Alienna Eledur

Spelas av: Amdir

Namn: Alienna Eledur
Titel: Aldieas drottning
Kön: Kvinna
Ålder: Född år 756 i andra tidsåldern
Längd: 187
Tyngd: 65
Ögonfärg: Isblå
Hårfärg: Gyllenblond
Födelseort: Aldiea
Folkslag: Högalv
Lojalitet: Aldiea/Älvskogen
Civilstånd: Ogift

Biografi

År 598 AT
Alvriket grundas av högalverna Eledur och Esteanya för att bli en fristad för de som ville komma bort från inbördeskriget i Nela’thaënas – ett inbördeskrig som var resultat av klasskillnaderna mellan skogsalver och högalver. Riket blir mindre formellt än Nela’thaënas komplicerade politik gällande klasser och magi, där man låter magiska experiment frodas. Relationen har varit tämligen kylig mellan de två rikena, men de är allierade.
År 756 AT
Alienna föds
Alienna föds i det unga riket Aldiea.
År 961 AT
Prinsessan Alienna i Aldiea försvinner
Prinsessan Alienna försvinner under en expedition där hon hade som målsättning att lösa mysterier av magisk natur i en fornminnes ruin i norra Kaldrland.  Där hade hon som mål att studera en av de mystiska världspelarna – ett av de enorma svarta torn höga nog att försvinna upp bland molnen. Deras funktion och bakgrund osäker men Alienna hoppades på att finna en energikälla man kunde dra ifrån för att utöva magi ingen dödlig annars skulle kunna. Denna nyfikenhet ledde att hon blev förseglad i is av en av pelarens fällor, utlagda av pelarens väktare, och återvände aldrig hem.
År 1311 TT
Aldieas försvunna prinsessa återfinns
Den försvunna alvprinsessan Alienna från det förstörda riket Aldiea i Älvskogen återfinns i Kaldrland av en grupp äventyrare, nedfrusen i över 2000 år med magi. Hon återvänder för att finna sitt rike i ruiner, och beger sig till Nela’thaënas. Hennes uppdykande är väldigt kontroversiellt, då hon enligt många har mer anspråk till Nela’thaënas tron än den sittande drottningen Nearena. Alienna väljer att flytta tillbaka till Älvskogen och inleder ett arbete för att återbygga Aldiea, och många alver väljer att följa henne.
År 1423 TT - Juli
Drottning Alienna anländer till Nela'thaënas
Drottning Alienna (@Amdir) över Aldiea anländer till Nela’thaënas tillsammans med en grupp heliga krigare som kallar sig för Val’Ereth, människor som tror på Erethil, ledda av Caz Ar’Amil (@FruVider). Hennes syfte är att delta i drottning Nearenas begravning. Under resan attackeras Aliennas följe av människor från Iserion, men räddas av Val’Ereth som eskorterar överlevarna till Nela’thaënas. Aliennas närvaro i Nela’thaënas under maktskiftet skapar en del politisk instabilitet, med de som hellre ser Alienna på tronen, de som vill se prinsessan Selyana på tronen eller de som har helt annan agenda för Nela’thaënas framtid. Att hon dessutom anländer med en grupp människor skapar mycket diskussion, då människor inte varit välkomna i Nela’thaënas på grund av konflikten mellan Iserion och Nela’thaënas.
År 1423 TT - Augusti
Drottning Alienna blir fångatagen av rebeller
Under sitt besök i Nela’thaënas känner Alienna av sin forna läromästare Agaroths närvaro, och tillsammans med den återförenade barndomsvännen Tathnel bestämmer hon sig för att magisk väg resa för att träffa Agaroth tillsammans med sin vän. Utan att veta att Agaroth allierat sig med rebellerna dyker de upp mitt i rebellernas läger, där de blir tillfångatagna i fängelse som hämmar magi.

Bakgrund

Alienna föddes i Aldiea, dotter till Eledur och Esteanya, högalver som flytt inbördeskriget i det stora alvriket Nela’thaënas och grundat en fristad för de alver som ville bli fria från det hotfyllda klimatet i Nela’thaënas.

Hon växte upp som en livlig flicka i Aldiea, som brydde sig lite om en adelsdotters vett och etikett, speciellt en som skulle ärva riket en vacker dag. Istället blev hon så gott som kollektivt uppfostrat av alla i Aldiea. Aldiea var ett rike med sina utmaningar men också en väldigt positiv och harmonisk livsstil där man levde fri från årtusenden av intriger, så som det var i Nela’thaënas. Kanske för att alverna som levde där hade funnit frid på ett vis man inte gjort i Nela’thaënas där skuggan av inbördeskrig och yttre hot ständigt ruvat, samt de enorma klasskillnaderna som i Aldiea var som bortblåsta. Även om de hade kung Eledur och drottning Esteanya, så var de familjära och öppna, snarare än på en piedestal högt om de andra i riket. Alienna sprang ofta omkring i staden och pratade med allt och alla utan att hon verkade bekymra sig kring vem som tillhörde vilket yrke, titel eller bakgrund. Det fanns dock en liten längtan bort, eftersom det inte fanns många andra barn i det nygrundade riket och alvers barn är så sällsynta.

