Celeras

Celeras vapen
Illustrerad av Johan Sundman

Faktaruta

Allmän information

Kategori: Stad
Plats: Västbukten
Klimat: Fuktigt, regnigt och varmt
Regioner: Celeras och landsbygden utanför
Andra namn: Handelsstaden
Statsskick: Råd
Regent: Handelsgillets valda ledare med olika positioner
Övriga ledare: Celeras marskalk som sköter stadens försvar

Övrig information

Invånare: Invånare från hela världen
Folkmängd: 600 000
Språk: Allmäna handelsspråket
Valuta: Denirer
Politisk situation inrikes: Stabilt
Politisk situation utrikes: Stabilt
Allianser: Handelsavtal med Älvskogen, Nirai och Kaelred
Religion: Ingen allmän religion

Celeras flagga
Illustrerad av Johan Sundman

Under andra tidsåldern grundades den fria hamnstaden Celeras av en grupp av förmögna handelsmän och sjöfarare från Karm. Målet var att konkurrera med kejsardömet Nirai som tidigare haft monopol över hela sjöhandeln i Västbukten, samt att expandera handeln österut med bättre priser. Med åren växte staden sig till den största handelsstaden i världen, som speciellt lockade till sig de utstötta från olika länder.

Så småningom blev det en multikulturell stad där folkslag från hela världen bosatte sig. Staden har många rika områden, men även en del fattiga, och bestående av tre murar i cirklar och en flod som delar staden i tu. En yttre, en i mitten och en inre. I den södra delen av staden bor stadens arbetare och de med mindre förmögenhet, främst enkla sjömän, soldater, låga handelsmän, tiggare och skökor. I den norra delen närmast floden bor de mer förmögna och framgångsrika handelsmännen. I den översta delen, skyddad av sin egen mur står det stora citadell och runt omkring bor stadens förmögna, och framför allt de nio stora och rika handelsfamiljerna som styr i staden.

Staden är en fristad för många, då alla folkslag är välkomna att bo där. Livet är hårt och det finns en rätt stor klyfta mellan de rika familjerna i stadens mitt och de fattigare i utkanten, men till och med mörkeralver kan bo i staden där det enda som på riktigt har betydelse är ens förmögenhet. Medan Handelsgillet har en militär, pågår mycket svarta och illegala aktiviteter i stadens skuggor, och man får vara försiktig att inte bli fiende med fel gäng eller fel gille.

Celeras militär bär sällan rustning, utan mer moderna uniformer i rött

Historia

Celeras grundades som en utpost till Västbukten en grupp handelsgillen från Karm. De varor som blivit populära då Nirai och Karm inlett handelsrelationer ett par årtionden tidigare hade hastigt stigit i pris, och det fanns en efterfrågan av billigare varor. Det blev en stor ekonomisk satsning, med många legosoldater i det nya Handelsgillets tjänst. Men de var inte ensamma, utan många följde med denna satsning till Västbukten i hopp om att lämna de dåliga tider av krig och elände bakom sig för en bättre framtid i den nya staden som under århundradena växt sig till världens största neutrala stad.

Med hjälp av den starka ekonomin Celeras handelsgille byggde upp kunde de också utveckla armén, och har i dagens läge en av de mest välutrustade och vältränade flotta.

Folkets utseende

Celeras är en av de få verkligt mångkulturella städerna i Talanrien, dit folk från hela världen tar sig för att få leva i hopp om att slippa förföljelser, krig och kanske till och med förmögenhet.

Samhälle och Handelsgillet

Celeras Handelsgille är numera mer känt som Handelsgillet, då de har etablerat ett järnhårt grepp om handeln från Västbukten i väst till Timmerskogen i öst. Medan alla handelsmän inte är del av Handelsgillet så är det ändå gillet som sätter priser och bestämmer värdet på valutorna. Det finns inte en köpman som inte fruktar att få sitt namn nedskrivet på den ”Mörka listan”, vilket är en nu lång lista som skickas ut till alla allierade till gillet en gång varje säsong, med namn på individer som det är förbjudet att handla med.

De nio familjer i Celeras kontrollerar även stora delar av handelsgillet, som officiellt kallas Administrationen, men har fått smeknamnet ”De Nio Fingrarna” då det inte finns några avtal som de inte har varit och lagt fingrarna i. Det är inte ovanligt att Fingrarna försöker konkurrera ut varandra i olika handelsavtal, en tyst men våldsam konflikt där de lojala mot olika Fingrar försöker sabotera sina konkurrenter. Korruptionen och rivaliteten är rätt hög inom Administrationen, och de ser till att hålla sig själva på högsta position med hjälp av den välfärd de har. De övriga i rådet kan, så klart, besluta om att rösta ut någon ur rådet men i regel är det de mest förmögna handelsfamiljerna i Celeras som styr.

De nuvarande medlemmarna i rådet är Algur Enard, Mel Gonil, Enys Assal, Lidia Umbel, Henna Anirsdotter, Oztyk Gelderzuk, Ilios Masta, Ziao Char och Reld Dammen.

