Zirthimar

Zirthimars vapen
Illustrerad av Johan Sundman

Faktaruta

Allmän information

Kategori: Rike
Plats: Nordvästra Talanrien
Klimat: Kalla vintrar, svala men gröna somrar
Regioner: Zirthimar
Andra namn: Dvärgarnas hallar
Statsskick: Monarki
Regent: Elkrizk Vermyrzuk “Lille Angrzuk” i Runskiig
Övriga ledare: Klanernas överhuvud
Huvudstad: Zirthimar

Övrig information

Invånare: Dvärgar
Folkmängd: 500 000
Språk: Thûmr
Valuta: Gild
Politisk situation inrikes: Stabil
Politisk situation utrikes: Neutral
Bundsförvanter: –
Religion: Tharûk (en gammal form av skarparreligionerna)
Då Zirthimar grundades markerade man det som år 1 i första tidsåldern i kalendersystemet som används runt hela världen i Talanrien.

Zirthimars flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Zirthimar är dvärgarnas stora stad – en gång huvudstaden bland många städer i de nordliga Askbergen. Nu är det den enda stad dvärgarna har kvar. Dvärgarna har den äldsta dokumenterade högkulturen, och införde kalendern och tideräkning för över femtusen år sedan. Från och med andra tidsåldern uppehöll de ett råd som kallades för Cirkeln där man höll fredliga samarbetsdiskussioner, löste konflikter och grundade allianser mellan världens folk. Detta upplöstes då dvärgarnas civilisation krossades hårt i vättekriget i slutet av andra tidsåldern och sedan dess har deras rike och kultur varit i nedgång. Dvärgarna är stolta med en hierarki bestående av klaner som beslutar vem som ska sitta på tronen då deras ledare dör. Deras krigar- och hantverkarkultur är känd och omtalad i hela världen, liksom deras smide och rikedomar är eftertraktade.

Historia

Dvärgarnas stolta stad Zirthimar har många gånger befästs som den första stora högkulturen i Talanrien. Medan världen var fylld av små riken som inte än bildat stora kungadömen hade dvärgarna i flera årtusenden levt i sin relativt isolerade säkerhet i norra Talanrien. Det var även dvärgarna som införde den kalender som används idag, och grundade det första världsrådet Cirkeln. Rådets första möte med ledare från olika delar av världen markerar det första året i andra tidsåldern, och var ett idealistiskt försök till någon form av världsfred och samarbete där man ville lämna gamla konflikter bakom sig.

Under nästan hela andra tidsåldern var dvärgarna den största militära styrkan i världen, och man hade ambassadörer från alla medlemsländer i Cirkeln i alla huvudstäderna. Dvärgarnas elitstyrka som kallades fredsbevarare reste runt i världen för att uppehålla Cirkelns regelverk. De byggde även den stora landsvägen som går genom hela Talanrien för att förbättra handelsrutterna.

Oroligheter genomsyrade dvärgarnas rike då det stora Orkerkriget ledde till flera år av konflikt i norra Talanrien, då Mar Gharoks stammar förenades under krigsherren Mal’rokh. Tillsammans med Cirkelns allierade avslutade de kriget några år senare. Nästan tusen år av relativ fred följde, vilket också medföljde att dvärgarnas militär minskade då man var självsäker över freden i världen. Men dvärgarnas rike hamnade i kraftig gungning under andra tidsåldern då en stor vättehär plötsligt invaderade dvärgarnas näststörsta stad Ishraz, och utplånade befolkningen totalt. De tog staden för sig själva och döpte om den till Worggard. Dvärgarna försöker desperat ta tillbaka staden men alla försök misslyckas. Konflikten i bergskedjan pågår nästan 170 år efter att vättarna befäst sin närvaro.  Några år senare följde en ny påtryckning av vättarna, och dvärgarna som var i underlägset antal förlorade stad efter stad, samtidigt som omvärlden hör väldigt lite om vad som verkligen pågår i bergen då dvärgarna inte vill visa sig svaga utåt.

