llothism (Avdyrkan av deras gudinna spindeldemonen Lloth)

Worggards flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Worggard ligger i Askbergen och är vättarnas huvudfäste. I årtusenden bestod vättarna av små stammar som nöjde sig med att plundra och strida mot varandra. Stammarna har inte försvunnit, men i mitten av andra tidsåldern förenade sig den stora massan under en banér, och med hemlig hjälp av mörkeralverna, under en konung som förenade stammarna under sin banér. Med hjälp av sitt stora organiserade antal och Lloths hjälp krossade de dvärgarnas herravälde i norra Talanrien är en evig plåga i den norra delen av världen då deras plundringar påverkar alla som är bosatta eller reser i området. Vättarnas kultur är en stamkultur figurerande runt krigande och shamanistisk tradition, men ett stort antal dyrkar spindeldemonen Lloth. Hur många krigarna dödat, representerat av troféer såsom halsband med offrens tänder, definierar deras status i samhället.

Vättar som rör sig ute i världen är inte många men de finns, och har ibland till och med fått position som legoknektar eller lönnmördare. Det är inte många som litar på varelserna som oftast behandlas som smutsiga djur, då de på så många sätt är olika människorna och de andra folken. Men i vissa städer som Celeras har till och med de vättar som bor där ett eget handelsgille.

Historia

Medan vättarnas historia och ursprung inte är vida känt eftersom man aldrig funnits någon bestående relation mellan dem och andra folk, har de alltid tyckts finnas i norra Talanrien. Distant relaterade till Mar Gharok påminner de ändå relativt lite om sina storväxta kusiner, och är generellt korta, kutryggade och spinkiga till sin natur. För det mesta uppmanar deras krigiska kultur där ens status värderas av ens trofeer till räder på handelsvägarna, och de är en plåga som gjort att de flesta handelsmän som rör sig i den nordvästra delen av Talanrine skaffar sig beväpnad eskort.

Worggards banér
Illustrerad av
Johan Sundman

Det var år 1376 i andra tidsåldern som vättarna första gången ansågs som ett större hot då de tog över dvärgarnas näststörsta stad Ishraz, som de döpte om till Worggard. Under åren som följde krossade de och plundrade dvärgarnas städer en efter en, innan deras stora här slutligen krossades 1545 AT. Sedan dess har vättarna aldrig utfört så stora militära operationer igen, och är ett relativt splittrat samhälle med sina egna stammar och egna ledare som krigar sinsemellan. Trots det har de en vättekung, vars makt är relativt limiterad förutom sina närmsta följare och sin egen stam då de övriga stammarna är svåra att kuva.

Folkets utseende

Vättarna är kortväxta och oftast väldigt slanka, med framhävda ansiktsdrag som stora spetsiga öron och skarpa näsor, vassa tänder och gula ögon. Deras hudtoner varierar allt från svart till ljusbrun.

Namn

Vättarnas namn består i enkelhet av sitt eget givna namn, och den stamm de tillhör. Exempelvis den sittande vättekonungens namn som är Zekk hör till Grashnak klanen. Om man någon anledning byter klan byter man också sitt efternamn.

De flesta av dvärgarnas städer är nu bebodda av vättar

Samhälle

Liksom orkerna i Mar Gharok består vättarnas rike av en mängd olika stammar med olika traditioner som skapar det stora samhället. Många är krigiska kulturer där ens värde baseras på de troféer man samlat på sig under räder och andra stridigheter. Politiken är en röra där alla klaners representanter är i råd med vättekonungen.

Alla vättar bor givetvis inte i Worggard, utan många stammar har sina egna byar runt om i landskapet i norra Talanrien och lever ett mer sekulariserat liv än det kaotiska liv som råder i Worggard.

Religion

Medan vättarna traditionellt haft en shamanistisk kultur har den sedan vättarnas allians med mörkeralverna i andra tidsåldern långsamt konverterats till demondyrkan av Lloth.

Militär styrka

För tillfället har inte Worggard någon enhetlig militär förutom vättekonungens egna styrkor.

Worggard

Det finns lite som påminner om dvärgarnas stad längre i Worggard, som blivit omformad och snarare ser ut som ett kaos med byggnader på byggnader ovanpå varandra i ett komplicerat nätverk av broar och tunnlar. På utsidan är Askbergen kargt och kyligt, och förutom att jaga och odla stjäl vättarna ofta det de behöver för att klara sig.

Senaste händelser

Se tidslinjen

Allianser

En lös allians med Dar Zakhar.

Rollspelstips  

Vättar som rör sig ute i världen är inte många men de finns, och har ibland till och med fått position som legoknektar eller lönnmördare. Det är inte många som litar på varelserna som på så många sätt är olika människorna, men i vissa städer som Celeras har till och med de vättar som bor där ett eget gille.

Bilder

https://ilyanazarov.com/projects/3eJbA

https://www.deviantart.com/clintcearley/art/Cavern-City-118403527

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.