Det finns rykten om att det skulle finnas ett ”Tionde Finger” som begår mer olaglig handel, så som slaveri och smuggling, för de andra Fingrarna. Om en sådan organisation finns så är det en noga dold hemlighet.

Staden är en fristad för många, då alla folkslag är välkomna att bo där. Livet är hårt och det finns en rätt stor klyfta mellan de rika familjerna i stadens mitt och de fattigare i utkanten, men till och med mörkeralver kan bo i staden där det enda som på riktigt har betydelse är ens förmögenhet. Medan Handelsgillet har en militär, pågår mycket svarta och illegala aktiviteter i stadens skuggor, och man får vara försiktig att inte bli fiende med fel gäng eller fel gille.

Handelsgillets titlar och ansvarsområdet

De Nio fingrarna i Handelsgillet har alla olika ansvarsområdet för att administrera och styra staden.

Rådet helhetsansvar ligger hos Kanslern, som för närvarande är Lidia Umbel. Kanslerns uppgift är att administrera staden på ett övergripande plan, fördela uppgifter i rådet och se till att allting fungerar som det ska.

Handelsmästaren, för närvarande Oztyk Gelderzuk, ser till att stadens invånare har arbete och håller arbetslösheten så låg som möjligt, vilket leder till stadens ekonomiska tillväxt. Arbetskraftsmästaren har även ansvar för gruvorna som staden äger, där de fattigaste arbetar, som förser Celeras armé med vapen samt stadens myntverk med råvaror.

Lagmästaren, för tillfället Mel Gonil, ansvarar för att stadens lagar uppehålls, gör de första utkasten på nya lagar som rådet godkänner eller nekar, och administrerar allt som har att göra med fångar och lagbrytare.

Gillesmästaren, för närvarande Henna Anirsdotter, har ansvar för all inrikespolitik i staden, och administrerar den “Mörka listan” på vilka som det är förbjudet att göra handel med. Likaså hanterar Gillesmästaren tvister och problem som uppstår mellan stadens gillen.

Arbetskraftsmästaren, för närvarande Algur Enard, ansvarar för all utrikespolitik och utrikeshandel. Det är Handelsmästarens uppgift att stifta nya handelsrelationer i världen, och att upprätthålla de som varit lönsamma, samt att byta ut sämre avtalen mot nya.

Krigsmästaren, för närvarande Ilios Masta, ansvarar för Celeras armé som främst består av stadens flotta. En stor del av ansvaret är även Hammartands fästning, som är en ö i bukten utanför staden, som är stadens främsta ansvar mot pirater och andra fiender med flottor. Dessutom ligger det på dennes bord att förhindra smuggling sjöväg.

Säkerhetsmästaren, för närvarande Ziao Char, har ansvar för stadsgardet, och stadens uppehåll. På Säkerhetsmästarens ansvar ligger det att se till att stadens försvar är i topp skick, och att alla murar och andra viktiga byggnader alltid är i skick. Förutom det är det Säkerhetsmästarens ansvar att förhindra smuggling ut och in ur staden på land.

Skattemästaren, för tillfället Reld Dammen, ansvarar för att stadens invånare och gillen betalar skatt, och att ekonomin rullar som den ska. Skattemästarens ansvar är också att ha ansvar för stadens ekonomi i helhet vad gäller lån, utgifter och inkomster.

Hamnmästaren, för närvarande Enys Assal, ansvarar för stadens viktigaste knutpunkt då det kommer till handel, nämligen hamnen. Hamnmästaren utfärdar även tillstånd för vilka som får stå i hamn, hur länge, och vilka platser. Förutom det ansvarar Hamnmästaren för alla lager, och administrationen på hur handelns arbetskedja löper i hamnområdet.
Administrationen, eller “De nio fingrarna”

Religion

I Celeras finns många tempel i de olika delarna av städerna hängivna till de olika gudarna – ett resultat av den stora variation av härkomst bland invånarna i staden.

Militär

Till Celeras försvar hör en yrkesarmé på 100 000 som försvarar de högresta murarna, och Hammartands fästning som ligger på en ö utanför Celeras. Militären styr av en marskalk som utses av handelsgillet, som har ansvar för stadens försvar.

I dagens läge har Celeras en imponerande flotta med fraktskepp och militärskepp som dominerar Västbukten och reser världen runt.

Celeras

Staden som befinner sig nära Harvadar och vid Västbukten utsätts nästan dagligen för varma regn, och det finns ingen vinter direkt att tala om i Celeras. Det regnar året runt, och på vinterhalvåret blir vindarna kallare, vilket gör att många som besöker Celeras finner klimatet obehagligt.

Senaste händelser

Se tidslinjen

Bilder

https://www.deviantart.com/art/Fantasy-City-722552486

https://www.deviantart.com/rodmendez/art/Lady-Elisa-610100103

Post your comment

Leave the field below empty!

A password will be emailed to you.