Till sist återstod bara huvudstaden Zirthimar och dvärgarna sväljer sin stolthet och ber om hjälp av sina allierade i Cirkeln. En här från Kaldrland svarar på kallet och bistår dvärgarna i den sista striden i slutet av andra tidsåldern som leder till att vättehären slutligen krossas. De enorma förlusterna bland dvärgarnarna leder till att alla dvärgar bosätter sig permanent i Zirthimar, som blir deras enda bebodda stad.

Zirthimar upplöser Cirkeln i sin bitterhet och relationerna speciellt mellan Zirthimar och Nela’thaënas blir dåliga då alverna inte kom till dvärgarnas undsättning. Detta markerar slutet på den andra tidsåldern. Stabiliteten i norden försämras gradvis och blir allt vildare och övergivet, vilket isolerat dvärgarna mer från omvärlden.

I dagsläget deltar dvärgarna sällan i världspolitiken, utan lever i sin egen isolerade värld i Zirthimar. Givetvis reser många dvärgar omkring i världen, antingen som handelsmän, legoknektar eller i andra syften att utforska världen.

Folkets utseende

Dvärgarna är kotare i växten än människor, och oftast bredaxlade och kraftigt byggda. Männen bär långa skägg och kvinnorna oftast långt hår. De har ofta framhävda drag med buskiga ögonbryn, framhävda näsor och mörka ögon, men undantag finns.

Namn

Dvärgarnas namn är oftast lite mer hårt klingande än många andra kulturer. Förutom att man har sitt givna namn, får man också alltid tilläggsnamnet av sin klan. Namnstrukturen fungerar så att ens far nämns om man är en man, och ens mor nämns om man är en kvinna.

Exempel:

Elkrizk Vermyrzuk “Lille Angrzuk” i Runskiig. Dvärgens givna namn är Elkrizk, hans fars namn var Vermyr och får tillägget -zuk som betyder son. Efter det tilläggs klanens namn med i, som betyder från, följt av klanens namn.

Mödrar får ändelsen -zal, som betyder dotter. Exempelvis en dvärgkvinna vid namn Angrvein vars mor heter Ydra blir Anrgvein Ydrazal.

Regenten
Runskiigs banér
Illustrerad av
Johan Sundman

Samhälle

Utdrag ur “De större folken”, kap. III “Dvärgar” av Mäster Philodemus från Iselem.

“Dvärgarna bosätter sig i sina hallar i bergen, och de älskar ädelstenar och andra ting av värde. De är korta och ibland även lite knubbiga men ofta kraftigt byggda. De flesta män bär ett långt skägg. Dvärgarna är främst ett hantverkarfolk och kända i hela Talanrien för det. Förutom att vara kända som hantverkare är de kända som fruktade krigare.

Dvärgar och alver har ofta kommit i konflikt eftersom de båda raserna är så olika och lägger värde på olika saker. Medan alverna värderar levande ting, grönska och natur, värderar Dvärgar oftast ting av värde som sten, ädelmetaller och juveler. De har också en slags kärlek för maskiner, och är oftast lite före sin tid och bygger saker som ingen annan riktigt förstår sig på.

Dvärgar är väldigt duktiga hantverkare och smeder, och är i allmänhet ett glatt och vänligt folk som älskar fester och vänner. De är även envisa till sin natur och väldigt lojala till sin klan. En dvärg glömmer inte en förolämpning lätt, och familjefejder kan gå vidare från generation till generation. Dvärgarnas familjer – eller klaner – delar upp ett väldigt strukturerat samhällsystem.“

Dvärgarnas ursprung är inte helt känt, men enligt traditionen sägs det att Skaparna gjorde dem av sten. De är ett kortväxt folk, vars samhälle grundar sig på starka regler om ära och heder inom och mellan klanerna som bildar samhällets struktur.

De byggde sina hem i enorma hallar under i de norra bergen, och bodde där självständigt i flera århundraden – isolerade från resten av världen. Dvärgarna har i regel inga magiker eftersom de som folk tycks sakna förmågan. Istället specialiserar de sig på hantverk, och en form av magi som kallas runmagi där man kombinerar olika runor som tillsammans får olika egenskaper som kan anses övernaturliga, men som egentligen är en vetenskap som också undervisas i Caras Idhrenin.

