Ziyaté

Biografi

Föddes år 359 TT i Dar Zakhar.

Bakgrund

Föddes i Dar Zakhar och uppvuxen med sin moster, när modern dog i barnafödsel och fadern blev dödad när han motsatte sig Lloth och mörkeralvernas kultur. Vid tidig ålder valdes hon ut för att bli skuggdansare och med en inställning att bli bland de bästa när hon hade ständiga glåpord efter faderns agerande.

När hon var arton år skickades hon ut på sitt första ensamma uppdrag för att döda en av ledarna i den då mest eftertraktade prisjägargillet. För att komma närmare ledaren, lät hon sig tillfånga tas och mötte högalven Aeldir. Aeldir talade med henne. Henne! En som sällan blev tilltalad, eller frågad hur hon kände eller mådde. Hela barndomen hade hon hört att hon var en plåga av sin moster, eller ett måste. En skam. Skuggdansare som hon blev sällan tilltalad på grund av rädsla. En högalv, som lidit och plågats mer än henne själv tilltalade henne med en slags ömhet. Det var en förvirrande känsla för Ziyaté och när väl hon kom loss ur fångenskapen befriade hon även högalven av en impuls och för den ömhet han visat henne.

Det ledde till en kort romans, där Ziyaté för ett tag glömde sin plikt och härkomst. Kanske var hon till och med lycklig ett tag? Men verkligheten kom ikapp henne en dag när Aeldir bad om att få resa med henne, eller ta henne till alvernas rike. En mörkeralv passade inte i en högalvs sällskap – det sade ju sig självt. Tanken på att resa med Aeldir lockade henne och den ömhet hon kände för honom skrämde henne. Så hon flydde tillbaka till Dar Zakhar. När hon väl var tillbaka märkte hon att hon väntade barn.

År 378 TT föddes hennes son Izotar. Hon var mån med att hålla fadernsidentitet gömd för Izotar och för omvärlden, mest av rädsla för att någon skulle skada hennes son.  Till en början lekte hon och visade en ömhet för sin son, den sida som högalven hade fått fram ur henne. Men ju äldre Izotar blev, var det svårare att balansera plikterna som mor och skuggdansare. Två kontraster i sig, ljus och mörker. Att hon själv aldrig hade någon förälder som hade omtanke om henne gjorde även att hon skärmade av sin ömhet – för att passa in i skuggdansarnas hårda och respekterade karaktär. Vilket gjorde att de sällan talades vid och inte fick någon närmare kontakt.

Utseende

Det vågiga benvita håret sträcker sig precis över hennes bröstkorg. Håret är vanligtvis uppsatt i en knut där bak för att inte vara i vägen i strid. Huden är korpsvart och en behaglig kontrast till håret och de vinröda ögonen. Ziyaté bär vanligtvis svarta byxor, en svart tröja med en huva på. Kläder som är lätta att röra sig i, snarare än ge skydd. Har två korta svärd och kastknivar.

Personlighet

Ziyaté är en tankfull person med ett stort tålamod. Hennes uppväxt i Dar Zakhar har gjort att hon sällan visar någon ömhet, eller känslor överhuvudtaget. Känslor är en svaghet, är det som hon lärt sig. Tar gärna till humor i form av ironi. Är egentligen är väldigt risktagande och spontan person.

Familj

Izotar – Hennes son

Aeldir – Izotars far och högalv

Isra – barnbarn

Zator – barnbarn (död)

Egenskaper och förmågor

Ziyaté är en av de skickligaste skuggdansarna i Dar Zakhar.

Svaga sidor

Ziyaté har en rädsla för att visa en ömhet, eller att hon bryr sig om någon och avskärmar sig gärna från omvärlden.

 

Senaste händelser

Efter att ha misslyckats i uppdraget från Lloth,  att mörda sin egna son, var mörkeralven länge på flyende fot. Efter århundranden kom hon i kontakt med sitt barnbarn, drottning Isra av Me’ersia. Ett kort ögonblick i hennes liv, hade hon äntligen funnit lugn och kanske till och med lycka. Fast likt som förr, var det flyktigt. Efter en strid med Lloth i Isras salar hade Lloths mörker slukat henne igen och tvingade henne tillbaka till Dar Zakhar.

 

 

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.