En större fyndighet av Celaonit har upptäckts i Iserion! 


(text av Skuggflamma)

Det var Sonia, en ung herde som fann fyndigheten. Enligt utsago skall några av hennes kritter betett sig märkligt, hon hade då följt efter dem och på så vis gjort upptäckten, nordöst om Järnporten. Under vårvinterns senaste lavin tog snömassorna med sig en del av bergssidan och blottade då en ådra av den eftertraktade purpurfärgade mineralen. För att Sonia snabbt och med stor pliktkänsla rapporterat in fyndet förlänades hon med adelskap i östra Iserion. Dessvärre blev hennes adelskap kort, då hon senare dog av sviterna efter att handskas med Celaonit. Stenprov skickades till Caras Idhernin, som snabbt identifierade fyndet. 

Iserion har inlett samarbete med Zirthimar för att kunna starta upp brytning av Celaonit. Under sommaren anlände de första Zirthimariska ingenjörerna till Iserion tillsammans med en delegation adliga dvärgar, som fått plats på hovet. Ceras Idhrenin har sänt ut paladiner till Iserion för att övervaka och säkerställa att brytningen av Celaonit sker tryggt. Även andra intressenter från Caras Idhrenins akademi befinner sig även på plats i Iserion, för att antingen studera mineralen närmare, raffinera mineralen eller hjälpa till att se över säkerheten i Iserion eller runt gruvan. 

Om Celaonit: 

Celaonit är ett värdefullt, men farligt mineralliknande ämne, som är förknippat med magisk energi. I sin naturliga form är det en purpurfärgad mineral som går att hitta i berggrunden på olika platser i Talanrien. 

Mineralen är extremt flyktig och kan explodera ibland utan anledning. Fysisk kontakt med rå Celaonit kan orsaka allvarliga skador både fysiskt och psykiskt på både människor och alver. Dvärgar är en av få i Talanrien som utvecklat en resistens mot Celaonit, vilket gjort att Zirthmar är ett av få länder som har kunskap och teknik att bryta och bearbeta Celaonit till mindre farlig och mer användbar. Dock är deras metoder en välbevarad hemlighet. 

Celaonit är starkt eftertraktad för att ha tillgång till dess magiska effekter och för att att regelbunden kontakt med eller intag av mineralen är väldigt beroendeframkallande. Celaonit fungerar bland annat som en extra kraftreserv för en magiker. Vilket gjort att man gärna använder mineralen för att tillverka artefakter och andra föremål som magiker gärna brukar för att kanalisera magi. Om man maler ner Celaonit till ett pulver och sedan blandar med en vätska, kan man förtära den. Med rätt dos kan även detta fungera som ett “energitillskott” för en magiker, men i allt för höga doser kan Celaonit göra de apatiska, skicka in de i ett komaliknande tillstånd eller rent av döda en magiker på fläcken. 

Men så länge har man inte upptäckt alla användningsområden och möjligheter som Celaonit har. Det är en flyktig mineral och dess effekter kan se olika ut beroende på vem, vad eller hur man använder den. Caras Idhrenins akademiker med inriktning på geomanti bedriver intensiv forskning på Celaonit. 

Spelöppningar

Här kommer några förslag och idéer till upplägg när du skapar din karaktär. Det finns betydligt fler sätt att närma sig “Celaonit-ruschen” i Iserion än de som nämns här nedanför! Är du osäker på om ditt tilltänkta koncept skulle passa in, tveka inte att fråga. 

Iserion, Zithrimar och Caras Idhrenin äger en trejdedel var av gruvan. Men såklart kan även andra länder vara intresserade av gruvan och försöka göra vad de kan för att få ta del av den värdefulla mineralen. Vissa länder kanske väljer ett mer politiskt metod – kanske genom att förhandla till sig handelsavtal med någon av gruvans huvudägare, medan andra väljer mer tvivelaktiga metoder, exempelvis kanske hyr in rövarband för att råna transporterna. 

Dvärgarna

Iserion har inlett ett samarbete med Zirthimar, de har skickat ingenjörer till Iserion för att bryta mineralen. De har även skickat en delegation adliga dvärgar, som har som mål att stärka dvärgarnas rättigheter i Iserion och stärka relationerna mellan de två länderna.

Alverna

Trots det alviska överfallet under sommaren 1422 har alvernas ställning i Iserion inte förändrats nämnvärt. Däremot har man skickat sympatisörer till de alviska upprorsmakarna till Celaonitgruvan så fort man anträffat dem. Det i sig är en dödsdom. På grund av de nu pyrande oroligheterna har de diplomatiska förhandlingarna mellan Iserion och Nela’thaënas tillfälligt gjort halt. 

Den Undre Världen

Eftersom Celaonit är en väldigt värdefull och eftertraktad mineral, lockas alla typer av lycksökare till Iserion. Alla vill ta en del av möjligheterna kring fyndet, så även de mindre laglydiga medborgarna. Tjuvgillen har startats upp i Iserion. Smugglare, förfalskare och andra tvivelaktiga personer med suspekta ärenden flockas i den fria staden nu. 

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.