Himmelriket

Himmelriket

Liksom Fae och Helvetet är Himmelriket en paralelldimension till Talanrien. Här bor de ljusa varelser som kallas för änglar. Långt innan tideräkningens början var majoriteten av världens invånare änglar och demoner – varelser som i sin rena form var skapade av ordning och kaos, motpoler till varandra.

En tid levde dessa två folk sida vid sida, tills deras olika naturer började strida om dominans och kontroll över världen. Oräkneliga år av krig och förstörelse följdes tills Skaparen till sist återvände för att rädda det som fanns kvar av världen, och med sina sista krafter skapades både Himmelriket och Helvetet för att separera ordning från kaos och göra Talanrien till en värld för de dödliga folken.

Himmelrikets relation med Talanrien

Medan demoner konstant försöker komma tillbaka till Talanrien i protest mot sin förvisning har änglarna accepterat sitt öde och håller sig till sin dimension. De beblandar sig i regel inte i dödligas ärenden, om det inte är för att se till att demonerna inte får något övertag.

Väktare över Helvetets portar

På det enorma berget Alanthës topp i norra Talanrien skapades portalen till Himmelriket och under berget rötter portalen till Helvetet – de enda vägarna ut och in ur de båda dimensionerna. Ett urval änglar utsågs till väktare på bergstoppen, och vakar det nästan helt oåtkomliga berget från inkräktare.

Porten kan inte öppnas av änglar eller demoner. Däremot finns en gammal profetia som förutspår att Helvetets portar en dag ska öppnas av en dödlig med starka magiska krafter, och släppa demonerna in i Talanrien än en gång och att världens undergång blir följden.

Änglar

I sin sanna odödliga form är änglarna varelser av ljus, fyllda med magisk kraft. De representerar ordning och är väldigt hierarkiska av sig, ett folk som accepterar auktoritet och lyder sina ledare utan att ifrågasätta. Deras moral är väldigt svartvit, och något arrogant då de ser sig som de mest intelligenta och mäktiga varelserna i världen efter Skaparen.

I dödlig skepnad i Talanrien är de vackra människoliknande varelser med stora vita vingar och isblå ögon, men sedan de lämnade Tarnaq i första tidsåldern har väldigt få sett någon av dem. Däremot finns många beskrivningar, statyer och målningar som föreställer änglarna kvar i Tarnaqs ruiner, många som räddats då riket förstördes och tagits till övriga riken i världen.

Väktare som övergav sin post

Några änglar som varit utnämnda väktare över porten till dimensionerna lämnade i början av den första tidsåldern sin post för att nyfiket besöka de dödliga som bosatt sig under berget Alanthië. De välkomnades in i riket Tarnaq, trots vagheten kring deras bakgrund. Några av dem valde att stanna i Estharon, Tarnaqa huvudstad, och det dröjde inte länge innan de första barnen föddes som resultat av förening mellan de olika folken emellan. Barnen som fick drag av både änglarna och människorna kallas för alver. 

Av okänd orsak lämnade änglarna Tarnaq några århundraden senare. Alverna som var en naturlig del av samhället stannade kvar i Tarnaq, men ju längre åren gick och alvernas föräldrar dog blev skillnaderna allt tydligare mellan människor och alver. Alverna dog inte av ålder, och återhämtade sig ovanligt snabbt från sjukdom och skador och tycktes fagrare och mer överjordiska. Till sist ledde dessa skillnader till segregation, förföljelser, avund och hat från majoriteten i Tarnaq, som resulterade i att alverna slutligen lämnade landet och söka efter ett nytt hem.

Änglarna återvände till Alanthië, där de förblivit okända för omvärlden.

Himmelriket och dess hierarki

Himmelriket är en värld fylld av ljus och skönhet, liksom änglarna själva som är varelser gjorda av ljus. Det är ett hierarkiskt rike där de mäktigaste änglarna, som kallas för ärkeänglar, styr i ett råd som kan jämföras med ett republikanskt råd. De har valt att ta avstånd från Talanrien och låter de dödliga vara ifred, förutom i riktigt kritiska situationer som kunde ge demonerna ett övertag eller hota gränserna mellan dimensionerna att upplösas.

Ängladyrkan

I många delar av Talanrien dyrkas änglarna som ikoner, eller skyddande figurer som representerar Skaparen i världen. Det finns även kulter och religiösa samfund som helt avvisat tanken om Skaparen och enbart dyrkar Änglarna som världens beskyddare mot mörker och ondska.

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.