1421 TT – Oktober – Konflikt om Pärlbukten

Post has published by Talanrien
Konflikt om Pärlbukten 1421 TT - Oktober Påverkad av ett par örhängen Iselems drottning fick i gåva, ovetande att de la henne under Lloths influens, blev drottning Akila besatt av tanken på allt mer makt och land. Allt i Iselems ära och glans, påstod hon. Med hjälp av sin lojala...

1421 TT – April – Iserions nya ledare

Post has published by Talanrien
Iserions nya ledare 1421 TT - April Nicolaus von Breslau, Märehns ledare, har nu officiellt avslutats sitt fälttåg i Iserion, alla de adelsfamiljer som förlorade familjemedlemmar på grund av Vendrik under hans första dagar vid makten har avrättats. Vendrik själv placerades i husarrest. Deras mark har beslagtagits av Nicolaus och den...

1421 TT – April – En ny härskarinna i Me’erisia

Post has published by Talanrien
En ny härskarinna i Me'erisia 1421 TT - April Händelseloppet började i Me'erisias huvudstad Antrophelia där  drottning Thalias dotter Fëani försvann, medan hennes två andra barn, Fëanis halvsyskon, lika plötsligt försvann för att leta efter henne. Syskonparet som spenderat en tid i Dar Zakhar och blivit manipulerade av demonhärskarinnan Lloth hämtade...

År 1421 TT – Mars – Blodigt allvar i Karm

Post has published by Talanrien
Blodigt Allvar År 1421 TT – Mars Efter att Karms militära strateg Lord Dendar tagit över befälet i den viktiga staden Loradon, besannades ryktena om vampyrernas härskare Ayperos som länge florerat i Karm. Ayperos hade några veckor innan uppenbarat sig inför Karms hov som en oinbjuden gäst vid en bal. Efter...

År 1421 – Februari – Inbördeskrig i Kaldrland

Post has published by Talanrien
Inbördeskrig i Kaldrland År 1421 - Februari I Kaldrland utkämpas en inbördeskonflikt, där högkonung Audgisil Ulfahedna och hans familj plötsligt blivit mål för en serie av mordförsök och en maktkupp av en allians av jarlar som motsätter sig deras styre. Hans dotter Maeve Ulfahedna lyckades undfly ett attentat i Karm,...

År 1421 TT – Januari – Religiös rensning

Post has published by Talanrien
Religiös rensning i Karm År 1421 TT - Januari Översteprästinnan Araniél för den Athalska tron i Karm har med hjälp av Nicolaus von Breslau börjat rensa ut bland sina präster och prästinnor. 11 av dem samt deras hela hushåll mördas under hemska förhållanden. Dessa elva har under ett eller annat...

1420 TT – November – Iserions blodbad

Post has published by Talanrien
Iserions blodbad 1420 Tredje Tidsåldern – November Läget i Talanrien blir allt mer spänt medan intrigerna vävs ihop med varandra. Under en kupp som fått namnet “Iserions blodbad” har släkten Belsante som styr i Iserion förlorat många familjemedlemmar, bl.a. fursten Waleran Belsante. Hans temperamentsfulle bror Vendrik tar makten, vilket gör...

1420 Tredje Tidsåldern

Post has published by Talanrien
1420 Tredje Tidsåldern Tio år har gått sedan Karms huvudstad Hannadon fritogs, och världen är i en lös fred som består av lösa allianser mellan de olika rikena. Dar Zakhars mörkeralver har inte setts till på länge, och fredsförhandlingar mellan Karm och Nela’thaënas alver har visat sig fruktlösa. Alvernas drottning...

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.