Caras Idhrenin

Caras Idhrenins vapen
Illustrerad av Johan Sundman

Faktaruta

Allmän information

Kategori: Stad/Skola
Plats: På en ö norr om Karms huvudstad Hannadon
Klimat: Tempererat klimat
Regioner: Caras Idhrenin
Andra namn: Akademin, Universitetet, De vises stad, Arcanum
Statsskick: Autonomt styrd av mästarnas råd
Regent: Kansler Saeladan och rådet
Övriga ledare: De övriga mästarna

Övrig information

Invånare: Magiker, studeranden och akademiker
Folkmängd: 10 000
Språk: Allmänna språket
Valuta: Gandorer
Politisk situation inrikes: Stabil
Politisk situation utrikes: Neutral
Bundsförvanter: –
Religion: –
Caras Idhrenin grundades år 2 i andra tidsåldern

Caras Idhrenins flagga
Illusttrerad av Johan Sundman

Caras Idhrenin, även kallad för Universitetet eller Akademin, är magikernas autonoma stad belägen på en ö i Nírsjön utanför Karms huvudstad Hannadon. Hit skickas alla barn i människornas riken som har magiska förmågor, och går genom en urvalsprocess där de antingen blir magiker, eller skickas till Templet i Hannadon för att bli paladiner, präster eller prästinnor.

Magin i människornas riken är kontrollerad av skolan Caras Idhrenin, samt organisationen Tredje Ögat som är en autonom enhet under Caras Idhrenins auktoritet. Medan Caras Idhrenin ansvarar för att undervisa elever i att lära sig hantera magi och utöka deras akademiska kompetens, är det Tredje ögat som befäster de magiska lagarna i människornas riken, och ställer olagliga magiker inför rätta.

När elever kommit förbi den obligatoriska grundnivån, där Caras Idhrenin kan försäkra att magikern inte längre är en fara för sig själv eller samhället är de fria att lämna skolan, eller fortsätta sina studier i Caras Idhrenin. Terminsavgiften är inte billig, och kräver oftast att eleven har medel, men elever som visar stort potential kan bli sponsorerade av skolan och som tack få arbeta för Caras Idhrenin eller Tredje Ögat som kompensation vid slutförda studier.

De magiker med så svag kraft att de inte kvalificeras för undervisning fråntas sin koppling till magins flöde, för att inte utgöra ett hot för omgivningen, och blir befriade. Detta är ett öde alla magiker fruktar eftersom de gör de flesta apatiska och känslolösa. Detta används även ibland som straff för de som utfört magiska brott.

Staden styrs av nio mästare med olika specialiseringar och kunskaper. De beslutar om vem som blir antagen till att studera och om hur staden och undervisningen ska skötas. Mästarna har inte en direkt politisk roll, men många magiker utbildade vid Caras Idhrenin tjänar som rådgivare och livvakter vid olika hov runt om i världen och har ofta Caras Idhrenins intressen i åtanke.

Caras Idhrenin är även en plats där icke-magiska akademiker studerar, då skolan har bland den främsta akademiska och vetenskapliga undervisningen i världen.

Läs mer om magi i världen här!

För närvarande är rådets ledare, kanslern, en alvisk man från Nela’thaënas som under sina yngre år var rådgivare vid hovet i Karm innan han flyttade till Caras Idhrenin. Runväktaren Certhir är liksom Saeladan en alvisk man, men härstammar från Älvskogen. Historikern Maerandir är en människa hemmahörande i Karm. Hantverkaren Olnir är en dvärg som kommer från Zirthimar. Astronomen Gilrael är en kvinnlig alv från Nela’thaënas, liksom Sendanel som är Herbalist. Läkemästaren Thindraen är en gammal åldrig man från Karm. Aritkmetikern Nalûa är en kvinnlig dvärg, liksom Olnir, från Zirthimar. Mästaren som ansvarar för den magiska undervisningen är en åldrig magiker vid namn Nhedenim, som härstammar från Karm. 

Nhedenim, en av rådets medlemmar

Historia

Caras Idhrenin grundades i början av Andra tidsåldern då de vises råd bildades, vilket var ett samarbete mellan magiker i hela Talanrien. Syftet var att kontrollera och bokföra magiker och magiskt begåvade för allmänhetens säkerhet. Caras Idhrenin grundas utanför Hannadon på en stor ö i sjön Nir. Det blir den största skolan, en liten stad i sig själv, där magiker men även akademiker skolas och undervisas. Samtidigt grundades organisationen som kallas “det tredje ögat”, vars uppgift är att resa runt i världen och leta efter barn och individer med magiska förmågor, och föra dem till Caras Idhrenin. De olagliga magiker som varit självlärda eller vägrat komma till skolan, eller senare brutit mot akademins regler genom att utgöra magiska brott fångas av det tredje ögat för att sedan ställas inför rätta.