Prinsessan Alienna visade sig vara kraftigare och skickligare än sina föräldrar, och studerade magi och vetenskap flitigt då hon kom in i sin tonårsperiod tillsammans med hovmagikern Agaroth, och dennes unga lärling Tathnel som Alienna fick en nära relation med då han var en av de få andra alver i hennes ålder. Hennes längtan att se världen ledde dock till att hon så fort hon ansågs myndig började utforska världen på diverse expeditioner. Hon hade en fascination för gamla ruiner och spår från tidigare civilisationer, och teorier om hur magiska källor kunde skapas utan samma påfrestning på den fysiska kroppen. Plötsligt år 961 AT under en expedition försvann Alienna och all kommunikation upphörde, och hon antogs vara död. Hennes mål  hade varit att lösa mysteriet med de såkallade världspelarna, urgamla mystiska torn utspridda runt om i världen, och lära sig mer om deras syfte.

Under hennes frånvaro blev Aldiea indraget i krig i allians med grannriket Kaelred och stod på deras sida mot imperiet Harvadar som ständigt suktade efter mer land att erövra. Bara två år efter Aliennas avfärd, blev en stor del av befolkningen mördad, inkluderande hennes föräldrar och Aldiea ödelagt i ett våldsamt slag. De överlevande som bott i Älvskogen flydde till Kaelred eller till Nela’thäenas.

Ungefär tvåtusen år senare, år 1311 TT, hittas Alienna i Kaldrland av en forskningsexpedition som fann henne frusen i ett isblock. Liksom hennne hade de utforskat världspelarna, och Alienna frigjordes ur blocket, otroligt nog vid liv efter århundraden av sömn. Hon återvände till sitt hem, för att finna det övergivet och förstört. Hennes återuppdykande sparkade igång en stor konflikt bland alverna eftersom många av alverna hellre önskade ha henne på tronen än Nela’thaënas drottning Nearena – detta på grund av hennes skogsalvsblod snarare än Aliennas rena högalvsblod. Alienna valde att istället flytta till Älvskogen intill Kaelred liksom hennes föräldrar gjort, och en del alver följde med henne för att återskapa den fristad som en gång funnits i Älvskogen.

Sedan dess har hon fokuserat på att leda riket till bästa förmåga, genom att skapa ett tryggt och säkert samhälle för hennes invånare. Helt kan hon inte undvika sina instinkter att utforska världen, och är aktiv i världspolitiken. På senare tid har hon varit en motståndare mot Iselems och drottning Akilas kampanj att expandera Iselems gränser, medan hon erbjudit fristad åt Akilas dotter, prinsessan Sera. Hon har även nyligen valt att resa till Nela’thaënas, för att hedra den döda drottningen Nearena som en gång var hennes motståndare.

På grund av att hon är en av de äldre alverna som fortfarande lever har vissa börjat tro att hon är Erethils ställföreträdare i världen, något hon själv inte har diskuterat i offentligheten. Detta väcker både beundran och missnöje mot Alienna, beroende på vem man frågar.

Utseende

Alienna har nästan självlysande ljust hår, och i alviska mått är hon väldigt ung för sin position på grund av tiden hon spenderade i magisk stasis. Hon har en isblå glöd i ögonen som aldrig riktigt slocknar hos en som bär de magiska krafter hon har.

Alienna var en vacker uppenbarelse, med sitt långa ljusa hår, sitt fagra ansikte och den långa eleganta kroppen som var klädd i lätta fladdrande tyger i ljusa nyanser som formade sig om hennes långa och slanka figur. Så mycket en sagofigur som en alv kunde vara, men samtidigt som hon hade ett strålande leende på sig och en avslappnad attityd.

Inte det faktum att hon hade ett silverband runt huvudet som talade om hennes rang som regent, och heller inte att hon skulle betett sig på något speciellt vis. Det var snarare något med hennes utstrålning, och framför allt de där isblåa ögonen som var så typiska för högalver från hennes tid. För de som hade en mer naturlig koppling till magins flöde i världen än de flesta dödliga.

Bild av Denise Roos / Maeve

 

Personlighet

Alienna är, trots sin position som drottning, rätt lekfull och spontan. Hon har förmågan att vara en allvarsam och strukturerad ledare då det behövs, men i grund och botten finns alltid dragen av nyfikenhet och äventyrslust hos henne. Det finns nästan en naiv sida hos henne som vill se det bästa hos alla. Trots denna glädje och det lyster som finns om henne så finns även en ton av sorg ofta hos henne, en skugga av förlusten hon känner av allt det hon förlorat i och med sina föräldrars död och sitt forna hem.

Familj

Föräldrarna Eledur och Esteanya stod henne närmast tills deras död – en konstant saknad i hennes liv. Förutom det spelade hennes magimästare Agaroth en stor och viktig roll i hennes ungdom, liksom Agaroths lärling Tathnel som förblivit en god vän genom livet – en hon nyligen återförenades med.

Egenskaper och förmågor

Aliennas största styrka är hennes magi, så stark att hon nästan förlitar sig på den för mycket. Då det kommer till andra kunskaper, såsom svärdskonst eller fysisk strid är hon inte speciellt begåvad. Men hon är en klipsk och välutbildad alv, som bär den utbildning och det lynne som förväntas av en som henne, även om hon ibland är snäppet för spontan för hennes rådgivares behag.

Länkar till rollspelstrådar

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.