Hinadori Gozen

Namn: Hinadori Gozen
Kön: Kvinna
Ålder: 38
Längd: 186 cm
Ögonfärg: Bruna
Hårfärg: Svart
Födelseort: Tokanashi
Folkslag: Niraian
Lojalitet: Nirai, Tokanashi-regionen
Civilstånd: Förlovad

Bakgrund

Hinadori drömde hela sin barndom om att växa upp och bli en av de främsta krigare världen har sett. När hon blev 14 år gammal presenterade hon sig som en man till den resande värvaren och blev kortvarigt placerad för träning i Tokanashis militär. Hon blev påkommen inom kort, men kunde på begäran av sin far till Laosinen bevisa sin stridsförmåga och välkomnades som kvinna in i regionens militära styrkor.

Hon hängav sitt liv till svärdet och bågen, erbjöd sig delta i varje konflikt, varje patrull, varje eskort som hennes tid tillät och spenderade i stor sett varje dag om året hemifrån, resande från en konflikt eller fara till nästa. Varje kväll tränade hon, oftast själv, men ibland bjöd andra in sig själva och oavsett grupp eller kompani hon placerades inom så påbörjade hon trender med kvällsträning och lämnade ett intryck hos de flesta omkring henne.

När Mahadwen och Nirai sammandrabbade över en gränskonflikt fick Hinadori sitt första befäl och tillsammans med en stark grupp soldater begav de sig iväg för att låna stöd till Telkar-regionen. Under konflikten miste Hinadoris tvilling Lao livet och ett mörker väcktes i Hinadori som sedan den dagen aldrig lämnat henne, utan har istället gradvis förbittrat hennes attityd mot det mesta som en gång gav henne glädje. Hellre än storhet som målsättning blev krig och strid ett utlopp för ilskan från att ha varit i befäl under striden där hennes bror avled och med vreden som guide klättrade hon snabbare än någonsin i rang, trots att detta inte var hennes avsikt något mer.

Vid trettiofem års ålder utnämndes hon till Sinlai.

Hon behöll sin disciplin, tränade varje kväll, sysselsatte sig på alla sätt hon kunde, tog alla uppdrag hon hann med, följd av en lojal skara soldater och lät sin klinga söka sig till alla mål den kunde nå. Snart nog stannade Hinadori upp däremot, när även hennes far avled i strid. Utmattad, som om hon stannat upp för första gången på tjugofyra år, gav hon upp. Hon ansökte om att lämna militären och ansökan godtogs på villkoret att hon tog sig an rollen som militär instruktör för Tokanashi. Regionen stod under nytt styre där en forna Sinlai tillträtt som ny Laosin efter att den föregående miste livet i samma slag som hennes far, och regionen var i behov av skickliga instruktörer som kunde lämpligt förbereda soldaterna inför framtida slag och hemskheterna i krig.

Utseende

Personlighet

Familj

Hinadori är dotter till Tomoe Gozen, barnmorska till regionens Laosin med familj, och Wada Gozen, före detta befälhavare över Tokanashi-regionens militär, avliden i ett slag 1423 i tredje tidsåldern mot ett hyrsvärdskompani. Hinadori är den äldsta av fyra syskon, två år äldre än brodern Yoshinaka Gozen som tjänar i Maseis kejserliga försvarsstyrka, fyra år äldre än Hamada Gozen som är en resande handelsman och femton år äldre än Ichika Gozen, sömmerska åt den regionala Laosinen. Ett femte syskon, Lao Gozen, tvilling till Hinadori, miste livet i en väpnad konflikt med Mahadwen 1414 i tredje tidsåldern.

Egenskaper och förmågor

Svagheter

 

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.