Folkets utseende

Caras Idhrenin är en av de mest internationella platser i Talanrien, där folk från hela världen – även de som inte är magiker – kommer för att studera. Däremot är klädkoden väldigt speciell i Caras Idhrenin jämfört med andra städer, då det varierar kraftigt i färg och stil beroende på vilken rang man har, vilken specialisering man har och varifrån man kommer. Exempelvis har många magiker långa skrudar på sig i olika färger, medan barn från adelsfamiljer kanske håller fast vid med modemedvetna kläder. 

Samhälle

Caras Idhrenin är magikernas stad och akademi, belägen på en ö utanför Karms huvudstad Hannadon. Den är känd världen om för magikerna och akademikerna som utbildas där och kallas för “de vises stad”. I skolan gick ungefär tvåtusen aktiva elever totalt, men stadens befolkning gick upp till tiotusen, för många som gått i skolan stannade kvar i staden och deltog i dess verksamhet på olika vis, eller bosatte sig bara där för att de trivdes på världens mest lärda plats.

Staden styrdes alltid av kanslern – rådets ledare. Caras Idhrenins mål har alltid varit att hålla sig neutrala inom världspolitiken, och snarare ta hänsyn till sådant som har med magiker och kunskap att göra. Många av de magiker som utbildats vid Caras Idhrenin har blivit rådgivare och skydd mot magiska angrepp i olika hov.

Antagning

Alla som kommer in som magiker till skolan går genom en obligatorisk lärlingsprocess som är gratis för alla magiker. Dennes syfte är att se till att alla som har magiskt blod ska lära sig att kunna kontrollera som förmåga, och stänga av dem för att inte vara en fara för sig själv eller andra.

För icke-magiker och magiker som vill fortsätta sina studier krävs två saker för att bli antagen i skolan; kunskap och pengar. Alla som vill bli antagna som elev i universitetet, är tvungna att ställa sig inför de nio mästarna, och svara på frågor i ett muntligt inträdesprov varje termin (en termin varade 4 månader). Desto mer man svarade korrekt, desto lägre blev terminsavgiften. 

Rangordningar

Eleverna i Caras Idrhenin rangordnas enligt följande titlar: Sinya, Istima, Queta och Ingolemo.

Som ny på skolan med titeln Sinya hade man t.ex. inte tillgång till biblioteket Nomë Istima, utan till ett mindre bibliotek som fanns i samma byggnad, där det fanns ett mindre urval av böcker, men de böcker som behövdes för att genomföra studierna som krävdes för sin rang. Man hade heller inte tillgång till växthuset Herth-o-Galas alla hemligheter, utan även där kunde man bara genomföra studier inom ett visst begränsat område. Denna begränsning gällde även hantverk. Man fick alltså inte starta egna projekt, utan var tvungen att bekanta sig med hantverk och dess regler under strikt handledning av mäster Olnir.

Nästa rang var Istima, då hade man klarat av alla grundprov i skolans ämnen och fick tillgång till Nomë Istima och Herth o Galas om man klarade av de ytterligare prov som krävdes av Maerandir och Sendanel . De som nått denna rang fick mer grundläggande undervisning i bl.a. Runmagi, och om Certhir ansåg en elev redo att gå vidare började han undervisa privat i sanna namn.

Rangen efter det hette Queta, då hade man bevisat att man kunde hantera Runmagi och hade då blivit tillåten av Certhir och de övriga mästarna att fortsätta för undervisning i maktens ord.

Sista rang var Ingolemo, där man hade tillgång till allt som skolan hade att erbjuda. Då hade man klarat de prov som krävdes för att vara en mästare och nått så långt man kunde. Denna rang fick bara de som kunde behärska maktens ord helt, och klarat av de s.k. slutproven, som väldigt få klarade av.

Militär styrka

Caras Idhrenin skyddas av magi där nästan varje yta har runmagi inristat för att avvärja magiska angrepp och olyckor. De har även en liten yrkesarmé utnämnd till att försvara stadens murar mot eventuella angrepp. 

Caras Idhrenin

Caras Idhrenin byggdes i två delar, en nordlig och en sydlig, på var sida om floden som rann genom ön. De båda delarna var hoplänkade med en bred bro av sten som gick över floden. De två delarna fick namnen Formenya och Hyarmenya, som betydde nordlig och sydlig Aela, alvernas språk.

