Iserions nya ledare

1421 TT – April

Nicolaus von Breslau, Märehns ledare, har nu officiellt avslutats sitt fälttåg i Iserion, alla de adelsfamiljer som förlorade familjemedlemmar på grund av Vendrik under hans första dagar vid makten har avrättats. Vendrik själv placerades i husarrest. Deras mark har beslagtagits av Nicolaus och den mesta har tillfallit hans hertigdöme vilket gör honom till den största markinnehavaren i Iserion efter fursten själv, resten av länen har tillfallit hus som Nicolaus bedömt som lojala mot honom själv. Han har också kommit att bli Iserions riksråd och i Vendriks frånvaro när de gäller riksangelägenheter blivit den som de facto styr Iserion politiskt och militärt. Detta trots att Karms konung Sandor, som Märehn är vasall åt, motsatte sig Märehns starka militära ingrepp i Iserion. Denna aktion har försämrat relationerna mellan Märehn och Karm ytterligare.

Samtidigt härjar två rebellanhang, ett av dem under ledarskap av en kvinna vid namn Erryn, i Iserion som är missnöjda med ledarskapet och de långa år av krig som Iserion fått uthärda under släkten Belsantes styre.

Kort därpå skrev man om tronföljden i Iserion, och gav över makten till Vendriks syster Saskia. Mot hennes vilja gifte Nicolaus henne till sin kusin Jarek von Breslau, som nu styr i Nicolaus namn med Belsantes och Märehns flagga på sin sida.

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.