Medan dvärgarna en gång hade ett mäktigt imperium som sträckte sig över stola delar av världen har de länge varit på nedgång och är ett folk få i antal. De omskrivs som duktiga hantverkare och handelsmän, men de gjorde sig även kända som fruktlösa krigare speciellt eftersom de ständigt strider mot vättarna i Askbergen.

Vättarna som liksom dvärgarna gillar bergens mörka hallar och hålor, har i årtusenden krigat om herraväldet över bergen i norr med dvärgarna. Det visade sig förödande för Dvärgarna, eftersom en stor vätteinvasion i slutet av andra tidsåldern kom att utplåna det mesta av dvärgarnas befolkning. Ingen hjälp kom heller, eftersom Människornas värld i väst låg i spillror efter konflikter om tronen – och alverna var upptagna med kriget mot mörkeralverna. På grund av detta var de tvungna att stå ensamma förutom lite hjälp från Kaldrland, och gick nästan under.

Dessa händelser orsakade stark bitterhet, främst mellan alverna och dvärgarna. Dvärgarna ansåg att alverna förrått dem och övergett dem, och vägrade envist hjälpa dem i framtiden då de var i nöd. I stora drag har de väldigt lite kontakt med yttervärlden i dagsläget.

Alla dvärgar som bor kvar i Askbergen bor idag i Zirthimar som är den enda kvarvarande staden från deras en gång stora imperium. Dess enorma och praktfulla hallar av sten är en skönhet som förundrar alla som stiger in i staden. Även om det finns få dvärgar lever deras kultur, hanverk och seder kvar, och runt om i världen uppskattas deras hantverk och påhittiga uppfinningar.

Klanerna som man föds i har oftast olika specialområden. Vissa har exempelvis väldigt stark kontroll över guld och juveler, medan andra kanske är militärfamiljer eller handelsfamiljer och det finns en hel del rivalitet mellan klanderna. KIanernas överhuvud sitter i regentens råd.

Zirthimars härskare

Klan Runskiig

Religion

Dvärgarnas tro är avlägset relaterad till Athalismen, som i sin tur ursprungligen kommer från Tarnaq. Tarnaq som inte låg långt ifrån dvärgarnas rike hade en hel del kulturella likheter, och Tarnaqs kultur tog framför allt religiösa inslag från dvärgarna som de var nära allierade med. Dvärgarna tillber skaparen med namnet Tharûk, som rakt översatt betyder “världens formgivare”. Tharûk anses enligt skapelsemyten ha skapat dvärgarna av sten, vilket gör att sten är heligt.

Militär styrka

Dvärgarnas militär är inte stor, men i relation till folkmängden är en stor del av befolkningen krigare som försvarar riket främst från vättarna vars närvaro ständigt är ett hot i Askbergen.

Lika många kvinnor som män är med i Zirthimars militär

Zirthimar

Zirthimar är en enorm stad under bergen, med vacker arkitektur med många kanter och släta polerade ytor, ofta fyllda med runor på dvärgarnas språk. Konungens palats finns i stadens mitt, och husen av sten sprider sig i genialisk arkitektur i hela berget i olika våningar och sektioner. Deras ingenjörer har skapat ett system som ger alla hem rinnande varmt och kallt vatten, och  trots att staden är under jord är det en av de mest hygieniska städerna i världen.

Senaste händelser

Se tidslinjen

Allianser

Zirthimar har inga officiella allianser.

Rollspelstips  

Dvärgarna är starkt influerade av klassiker som Tolkiens böcker. Medan dvärgarna i stort sätt bor i Zirthimar reser många dvärgar runt om i världen, vilket gör att man som dvärg har det väldigt fritt att röra sig var man vill. De som vill får gärna fundera på vilken klan man tillhör, och vilken relation man har till övriga dvärgar och vilken bakgrund man har.

Bilder

https://www.deviantart.com/gillesketting/art/The-abandoned-Dwarven-Towers-of-Muirendhor-438775726

https://www.artstation.com/artwork/E1WGn

https://denmanrooke.com/projects/6WnPN?album_id=566199

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.