I Formenya fanns de flesta bostäder för elever som började gå i denna skola, samt övriga invånare i staden, och där fanns flera butiker och värdshus av olika slag som kunde tänkas behövas för en stad som Caras Idhrenin. Där fanns även möjlighet att lära sig världsliga saker som svärdskonst och instrumentspel.

I Hyarmenya fanns det stora biblioteket, med dess hundratusentals skrifter och böcker. Detta var även det största biblioteket i världen och således besökte många lärda män och kvinnor denna plats. Där fanns även de olika stora byggnaderna för själva skolan, som Huvudbyggnaden, som kallades Thamas, där de flesta skriftliga ämnen behandlades, men även byggnader för andra ämnen som lärdes ut som smideskonst och dylikt. Man brukade säga att den nordliga delen var den världsliga delen, medan den södra delen var kunskapens och lärdomens del. Många elever hade t.ex. jobb i Formenya vid sidan om sin skolning, för att kunna finansiera sin skolgång.

Caras Idhrenin själv var en väldigt vacker stad, byggd med den kombinerade kunskapen av dvärgar, människor och alver. Dess gator var av sten, och de flesta hus likaså. I solens sken som glittrade i vattnet och över husen tycktes staden dess arkitektur som en juvel i dess skönhet. Det fanns även några små parker här och där och en stor park i mitten av Hyarmenya som bar namnet Santcalad. Det fanns även badhus där man kunde tvätta sig, och offentliga toaletter som alla hade tillgång till, med ett vattensystem som rann via kanaler från floden genom ett rensverk, allt byggt i sten och vackert det likaså. Således hade staden en lyx och en hygien som fanns i väldigt få platser under denna tid. Staden saknade murar, men det behövdes heller inte någon ansågs det.

Terrasserna, husen, värdshusen, ja allt bidrog till mästerverket staden var på sitt eget vis för allt var fagert och välgjort, och inte långt ifrån staden fanns det skogar som växte västerut mot staden från bergens rötter.

Inuti staden odlades plantor och örter som användes i undervisning och framställning av medicin och drycker av olika slag. Inne i staden fanns även ett stort växthus, som många från världen över besökte om de hade chansen. Den mat och de material man inte kunde framställa själv i staden för dess behov fraktades från Hannadon i utbyte mot saker man kunde framställa i staden, som exempelvis magiska lampor som aldrig slocknade ur deras smedjor.

De nio mästarna och undervisningen

De nio mästarna hade olika ansvarsområden, och blev man en gång mästare var man det tills man valde att sluta eller tills man dog, eller ifall man blev avsatt. 

Det fanns en Kansler, som valdes på grund av sin erfarenhet och sin ledarförmåga. Kanslerns ansvar var att sköta administrationen i skolan och se till att allt fungerade som det skulle i staden. Förutom detta kunde kanslern även undervisa i vissa ämnen.

Den nuvarande kanslern är Saeladan, en vis och gammal alv som har långt vitt hår och alltid bar vackra alviska kläder i rött, vitt, blått, guld och silver. Någon gång i livet hade han fått en skada i vänstra knäet, som blivit en permanent skada och därför stödde han sig på en vackert snidad käpp. Till personlighet var han en väldigt allvarlig figur, men en som följde rättvisan och godheten. Det sades att han var en mästare när det gällde konsten om att bemästra maktens ord och sanna namn. Han var ordförande för alla möten som hölls av mästarna, och var den som organiserade dem. Om någon elev av någon orsak togs framför mästarna för att förhöras (t.ex. för att döma bestraffning för något den gjort) var det han som ledde det.

En Runväktare, som ansvarade för undervisningen med runor där man lärde sig den krävande metoden att använda runor och maktens ord för att framkalla naturens krafter och styra dem efter sin vilja. Det har alltid funnits en koppling mellan världen och dess krafter och orden – som fanns i runorna och i rösten. Detta krävde givetvis flera års träning. Skolans Runväktare var en alv, som kallades Certhir. Dessa s.k. Runväktare utövade två olika typer av det som kallas magi. Den simplare versionen, runmagi, var magi där man använde runor av olika slag för stöd för att framställa det man önskade. Eftersom runor representerar namn, och namn är mäktiga saker som har stor påverkan på naturens krafter, är det möjligt att med hjälp att rista runor på olika sätt utöva olika former av magi och kontrollera naturens krafter efter sin vilja. Detta var givetvis mer grundläggande än maktens ord och att ständigt vara beroende av runor lade begränsningar på den magi man kunde utföra. Den mer krävande magin Runväktare utövade var då de använde maktens ord för att utöva magi och då utan stöd av runor. Detta krävde oftast utan undantag årtionden av träning, och kunde även vara farligt. Medan man använder maktens ord måste man även vara i rätt sinnestillstånd, och om ens tankar vandrar iväg kan det få förödande konsekvenser för en själv. Men utövandet av magi genom maktens ord gav möjligheter runmagin inte kunde ge. Dock var det något man måste studera i åratal för att bemästra, och väldigt få människor klarade av detta för åren räckte inte till innan de var borta. Det krävdes ett mäktigt och stort sinne för att bemästra denna kunskap, vilket givetvis runmagin likaså krävde men inte i samma grad. Undervisningen för runväktarna skedde i huvudbyggnaden, men utomhus även för att utövandet av magi kunde orsaka stora skador om det gick fel.

En Historiker, som även ansvarade för det stora biblioteket och administrationen där, och att alla böcker fanns som skulle finnas och att fler böcker lades till i samlingen. Han ansvarade även för undervisning i geografi. Det var en människa, väldigt god och vänlig men väldigt seriös när det gällde böckerna. Om någon ens i misstag skadade en bok skulle de få se vrede från honom som de aldrig skulle glömma. Han härstammade från Karm och bar namnet Maerandir bland alverna, hans riktiga namn var okänt. Denne man var relativt ung och stilig, troligen runt trettioårsåldern. Han hade kort men vältrimmat brunt skägg, samt axellångt brunt hår och blåa ögon. Hans undervisning sker i huvudbyggnaden och ibland även i det stora biblioteket. Officiellt bar biblioteket namnet Nomë Istima som på alvernas språk betyder ”de lärdas plats”.

En Hantverkare, denna titel underskattades oftast, men den som bar denna titel ansvarade för smedjan och övriga hantverksområden där man blandade “magi” och övriga mystiska läror från skolan med hantverk och smedjebruk. Härifrån kom skolans största inkomstkälla, eftersom de tillverkade många saker som såldes ut över hela världen. T.ex. lampor som aldrig slocknar, och övriga föremål med unika egenskaper. Detta sköttes av en dvärg, vid namn Olnir. Han var en gladlynt och skämtsam dvärg, som tog sitt arbete väldigt allvarligt men annars var en väldigt munter och trevlig dvärg. Han klädde sig ofta i blått och hade brunt skägg och hår. Hans smedja kallades allmänt bara för ”smedjan”.

En mästare som ansvarar för läran om himlakroppar och stjärnorna, dvs. astronomi och astrologi. Dock används oftast titeln “mäster Astronom”. Detta var en alvisk kvinna, som kallades Gilrael. Hon kunde tyckas lite frånvarande och i sina egna världar och var i allmänhet tankspridd och kryptisk – men en vänlig kvinna i vilket fall som helst. För denna undervisning fanns ett högt torn som kallades Tirin Ilmarë, stjärnljusets torn. Där fanns klassrum och annan utrustning och möjlighet för att studera stjärnorna och himmelen.

En Herbalist, som sköter och undervisade i läran om örter och naturen. Hon ansvarade även för odlandet och växthuset i staden som kallades Herth o Galas, växternas hus. Hon var en alv som sades komma från Älvskogen, en högalv vid namn Sendanel var en vacker alvkvinna med långt silverhår och fagra ansiktsdrag, samt genomträngande men vackra isblåa ögon. Hon var väldigt lugn och fridfull, och älskade naturen mer än något annat. Hennes undervisning skedde i det enorma växthuset där det även fanns klassrum.

En Läkemästare, som ansvarade för undervisning om läkekonst och anatomi. Sjukstugan som han undervisade i fungerade även som sjukhus åt invånarna i Caras Idhrenin och för övriga som krävde vård. Här lärde man sig att sköta sår och sjukdomar, och gjorde bl.a. anatomiska studier. Skolans nuvarande läkemästare är en åldrig man med grått skägg och är nästan som en vakande farfar över alla i skolan. Ena stunden kan han vara vänligt, glad och behaglig och andra vresig som en storm om man gjort något han ogillar. Han klädde sig oftast i långa klädnader och stödde sig på en stav. Han var väldigt tålmodig och vis även, och hans åsikter räknades bland de viktigaste bland Mästarna. Han kallas för Thindraen av alverna, som ungefär betyder grå och krokig och även om namnet inte var speciellt smickrande ogillade han inte det, för han visste att namnet inte gavs i elakhet utan i empati och vänlighet. Sjukstugan kallades för Herth o Nestad, helandets stuga.

En Aritmetiker, som undervisade i räknelära och geometri. Detta var en dvärg, vid namn Nalûa. Hon var en vis och intelligent dvärg, men väldigt allvarlig och ibland även lättretad. Hon hade långt vitt hår och en allvarlig uppsyn. Hon höll sina lektioner i ett av de många rummen i huvudbyggnaden Thamas.

I rådet sitter alltid en magiker med omfattande erfarenhet och kunskap, som ansvarar och utnämner lärare i de olika områdena inom magisk undervisning. För tillfället är det en gammal man vid namn Nhedenim, med långt grått skägg och hår.

Övrig undervisning

Utöver dessa Mästare finns det även annan undervisning. Exempelvis i Formenya finns det möjlighet att lära sig att hantera vapenkonst, instrument, matlagning, jakt m.m. som inte anses som officiella läroämnen i skolan.

Tredje ögats emblem
Illustrerad av Johan Sundman

Det tredje ögat

Det Tredje Ögat är en löst bunden organisation som agerar autonomt under Caras Idhrenins auktoritet. De har gjort kunskap till sin valuta, och deras medlemmar består av allt från spioner och äventyrare, till forskare och magiker som alla har lagt sina resurser till att finna Talanriens djupaste hemligheter. Det sägs att de har information angående ritualer som även Caras Idhrenins råd har glömt, och kollektivt så har de mer information om världens olika adelsfamiljer än familjerna själva har. Tredje ögats medlemmar är dessutom specialtränade i att hantera magiska hot, och deras agenter finns i de flesta länder i Talanrien.

Organisations huvudfunktion är att finna barn och individer med magisk fallenhet bland människornas riken, och föra dem till Caras Idhrenin för skolning. Dessutom spårar organisationen illegala magiker och ställer dem inför rätta – döda eller levande. På samma vis är organisationen ansvarig för att neutralisera magiska hot bland människornas riken i Talanrien.

De som jobbar under Det Tredje Ögat vet sällan namnen på sina medarbetare, och håller endast kontakt genom kodade meddelanden som skickas genom komplexa nätverk till vem eller vilka det nu är som faktiskt leder organisationen.

Titlar och roller i Tredje Ögat

Kandidat – En magiker som önskar att gå med i Tredje Ögat, men som ännu inte blivit beviljad medlemskap. Som kandidat måste man oftast bevisa sin förmåga och lojalitet genom att utföra uppdrag. Vissa kan spendera flera år som kandidat. 

Akolyt – Junior medlem / nyupptagen till Tredje Ögat, de utför oftast simplare uppdrag eller assisterar högre uppsatta medlemmar.

Aspector – Medlemmar med denna titeln är spioner och infiltratörer. Dessa ägnar sig främst åt att samla information, finna illegala magiker eller magiskt begåvade barn. Men de undersöker dessutom inom de egna leden efter förrädare.

Inquisitio – Inkvisitörerna jobbar ofta i ett när samarbete en de som är av rang aspector. Kort och gott så följer dessa upp information som man fått och agerar. Medan aspectorerna är ögonen är inkvisitörerna händerna och vapnet. De är oftast råbarkade hantlangare med en förkärlek till att eliminera hot och våld. 

Famulus – magiker som har ansvaret för att planera orderns verksamheter, aktiviteter eller rörelser, samt att behandla informationen som anländer från alla aspectorer. De agerar som ett filter mellan aspectorerna och resten av Tredje Ögat, de avgör sanningshalten i informationen som inkommer. Denna enhet är en salig blandning av strateger och byråkrater. Om en aspector är ögon och inquisitio är händerna så är Famulus hjärnan. 

Censor – Konfiskerar reliker och andra magiska föremål. De skyddar föremålen från att missbrukas av oupplysta eller illegala magiker. De har kanske inte helt oförtjänt fått smeknamn som gravplundrare och relikjägare.

Tredje ögats historia

Organisationen grundades

Caras Idhrenins råd av mästare

Senaste händelser

Se tidslinjen

Allianser

Caras Idhrenin har allianser och avtal med alla länders hov, som ger dem och tredje ögat rätt att samla in alla med magiska förmågor obehindrat.

Rollspelstips  

Rollspelare som befinner sig i Caras Idhrenin bör tänka efter sin relation till skolan och sin egen bakgrund. Har de blivit tvingade dit som barn, eller har de kommit dit i ett senare skede? Vissa upplever Caras Idhrenin som den bästa platsen i världen, medan andra kan se det som ett slags fängelse för unga magiker.

Bilder

https://www.deviantart.com/atomhawk/art/Fantasy-City-Concept-Rise-to-the-Throne-527215078

https://www.deviantart.com/nathanparkart/art/Mage-527572952

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.